• نسل هزاره و چالش مدیریت آن ها
  12 بهمن 93

  میزان خلاقیت ودانش انسانی یک سرمایه است. انسان ها با خود دانش و مهارت، حکمت و معرفت را به سازمان می آورند. هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات نسل هزاره چالش مدیریت آن ها بیش از 88% جامعه آماری موسسه هوشیار ممیز: نسل هزاره ...
 • کیفیت حسابرسی و حسابرسی مبتنی بر ریسک
  12 بهمن 93

  یکی از متداول ترین تعریف ها درباره کیفیت حسابرسی، تعریفی است که توسط " دی آنجلو" (DeAngelo 1981) ارایه شده است...
 • چالش استعداد سازگار با رشد
  12 بهمن 93

  چندین سال گذشته، مدیران عامل جهان را تا سرحد ظرفیت آنها آزموده است. رکود جهانی، بحران اقتصادی و بازنگری های مکرر طرح های اقتصادی، رهبری صادقانه شگفت آوری را لازم می سازد....
نمایش همه 

گالری عکس

©1391 حق استفاده از مطالب و قالب این سایت براي موسسه حسابرسی هوشیار ممیز محفوظ است.