مقالات و تازه ها صفحه اول

سه شنبه, 4 مهر 1402 | Tuesday, September 26, 2023

 
دسته بندی

راهنمای شناخت و ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی (در سطح سازمان)

پدیدآورنده : کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی (COSO) | مترجم: دکتر حسین کثیری

زمان انتشار مطلب : جمعه, 19 ارديبهشت 1393

در سال 1992 کمیته سازمان‌های حامی کمیسیون تردوی (کوسو) COSO کنترل داخلی را در قالب یک چارچوب یکپارچه معرفی و به اجرا درآورد. این چارچوب مورد قبول هیأت مدیره و مدیران ارشد شرکت‌ها و همچنین بطور گسترده در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفت و به عنوان یک راهنما در طراحی، پیاده‌سازی و هدایت کنترل داخلی مؤثر شناخته شده است. در سال 2010 کمیته کوسو پروژه‌ای برای تجدیدنظر و به‌روزرسانی چارچوب فوق با هدایت مؤسسه حسابرسی PWC تعریف نمود.

راهنمای شناخت و ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی (در سطح سازمان)
در سال 1992 کمیته سازمان‌های حامی کمیسیون تردوی (کوسو) COSO کنترل داخلی را در قالب یک چارچوب یکپارچه معرفی و به اجرا درآورد. این چارچوب مورد قبول هیأت مدیره و مدیران ارشد شرکت‌ها و همچنین بطور گسترده در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفت و به عنوان یک راهنما در طراحی، پیاده‌سازی و هدایت کنترل داخلی مؤثر شناخته شده است. در سال 2010 کمیته کوسو پروژه‌ای برای تجدیدنظر و به‌روزرسانی چارچوب فوق با هدایت مؤسسه حسابرسی PWC تعریف نمود.
چارچوب به‌ روزشده در ماه مِه سال 2013 انتشار یافت. ... چارچوب کنترل داخلی موجب توسعه فرایندهای گزارشگری مالی و غیرمالی و گزارش‌های درون سازمانی شده است. همچنین، بازتاب این چارچوب در طول دهه‌های گذشته، تغییراتی را در واحدهای عملیاتی و تجاری، از جمله موارد زیر به همراه داشته است:
•انتظارات راهبری سازمانی (حاکمیت شرکتی)
•جهانی شدن بازارها و عملیات
•پیچیدگی واحدهای تجاری
•خواسته‌ها و پیچیدگی‌های قوانین و مقررات و استانداردها
•انتظارات برای صلاحیت‌ها و پاسخگویی‌ها
•استفاده و اتکاء بر فن‌آوری‌های در حال پیشرفت و نوظهور
•انتظارات در رابطه با پیشگیری و کشف تقلب
... (بخشی از مقدمه پدیدآورنده)

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان