ENGLISH تالار گفتگو(انجمن ها) ویژه همکاران
ورود به سیستم

لطفاً نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید. [ثبت نام]


آیا موسسه شما شبیه یک هرم واژگون است؟ 27 اسفند 92

شکی وجود ندارد که سودزاترین موسسات(باتعریفِ سودِ بالا به ازای هر شریک) در حرفه ما به این نتیجه رسیده اند که اهرمی عمل کردن و یک هرمِ خوب مدیریت شده یکی از عناصر کلیدی است.پس به چه دلیل است که این همه موسسه(و به نظرِ من اکثریتِ آنها)در گیر حالتِ عکس هستند-منظورم یک هرمِواژگون است که در آن شرکا و مدیرانِ بسیاری هستند اما تعدادِ کارکنان اندک است.

ما یک شبه به اینجا نرسیدیم وبه نظرِ من هیچ یک از ما برای رسیدن به اینجا برنامه ریزی نکرده بودند.ما به خاطرِ شماری ازعوامل به این موسساتِ رده بالا دست یافته ایم:

-مسائل مرتبط با نسل ها از قبیلِ حبابِ افزایش جمعیت،افراد متعلق به نسلِ ایکس(افزایش جمعیت پس از جنگ جهانی دوم) و هزاره ها،...

فقدانِ برنامه ریزی توام با فرایندهای هماهنگ ِارتقاء شمار کارکنان و کارگزینی در موسساتمان.ما فرایندی که طی آن به حدِکافی چهره های جدید ببینیم نداریم و به افراد اجازه می دهیم بیش از حد معطل بمانند.
-با مسئله 
ٔارتقاءِ شغلی افراد یا گاهی افراد حاشیه ای به موقعیت های بالاترپرداخته ایم چون"از اصلِ تداومِ خدمت کارکنان حمایت می کنیم" و "بهترین گزینه برای مشتری است" آنهم زمانی که ممکن است این تنها یک راهِ دارای کمترین مقاومت باشد و یا شخص دیگری نداشته باشیم.

-برنامه های تشویقیِ همکاران بر مبنای محاسبه ٔزمان است.همکاران در بدو امر مشغول هستند.مدیران کارِ کارمندان را انجام می دهند وهیچ کس انگیزه ای برای کاهشِ کار ندارد.پر اهمیت ترین تگ ها :

موسسه حسابرسی

حسابرسی

مشاوره مالی

مشاوره مدیریت

مشاوره مالیاتی

خدمات حسابداری

خدمات حسابرسی

خدمات مالیاتی

©1391-1395 حق استفاده از مطالب و قالب این سایت براي موسسه حسابرسی هوشیار ممیز محفوظ است.