مقالات و تازه ها صفحه اول

شنبه, 26 خرداد 1403 | Saturday, June 15, 2024

 
دسته بندی

حسابداری صندوق های سرمایه گذاری با رویکرد عملیاتی

پدیدآورنده : بهناز طاهری

زمان انتشار مطلب : جمعه, 21 مهر 1396

رشد روزافزون صندوق های سرمایه گذاری و نقش قابل توجه این نهاد مالی جدید در تعمیق و گسترش بازار سرمایه ایران، از طریق جذب سرمایه های سرگردان جامعه به سمت بازار سرمایه، حرکت از سیستم مالی بانک محور به سمت سیستم مالی متکی بر اوراق بهادار و کمک به اجرای اصل 44قانون اساسی موجب توجه بیشتر ارکان و فعالان بازار سرمایه به این نهاد مالی گردیده است.

حسابداری صندوق های سرمایه گذاری با رویکرد عملیاتی
مجموعه حاضر جهت استفاده علاقه مندان به صندوق های سرمایه گذاری و فرایند های حسابداری مربوط به رویدادهای مالی آن ها گردآوری گردیده است. این مجموعه با تمرکز بر "صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار" در 10 فصل طبقه بندی گردیده و به تشریح انواع، ساختار و ویژگی ها، نحوه حسابداری و همچنین مقایسه این نهاد مالی با شرکت های سرمایه گذاری پرداخته شده است. در پیوست این مجموعه نمونه هایی از گزارشات حسابداری و محاسبات صندوق های سرمایه گذاری مصداق و کاربرد دارد. امید است مجموعه حاضر جهت شناخت و نحوه حسابداری این نهاد مالی جدید موثر واقع گردد.

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان