مقالات و تازه ها صفحه اول

چهار شنبه, 17 خرداد 1402 | Wednesday, June 7, 2023

 
دسته بندی

کنترل داخلی – چارچوب یکپارچه COSO

پدیدآورنده : کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی (COSO) | مترجمین : دکتر حسین کثیری، سهیل محمدحسن زاده

زمان انتشار مطلب : پنج شنبه, 19 فروردين 1395

COSO، چارچوب یکپارچه کنترل داخلی را با افتخار ارائه می‌کند و بر این باور است که این چارچوب، سازمان را قادر به توسعه و نگهداری کارآمد و مؤثر سیستم‌های کنترل داخلی می‌نماید که می‌توانند دستیابی به اهداف واحد تجاری و انطباق با تغییرات کسب و کار و محیط عملیاتی را تسهیل کنند. خواننده با تجربه، در این چارچوب مطالب مفید بسیاری خواهد یافت که در چارچوب نسخه اصلی بوده و اکنون نیز در این چارچوب موجود می‌باشند.

کنترل داخلی – چارچوب یکپارچه COSO
COSO، چارچوب یکپارچه کنترل داخلی را با افتخار ارائه می‌کند و بر این باور است که این چارچوب، سازمان را قادر به توسعه و نگهداری کارآمد و مؤثر سیستم‌های کنترل داخلی می‌نماید که می‌توانند دستیابی به اهداف واحد تجاری و انطباق با تغییرات کسب و کار و محیط عملیاتی را تسهیل کنند. خواننده با تجربه، در این چارچوب مطالب مفید بسیاری خواهد یافت که در چارچوب نسخه اصلی بوده و اکنون نیز در این چارچوب موجود می‌باشند. این موارد، شامل تعاریف اصلی از کنترل داخلی و اجزای پنج‌گانه آن است. در این چارچوب شرایط لازم برای در نظرگرفتن پنج جزء برای ارزیابی اثربخشی یک سیستم کنترل داخلی، اساساً بدون تغییر باقی مانده‌اند. این چارچوب، همچنان بر اهمیت قضاوت مدیریت در طراحی، اجرا و ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی، تأکید دارد. در حال حاضر، چارچوب، شامل پیشرفت‌ها و توضیحاتی است که برای سهولت استفاده و کاربرد، در نظر گرفته شده‌اند. یکی از پیشرفت‌های قابل توجه، رسمی‌سازی مفاهیم بنیادی‌ای است که در چارچوب اصلی معرفی شده بودند. در این چارچوب، مفاهیم مذکور، اصولی هستند که با پنج جزء در ارتباط بوده و برای کاربر، در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل
داخلی و درک الزامات کنترل داخلی اثربخش، شفافیتی را ارائه می‌نمایند. چارچوب، طبقه‌بندی اهداف گزارش‌های مالی را توسعه داده تا سایر اشکال مهم گزارشگری، همچون گزارش‌های غیرمالی و گزارش‌های درون‌سازمانی را نیز در برگیرد. این چارچوب، تغییرات گسترده محیط کسب و کار و محیط عملیاتی چند دهه گذشته را نیز پوشش می‌دهد، مواردی همچون: •انتظارات از نظارت بر راهبری
•جهانی شدن بازارها و عملیات‌ها
•تغییرات و پیچیدگی‌های بیشتر درکسب و کار
•تقاضاها و پیچیدگی‌های قوانین، رویه‌ها، مقررات و استانداردها
•انتظارات از صلاحیت‌ها و پاسخگویی
•استفاده از و/ یا تکیه بر فن‌آوری‌های در حال پیشرفت
•انتظارات از پیشگیری و شناسایی تقلب (بخش از مقدمه پدیدآورنده)

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان