ENGLISH تالار گفتگو(انجمن ها) ویژه همکاران
ورود به سیستم

لطفاً نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید. [ثبت نام]


جذب و حفظ استعدادها در موسسات حسابداری بزرگ(بخش چهارم) 12 مرداد 93

جذب استعدادها و ابقا در موسسات حسابداری بزرگ(بخش 4)

برگردان:ستارشکری-موسسۀ حسابرسی هوشیار ممیز

...

*باید ازاین کلیشه که در حرفۀ حسابرسی به اضافه کار نیاز داریم خلاص شویم.تمرینِ به موقع بازگشتن یا کارنکردن در آخر

هفته باید مورد حمایت قرار گیرد و نه انتقاد.

*تعهد عملکردی دو سویه دارد.اگر موسسۀ حسابرسی انتظار تعهدبلند مدت ازکارکنان دارد،خود نیز باید به صورت بلند مدت در

قبالشان متعهد باشد.این می تواند در قالب آموزش(کسب شرایط حرفه ای) یا به شکل مزایای دیگر مثل خدمات بهداشتی/پزشکی

باشد.حتی سرمایه گذاری ای در قالب لپ تاپ های جدید تا حدی می تواند بیانگر علاقۀ موسسه به بهبود زندگی کارکنان

باشد.چطور ممکن است موسسه ای که 100 میلیون دلارمی سازد،استطاعت 2000 لپ تاپ جدید را نداشته باشد؟

*ایجاد گردش کار،شامل ارتباط با گروه دپارتمانی یا صنعتی دیگر.

*در نظر گرفتنِ تمایز پولی برای افرادی که عملکرد خوبی دارند.این معنایی ندارد که نصف ماه پاداش بیشتر به 10 %کارکنان

عالی بدهیم چون از لحاظ مالی این حتی درردۀ"کافی" هم قرار نمی گیرد.

نکته های کاری کلیدی برای موسسات و سایرجمع بندی ها

یک شغل حسابرسی چیزهای زیدی برای ارائه دارد:پرستیژ،حس قویِ دوستی،پتانسیل بالای کسب درآمد در آینده و بالاتر از

همه یک فرصت واقعا بی همتای کسب دید و فراگیری از مجرای فعالیت های داخلیِ طیف گسترده ای از سازمان ها و

صنایع.شخصی که منحنی آموزشی را طی می کند مسلما از تجربۀ حرفه ایِ سرشاری سود خواهد برد.

نتایج نظر خواهی تصویری نه چندان بزرگنمایی شده از مسائل مربوط به استعداد های موسسات حسابرسی سنگاپور نشان داد.با

این وجود،علاقۀ پاسخ دهندگان نسبت به حرفه از حجم آزاد نظرات کتبی ارسال شده که متمرکز بر تصویرِ برتر و در عین حال

نیاز های خودشان بود مشهود بود.همچنین اظهارات با پشتوانه ای از تجربۀ بسیار باارزشی که شخص حین حسابرسی برون

سازمانی انجام می دهد وجود داشت.موسسات و صنعت نیاز دارند به دغدغۀ پاسخ دهندگان به نظرسنجی بر مبنی بر عدم تعادل

کار-زندگی که آنها یه عوامل متعددی نسبت می دادند از جمله فقدان دفتر داری و مهارت های گزارشگری مالی و عدم ارج

نهادنِ به حسابرسی رسیدگی کنند.چنین مسائل حاشیه ای ای بر زیرساخت کار که پاسخ دهندگان به نظرخواهی از آن لذت می

برند تاثیر می گذارد.

خلاصۀ نکته های کاری کلیدی برای موسسات از یافته های نظر خواهی استخراج شده و ذیلا فهرست می شود:

1-ایجاد یک سکوی باز و شفاف برای به اشتراک گذاشتنِ آراء.

به پرورش محیطی مشورتی بپردازید که درآن کارکنان تشویق به از سرراه برداشتنِ مشکلات از طریق شرایط کاری و محیط

شان می شوند.برخورداریِ کارکنان از اعتماد به نفس کافی برای مقابله با مسائل ایجاد شده از اهمیتی حیاتی  برخوردار است.به

خصوص،نسل جدیدِ استعدادها انگیزۀ بیشتری برای بیان روش انجام کار خود دارند و از مجرایی که از طریق آن بتوانند ایده

های نوآورانه شان را به اشتراک بگذارند استقبال می کنند.

2-ارتقاءِ گوناگونیِ میزان تجربه ای که یک حسابرسی می تواند ارائه دهد و کارکنان به آن ارزش دهند آنطور که از نتایج

نظرسنجی دیده می شود.سیاستِ پویاییِ بین المللی موسسه را مرور نمایید.کار با دفاترزیرمجموعه در خارج از کشور را برای

ایجادِ مجراهای بیرونی بیشتروگسترش ِ طیفِ برای دربرگرفتنِ تدارکات کوتاه مدت تربر مبنای پروژه و ارائه فرصت های دور

ازکاربرای ارائه دهندگان  استثنایی بین کارکنان غیر ارشد در نظرداشته باشید.

همچنین ممکن است ایجاد یک برنامۀ برخوردار از ساختار برای تسهیلِ چرخشِ روتین بین بخش های مختلفِ موسسه به جای

یک طرحِ پا در هوای لحظۀ آخربرای نگاه داشتنِ استعدادها از اهمیت برخوردار است.مهم است که فرصت های موجود و پیش

نیاز های درنظر گرفته شدن برای چنین فرصت هایی شفاف سازی و مشهود شوند.

3-به دنبالِ تشویقِ مشتریان برای توسعۀ حرفۀ حسابداری باشید و همینطورحرفه در حالت کلی اش باشید.

به عنوان مثال مدیریت کار نباید اجازه دهد کار زمینه ای حسابرسی در صورت رضایت بخش نبودنِ موضوعِ

حسابرسی(صورت های مالی در مورد حسابرسیِ مالی)ِ،این مسئله را اعلام کند.کارکنان حسابرسی اغلب نیاز دارند زمان

بیشتری بر هدایت و مرور بر کار مشتری صرف می کنند اما در پایان کار مجبور به پاسخگویی یا "جذب"ِ زمان صرف شده

بیشتر از بودجه خواهند شد.عدم مدیریتِ مناسب فرایند،تیم را ازبازیابیِ هزینه های زمانیِ افزایشی از مشتری باز می دارد.

4-کارایی را در حسابرسی به صورت فعالانه واز طریقِ شرکت نمودن درهمۀ مراحل کارارتقا دهید.اغلب هنگامی که اولین

مجموعۀ کارحسابرسیِ انجام شده توسط کارکنان غیر ارشد هدف حسابرسی را برآورده نمی سازد،بهره وری دچار اختلال می

شود یا به خاطر اینکه کارکنان غیرارشد کاملا برنامه ریزی انجام شده را ارج نمی نهند یا اینکه شرایط  از زمان برنامه ریزی

تغییر نموده اما کارکنان ارشد برای رسیدگی به مسئله حضور ندارند.عاقبت مدیریت تیم کار عبارت خواهد بود ازارائۀ نکات

اضافی زیاد که کارکنان غیر ارشد باید برای رسیدگی به آن ساعات متمادی زمان صرف نمایند.نیاز برای رجوع مکرر به کار

موجب فرسایش می شود و سبب می شود گروه ارزشی در کار خود نبیند.

5-موسسات متوسط نیاز دارند با قدرت عمل کنند.آنها به صورت نوعی تیم های منسجم تری و همینطور سازمان و ساختار های

تیمی خوبی دارند که سبب می شود کار خوب سریع تر شناسایی شود و مشاورۀ عمیق تر را ممکن می سازد.آموزش برخوردار

از ساختار در موسسات متوسط عموما فاقد جامعیت اموزش در چهار موسسۀ بزرگ قلمداد می شود که این نشانگرِ نیاز به توجه

از سوی مدیریت است.

6-افزایش شفافیت در زمینۀ معیار های پذیرش شریک-شفافیت بیشتر کمک می کند دغدغه های کارکنان در مورد فقدان یک

فرایند انتخاب منصفانه و بر مبنای شایستگی از میان برود.

7-یک محیط کاملا مهیا برای پشتیبانی ازخانم های مستعد ایجاد کنید تا افراد بیشتری قدرتِ شریک شدن را حس نمایند.به

عنوان مثال موسسات می توانند خانم های "نمونۀ" بیشتری را معرفی کنند و مشاورۀ هدف دار به داوطلبان تخصیص یافته ارائه

دهند.

از بین بردنِ این تلقی که موسسه نسبت به آنها دیدِ منابع را دارد وصرفا آنها را بخشی از اقتصاد کاری می داند اهمیتی حیاتی

دارد.شعار رایج بین موسسات حسابرسی را مبنی بر اینکه"افراد بزرگترین دارایی ما هستند" نمی توان شعارتوخالی پنداشت.در

این زمینه،نیازی برای متعادل ساختنِ اشتیاق برای کارامدی با رویکردی انسانی تربرای تضمینِ اینکه به کارشان ارج نهاده می

شود وجود دارد.

موسساتی که به صورت فعال به مسائل کلیدیِ برجسته سازی شده در این گزارش بپردازند از موقعیت بهتری برای جذب و ابقاء

استعدادها خواهند داشت.جستجو برای پشتیبانی ازیک مجموعۀ استعدادهای قابل پشتیبانی برای کسب و کار اصلیِ موسسه یعنی

ارائه حسابرسی با کیفیت اهمیتی حیاتی دارد.بیشتر چالش ها،راه حل های آسانی ندارند،با این وجود،پذیرشِ مسائل و استقرار

یک سکو برای اطلاع رسانی آزاد با افراد به شیوه ای فعال و شفاف گام های اولیه مهمی هستند که باید برداشته شوند.

نظر خواهی همچنین نکات مرتبطی را در یک سطح ارشد برجسته سازی نمود که این شامل نیاز به توسعۀ سطح مهارت های

گزارشگری مالی ارائه دهندگان و ارتقاءِ ارج نهادن به ارزش حسابرسی می شد.رسیدگی به این مسائل مستلزم تلاش های

هماهنگ موسسات با صنعت حسابداری در مقیاس وسیع،پیکره های حرفه ای،جامعۀ کسب و کار و قانونگذاران می شد وتلاشی

است لازم و هم جهت با تلاش های کشور سنگاپور برای پشتیبانی از وضعیت ما به عنوان یک مرکز مالی با کلاس جهانی.

پایان


پر اهمیت ترین تگ ها :

موسسه حسابرسی

حسابرسی

مشاوره مالی

مشاوره مدیریت

مشاوره مالیاتی

خدمات حسابداری

خدمات حسابرسی

خدمات مالیاتی

©1391-1395 حق استفاده از مطالب و قالب این سایت براي موسسه حسابرسی هوشیار ممیز محفوظ است.