مقالات و تازه ها صفحه اول

یک شنبه, 4 آبان 99 | Sunday, October 25, 2020

 
دسته بندی

موفقیت همکار موسسه هوشیار ممیز در آزمون حسابداران رسمی

تحریریه هوشیار ممیز

زمان انتشار مطلب : شنبه, 20 بهمن 97

جناب آقای مجتبی صادقی گوغری همکار برجسته موسسه قبولی شما را به عنوان حسابدار رسمی تبریک می گوییم و به امید موفقیت های هرچه بیشتر برای شما

موفقیت همکار موسسه هوشیار ممیز در آزمون حسابداران رسمی

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان