مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 23 مرداد 99 | Thursday, August 13, 2020

 
دسته بندی

سوالات متداول درباره ایجاد و عملیات حسابرسی داخلی موثر - بخش دوم

تهیه کننده : دکتر حسین کثیری

زمان انتشار مطلب : چهار شنبه, 21 فروردين 98

این پرسش و پاسخها تنها برای اطلاعات عمومی ارایه شده‌ است و قصد ندارد که یک تحلیل و یا مشاوره حقوقی باشد. شرکت‌ها باید به دنبال مشاوره حقوقی و مشاوران مناسب برای مشاوره در خصوص سوالات خاص مرتبط به شرایط منحصر به فرد خود باشند.

سوالات متداول درباره ایجاد و عملیات حسابرسی داخلی موثر - بخش دوم
1.آیا حسابرسان داخلی باید الزامات اخلاقی حرفه‌ای را رعایت کنند؟
بله. همانند اکثر حرفه‌ها، اعضا باید به اصول اخلاقی به عنوان بخشی از پیروی از استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی پایبند باشند. علاوه بر این، دیگر گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای که افراد حرفه‌ای ممکن است به طور معمول انجام دهند نیازمند پایبندی به یک استاندارد اخلاقی هستند. (به سوال ۵ و ضمیمه E نگاه کنید.)
علاوه بر نقش گواهی حسابرس داخلی، بسیاری از حسابرسان داخلی نیز گواهی حسابداران رسمی، گواهی سیستم های اطلاعاتی حسابرسی(حسابرسان فناوری اطلاعات) یا گواهی‌نامه‌های دیگری را دارند که ملزم به پیروی اکید از اصول اخلاقی، با عواقب جدی توسط هیات اخلاقی برای تخلفات هستند.
علاوه بر الزامات اخلاقی حرفه‌ای، سازمانی که در آن حسابرسان داخلی به کار گرفته می‌شوند ممکن است قوانین رفتاری خاص خود را داشته باشند، قواعد رفتاری و سایر الزامات اخلاقی که حسابرسان داخلی باید از آن آگاه باشند و باید با آن انطباق داشته باشند و ممکن است گاهی مسئول تایید اعتبار خود باشند.

2.یک شرکت چه میزان باید هزینه صرف حسابرسی داخلی کند؟
هزینه‌ها، تمرکز و اندازه یک فعالیت حسابرسی داخلی باید متناسب با نیازهای فردی شرکت باشد. علاوه بر این، یک منشور حسابرسی داخلی نوشته شده توسط کمیته حسابرسی، بر میزان سرمایه‌گذاری سالانه حسابرسی داخلی تاثیر خواهد گذاشت. مقدار سرمایه‌گذاری شده باید به سطح و پیچیدگی ریسک‌های یک شرکت، پروفایل صنعت آن و مسئولیت های داده ‌شده به عملکرد حسابرسی داخلی بستگی داشته باشد.
این مورد با مطالعه سال ۲۰۰۷ مورد حمایت هیئت اجرایی شرکت توسط مدیریت حسابرسی جلسه پشتیبانی می‌شود. داده‌ها از این مطالعه نشان می‌دهند که بودجه‌های حسابرسی داخلی به طور مثبت با اندازه و پیچیدگی شرکت هم‌بسته هستند (همان طور که با درآمد اندازه‌گیری می‌شود). با این حال، این یک رابطه خطی نیست.هیات اجرایی شرکتی در این مطالعه میخواهد اظهار کند که "… حتی در داخل مارک‌های تجاری مشابه، تنوع قابل‌توجهی در بودجه‌های حسابرسی داخلی در سراسر صنایع وجود دارد"، دوایر حسابرسی داخلی که در صنایع تحت مقررات منظم عمل می کنند باید انطباق مقررات را با فرآیند های خود ترکیب کنند و گاها، باید حداقل دو مجموعه جداگانه از کتاب ها (قانونی و حسابداری) را حسابرسی کنند. "
ویرایش سوم از تراز حسابرسی داخلی، که نتایج مطالعه حسابرسی داخلی پروتیویتی را مورد بررسی قرار می‌دهد، همچنین از فلسفه تطبیق این بودجه‌ها برای پروفایل‌های ریسک شرکت و مسئولیت حسابرسی داخلی پشتیبانی می‌کند. در این مطالعه، بیش از نیمی از پاسخ دهندگان گفتند که انتظار هیچ تغییری در بودجه‌های حسابرسی داخلی خود در آینده ای نزدیک را ندارند، زیرا بسیاری از آن‌ها حداقل کاهش متوسط در میزان ساعات حسابرسی داخلی برای صرف در اجرای قانون ساربنز آکسلی تجربه کرده‌اند. این امر به حسابرسی داخلی اجازه می‌دهد تا بیشتر وقت و بودجه خود را بر روی حوزه‌های دیگر مدل کوزو متمرکز کند تا اینکه فقط فعالیت‌های ساربنز اکسلی متمرکز شود.
انجمن حسابرسان داخلی همچنین، از طریق شبکه اطلاعات حسابرسی جهانی خود سالانه طیف وسیعی از هزینه‌های حسابرسی داخلی از شرکت‌ها در بسیاری از صنایع مختلف و اندازه‌های مختلف را شناسایی کرده‌است. این اقدامات بسیار خوب و معیارهای پی‌گیری شده توسط انجمن حسابرسان داخلی، هزینه‌های حسابرسی داخلی متوسط مبتنی بر درآمد را فراهم می‌کند، اگرچه این امر اغلب با صنعت تفاوت دارد. همانطور که در بالا ذکر شد، این هزینه‌ها باید با ریسک و پیچیدگی محیط کلی کسب ‌وکار، از جمله افشای‌ بالقوه برای شکست تجاری، هدایت شوند.
تخمین‌های شبکه اطلاعات حسابرسی جهانی یک رهنمود کلی برای مخارج حسابرسی داخلی ارایه می‌دهد. به خاطر داشته باشید که این برآوردها نشان‌دهنده میانگین هزینه‌های حسابرسی داخلی در منابع داخلی هستند. بسته به استراتژی، ریسک‌ها و دامنه فعالیت حسابرسی داخلی، برای هزینه‌های متغیر ناشی از وقایع مهم یا تغییراتی که سازمان را در معرض خطر ریسک‌های اضافی قرار می‌دهد، غیرمعمول نیست. برای اطلاعات بیشتر در مورد شاخصه های شبکه اطلاعات حسابرسی جهانی که مربوط به هزینه‌های حسابرسی داخلی هستند، لطفاً از www.theiia.org/research/benchmarking/.  بازدید کنید.
۲ برای کسب اطلاعات بیشتر، به تراز حسابرسی داخلی پروتیویتی مراجعه کنید:  اعلان ساربنز- اکسلی، در www.protiviti.com موجود است.
3.آیا گروه‌های صنعتی برای حسابرسان داخلی وجود دارند؟
بله، تعدادی گروه حسابرسی داخلی وجود دارند که براساس وابستگی به مشقت صنعت شکل گرفته‌اند. اندازه و درجه رسمیت آن‌ها بسیار زیاد است. صنایعی که سازمان‌های حسابرسی داخلی رسمی دارند عبارتند از:( اما محدود به موارد زیر نیستند)


•  بانکداری
•  رسانه
•  بازی
•   شرکت های داروسازی
•  بهداشت
•  دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها
•  محصولات مصرفی
•  انرژی
•  خدمات رفاهی
•  نهادهای دولتی
•  بیمه
•  ساخت و ساز
•  مهمانسرا
•  بیمارستان‌ها
•  تولید
•  خطوط هوایی تجاری

ما توصیه می‌کنیم که حسابرسان داخلی به دنبال این سازمان‌ها در صنایع خود باشند و به شرکت کنندگانی فعال در آن‌ها تبدیل شوند. (ضمیمه F را برای فهرست سازمان‌های دیگر ببینید).

4.آیا حسابرسی داخلی تکرار چیزی که حسابرسان مستقل انجام می‌دهند نیست؟
خیر هرگز. حسابرسان مستقل از طریق گزارش به کمیته حسابرسی یک شرکت استخدام می‌شوند. هدف تاریخی آن‌ها اظهارنظر درباره ارائه منصفانه صورت های مالی شرکت در انطباق با اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی بوده‌ است. حسابرسی آن‌ها مطابق با استانداردهای حسابرسی پذیرفته شده عمومی ‌است که در اصل توسط موسسه حسابداران رسمی آمریکا تاسیس شده‌است و اکنون مسئولیت آن‌ها را بر عهده دارد و در حال حاضر توسط هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام به روز رسانی می‌شوند. برای شرکت‌های دولتی و برخی دیگر از سازمان‌ها، حسابرسان مستقل باید در مورد کنترل داخلی بر گزارشگری مالی در پی استاندارد شماره 5 حسابرسی که در حال حاضر مورد نیاز بخش ۴۰۴ قانون ساربنز- آکسلی ۲۰۰۲ است اظهار نظر کند.
یک تمایز آسان به خاطر سپرده شده می‌تواند این باشد که حسابرسان مستقل مسئول تصدیق گزارش حسابرسی صادر شده به بخش های بیرونی و سرمایه گذاران، از جمله گزارش دهی در مورد کنترل داخلی بر گزارشگری مالی است، در حالی که یک حسابرس داخلی باید مسئول بررسی عملکردهای داخلی شرکت و حسابرسی داخلی و فرآیند کنترل ‌باشد.
همانطور که در سوال ۱ اشاره شد، حسابرسی داخلی توسط انجمن حسابرسان داخلی به عنوان یک تضمین عینی و فعالیت مشاوره ای که برای افزودن ارزش و بهبود عملیات‌های سازمان طراحی شده‌است، تعریف می‌شود. حسابرسان داخلی را ممکن است‌ برای گزارش هم به مدیریت و هم کمیته حسابرسی استخدام شوند. حسابرسان داخلی به مدیریت و کمیته حسابرسی در شناسایی و ارزیابی ریسک‌های کلیدی تجاری، تکمیل حسابرسی‌های متمرکز در حوزه‌های با ریسک بالا، تکمیل تحقیقات ویژه برای هیئت ‌مدیره و مدیریت و هم زمان کمک به حسابرسان مستقل به عنوان بخشی از کار خود بر روی صورتهای مالی شرکت کمک می‌کنند. دامنه کار حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی، مدیریت و خود حسابرسی داخلی تعیین می‌شود. استانداردهایی که حسابرسان داخلی باید در برنامه‌ریزی، اجرا و ارتباط نتایج کار خود دنبال کنند استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی می‌باشند.
با این حال، هم حسابرسان داخلی و هم حسابرسان مستقل باید برای به حداقل رساندن تلاش تکراری همکاری کنند. حسابرسان داخلی و مستقل به دنبال کمک به مدیریت و کمیته حسابرسی با یکدیگر کار می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که گزارش‌های مالی شرکت و سایر اطلاعات دقیق بوده و سیستم کنترل داخلی آن اثربخش است (مراجعه به سوال ۴۰).
حسابرسان مستقل ممکن است از کار حسابرسان داخلی در ارتباط با حسابرسی یکپارچه صورت‌های مالی یک شرکت استفاده نموده و از آن استفاده نمایند. در حال حاضر، ادبیات معتبر در این رابطه بیانیه ی استاندارد حسابرسی ۶۵ انجمن حسابداران رسمی آمریکا است. علاوه بر این، حسابرس مستقل نیز ممکن است از کار حسابرسان داخلی در بسیاری از موارد در ارتباط با حسابرسی انجمن حسابداران رسمی آمریکا همانطور که در پاراگراف های ۱۵ - ۱۹  از استاندارد شماره 5 توسط هییت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام نشان‌داده شده‌است، استفاده نماید. (به سوالات ۴۷ و ۵۳ مراجعه کنید)


5. چگونه "استقلال" برای حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل متفاوت تعریف می‌شود؟
واژه "مستقل" و مفهوم استقلال اغلب به ارتباط با حسابرسان داخلی و مستقل ارجاع داده می‌شوند. با این حال، به طور قابل‌توجهی معنا، درجه و مفاد متفاوتی در رابطه با استقلال هر کدام وجود دارد.
برای حسابرسان داخلی، استقلال نگرشی است که از جانبداری یا نفوذ ناروا آزاد است. همچنین دربرگیرنده ساختار گزارش دهی یک عملیات حسابرسی داخلی است که شامل گزارش به کمیته حسابرسی و مدیر عامل می‌باشد تا بتوان سطح مناسبی از آزادی سازمانی و فقدان محدودیت در کار و دسترسی به سوابق را فراهم آورد. هیچ کدام از مقررات کمسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا برای پوشش یا نیاز به استقلال حسابرسان داخلی وجود ندارد. علاوه بر این، حسابرسان داخلی می‌توانند کارمندان شرکتی باشند که خدمت می‌کنند در حالی که حسابرسان مستقل نمی‌توانند.
در حالی که استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی از کلمه "استقلال" برای توصیف حسابرسان داخلی در بعضی مکان‌ها استفاده می‌کنند، عینیت ممکن است واژه بهتری برای توصیف یکی از ویژگی‌های اصلی باشد که حسابرسان داخلی باید نشان دهند. در حقیقت، کلمه هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های عام زمانی کاربرد دارد که ارزیابی عوامل خارجی از میزان اتکا را توصیف می‌کند.
بیانیه ۶۵ استاندارد های انجمن حسابرسان داخلی از این دیدگاه و نقطه‌نظر تمایز، هنگامی که توضیح می‌دهد که اگر چه حسابرسان داخلی از نهاد مستقل نیستند، استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی حسابرسی داخلی را به عنوان "یک فعالیت مستقل، هدفمند و مشاوره ای که برای افزودن ارزش و بهبود عملکرد یک سازمان طراحی شده‌اند، تعریف می‌کند". بیانیه ۶۵ استاندارد حسابرسی اضافه می کند که مفهوم این کلمه "مستقل" از اینکه استقلال حسابرس مستقل باید تحت رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی داخلی و مقررات کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا حفظ شود. این استاندارد توضیح می‌دهد که چگونه حسابرسان داخلی "بی‌طرفی" را با توجه به فعالیت حسابرسی، حفظ می‌کنند. برای تاکید بیشتر بر این تمایز، بیانیه ۶۵ استاندارد های حسابرسی توضیح داد که عملکرد حسابرسی داخلی بخشی از محیط کنترل نهاد می‌باشد. هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های عام این نقطه‌نظر را تقویت کرده‌ است.
برای حسابرسان مستقل به هر حال استقلال یک اصطلاح ساختاریافته تر و تعریف شده است و نیز نیاز تنظیمی برای عملکرد می‌باشد. لازم است که حسابرسان مستقل تحت مقررات مختلف کمیسیون بورس اوراق بهادار و انجمن حسابداران رسمی آمریکا مستقل باشند. الزامات مربوط به استقلال حسابرسان مستقل عبارتند از:
•  پایبندی شدید به گزارش مستقیم و منحصرا به کمیته حسابرسی، از جمله داشتن کمیته حسابرسی پاسخگو برای تایید هزینه‌های حسابرسی مستقل و در برخی موارد، پیش تایید انواع خاصی از خدمات جهت تضمین استقلال حسابرس مستقل
•  براساس ماهیت و میزان خدماتی که میتواند به یک مشتری حسابرسی ارایه شود ، از قبیل حسابرسی داخلی، خدمات ارزیابی، دفترداری، طراحی سیستم‌های مالی و دیگر خدمات فهرست‌شده که کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا تعریف کرده است استقلال حسابرس مستقل تضعیف خواهد شد.
•   تمایل به استقلال هم درظاهر و هم در حقیقت
•  نه اینکه طرفدار یک مشتری حسابرسی بوده و یا با او منافع متناقض داشته باشد.
•  محدوده و وسعت کار حسابرسی باید توسط حسابرس به تنهایی تعیین گردد.
•  هیچ مسئولیتی را که بتوان آن را به عنوان یک عملکرد مدیریتی تعبیر کرد بر عهده نگرفته و در موقعیت حسابرسی کار خود به عنوان حسابرس مستقل قرار نگیرد.
•  هیچ مالکیت حقوقی مستقیمی در یک مشتری حسابرسی وجود نداشته باشد.
•  نیاز به گردش مشخص پرسنل در فعالیت‌های حسابرسی
•  ممنوعیت استخدام پرسنل حسابرسی شرکت در سطوحی خاص توسط شرکت‌هایی که پس از توقف ارائه خدمات به آن شرکت‌ها برای مدت زمانی حسابرسی می کنند.
همچنین برابر اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی ، حسابرسان مستقل ملزم به تایید استقلال خود در ارایه گزارش به کمیته حسابرسی شرکت‌های حسابرسی هستند. مجازات‌ها می‌توانند در برابر حسابرسان مستقل توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا  و انجمن حسابداران رسمی آمریکا برای نقض قوانین استقلال وضع شوند. کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا همچنین می‌تواند صورتهای مالی را که برای هر دوره تحت حسابرسی قرار می‌گیرند، نیاز داشته باشد که مشخص می‌کند که یک شرکت حسابرسی زمانی که حسابرسی این بیانیه‌ها را انجام می‌دهد، مستقل نیست.
6. حسابرسان داخلی چه نقش و مسئولیتی برای تقلب دارند؟
استاندارد1210 انجمن حسابرسان داخلی در مورد تعهد تضمین در کار حسابرس داخلی را با توجه به موارد تقلب:
حسابرسان داخلی باید دانش کافی برای ارزیابی خطر تقلب و نحوه مدیریت آن توسط سازمان داشته باشند، اما انتظار نمی‌رود که تخصص فردی که مسیولیت اولیه آن شناسایی و تحقیق درباره تقلب است را داشته باشد.
توصیه‌های مشاور حقوقی مربوطه. A۲ - 1210 پیش می‌رود تا بیان کند:
حسابرسان داخلی مسئول کمک به شرکت‌ها برای جلوگیری از تقلب با بررسی و ارزیابی کفایت و اثربخشی سیستم کنترل داخلی شان، متناسب با میزان یک مواجهه بالقوه در سازمان هستند. در حالی که مسئولیت‌های خود را انجام می دهند، حسابرسان داخلی باید مولفه‌های زیر را در نظر بگیرند:
1. محیط کنترل. ارزیابی جنبه‌های محیط کنترل، انجام حسابرسی‌های پیشگیرانه و تحقیقات، ارتباط با نتایج حسابرسی تقلب و پشتیبانی از اقدامات اصلاحی. در برخی موارد حسابرسان داخلی نیز ممکن است دارای خط تلفن ویژه باشند.
2. ارزیابی ریسک تقلب . ارزیابی ریسک تقلب مدیریت، به طور خاص، فرآیندهای آن‌ها برای شناسایی، ارزیابی و آزمایش بالقوه تقلب و طرح‌ها و سناریوهای سو رفتار ، از جمله آن‌هایی که می‌توانند شامل تامین کنندگان، پیمانکاران و دیگر احزاب شوند.
3. فعالیت‌های کنترل. ارزیابی طراحی و اثربخشی عملیاتی کنترل‌های مربوط به تقلب ، اطمینان حاصل شود که طرح‌ها و برنامه‌های حسابرسی ریسک باقی مانده را مورد بررسی قرار داده و حسابرسی‌های مربوط به تقلب را مورد ارزیابی قرار می‌دهند؛ و تغییرات پیشنهادی را در قوانین، مقررات، یا سیستم‌ها ، و تاثیرات آن‌ها بر کنترل‌ها ، مورد بررسی قرار می‌دهند.
4. اطلاعات و ارتباطات. ارزیابی اثربخشی عملیاتی سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی و اقدامات، و همچنین پشتیبانی از ابتکارات آموزشی مربوط به تقلب را ارزیابی کنید.
5. نظارت . ارزیابی فعالیت‌های نظارتی و نرم‌افزارهای مربوط به کامپیوتر؛ انجام تحقیقات؛ پشتیبانی از نظارت کمیته حسابرسی مربوط به امر کنترل و تقلب ، پشتیبانی از توسعه شاخص‌های تقلب ؛ و استخدام و آموزش کارکنان تا آن‌ها بتوانند یک حسابرسی مناسب و یا تجربه تحقیقی داشته باشند.
همچنین از تعریف انجمن حسابرسان داخلی از حسابرسی داخلی(به سوال 1 مراجعه کنید) به نظر می‌رسد که حسابرسی داخلی باید نقشی در کمک به مدیریت و کمیته حسابرسی با مسائل مربوط به تقلب ایفا کند، از جمله جلوگیری، تشخیص و تحقیق و بررسی تقلب به عنوان بخشی از  ایجاد رویکردی سیستماتیک و منظم برای ارزیابی و بهبود اثربخشی مدیریت ریسک، کنترل و نظارت.
بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره ۹۹، توجه به تقلب در حسابرسی صورت های مالی توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا در جولای ۲۰۰۷ به روز شده و برای حسابرسی صورت‌های مالی برای دوره‌های اولیه یا بعد از ۱۵ دسامبر ۲۰۰۲ موثر است، استاندارد فعلی حسابرسان مستقل در رابطه با تقلب است. به عنوان بخشی از این استاندارد، حسابرس باید ارزیابی کند که آیا برنامه‌های نهاد و کنترل که با خطرات ناشی از تحریف های مادی به علت تقلب شناسایی شده‌اند، به طور مناسب طراحی و در عمل قرار داده شده‌اند.
اگر چه این استاندارد راهنمایی برای حسابرسان مستقل در ارتباط با حسابرسی‌های خود از صورت‌های مالی شرکت ارایه می‌دهد، همچنین پیشنهاد می‌کند که یک شرکت و مدیریت آن باید در فعالیت‌های زیر مرتبط با تقلب مشارکت داشته باشند:
•  خطرات کلیدی تقلب در شرکت را مشخص کنید.
•  برنامه‌ها و کنترل‌ها را برای پیش‌گیری و تشخیص تقلب از جمله یک "لحن" مناسب در بالا "شناسایی کنید.
•  تعیین اثربخشی این برنامه‌ها و کنترل‌ها برای شناسایی و جلوگیری از تقلب.
•  تحقیق و بررسی و حل دوباره  هر گونه موارد گزارش‌شده مربوط به تقلب
حسابرسان داخلی با توجه به بی‌طرفی و نقش خود در سازمان می‌توانند از کمک‌های اساسی به مدیریت و کمیته حسابرسی در برآورده کردن مسئولیت‌های آن‌ها تحت استاندارد حسابرسی ۹۹ و در موضوعات مربوط به تقلب در کل برخوردار باشند.
علاوه بر این، بخش ۳۰۲ ازقاون ساربنز - اکسلی مدیریت را ملزم به ارائه گزارش به حسابرس مستقل و کمیته حسابرسی، حداقل هر سه ماه (گزارش فصلی)می کند.، "هر تقلب، چه مادی است و چه نیست شامل مدیریت یا سایر کارمندانی است که نقش مهمی در کنترل داخلی دارند". از طرف دیگر حسابرسی داخلی منطقا می تواند نقشی در کمک به مدیریت با تحقیق و بررسی موارد گزارش شده ایفا کند. مهم‌تر اینکه، حسابرسی داخلی می‌تواند به مدیریت و کمیته حسابرسی در اجرای فرآیندها و کنترل‌ها برای جلوگیری از تقلب در شکل برنامه‌های آموزش و آشنا سازی، افزایش کنترل‌های داخلی و سیستم‌های نظارت بر تقلب دقیق‌تر کمک کند.
شرکت‌ها و حسابرسان داخلی آن‌ها ممکن است بخواهند مدیریت دسترسی به برنامه ها و کنترل‌های ضد تقلب ، یک نشریه به طور مشترک توسعه‌یافته و صادر شده توسط انجمن حسابرسان داخلی ، اتحادیه رسمی بازرسی تقلب ، مجری بین المللی مالی ، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و دیگران را داشته باشند.
استاندارد ۵ حسابرسی ، در پاراگراف های ۱۱، ۱۴ و ۱۵، به وضوح ملاحظات مربوط به تقلب را به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر حسابرسی کنترل داخلی ناظر بر گزارشگری مالی یک شرکت را مشخص می‌کند. هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های عام مشخص می‌کند که بخشی از مسئولیت مدیریت در هنگام طراحی حسابرسی کنترل داخلی ناظر بر گزارشگری مالی یک شرکت ، طراحی و اجرای برنامه ها و کنترل هایی برای جلوگیری ، تحزیر و تشخیص تقلب است.در این راستا، حسابرسی داخلی می‌تواند منبعی منطقی و شایسته ای برای کمک به مدیریت و کمیته حسابرسی باشد.

7. آیا برنامه‌های دانشگاهی برای حسابرسی داخلی وجود دارند؟
بله. در حقیقت، تعداد برنامه‌های رسمی دانشگاهی حسابرسی داخلی در حال افزایش است. کمیته روابط دانشگاهی انجمن حسابرسان داخلی از اجرای دوره تحصیلات حسابرسی داخلی در سطح مقطع لیسانس و فارغ‌التحصیل در سراسر جهان حمایت می‌کند. انجمن حسابرسان داخلی از برنامه‌هایی پشتیبانی می‌کند که از استانداردهای کیفی بالا برخوردارند و از جمله انتظارات هیات‌علمی، دانش‌آموز و برنامه را برآورده می‌کنند.
تعدادی از این برنامه‌های معروف و پیشرو عبارت است از:
•  دانشگاه ایالتی لوییزیانا – www.bus.lsu.edu/centers/cia/
•  دانشگاه ایلینوی شمالی - www.cob.niu.edu/
•  دانشگاه تگزاس - دالاس - http://som.utdallas.edu/iaep/index.htm 
•  دانشگاه تگزاس - آستین - www.mccombs.utexas.edu/mpa/ 
•  دانشگاه ون آمستردام - www.abs.uva.nl/emia/home.cfm 
بیش از ۳۵ کالج و دانشگاه‌ برنامه‌ها، مراقبت ها و گواهی‌ها را به عنوان بخشی از گواهی تجاری ، از جمله برنامه تحصیلی پایان نامه دکترا برای مطالعات حسابرسی داخلی ارایه می‌دهند. برای یک فهرست کامل به ضمیمه G مراجعه کنید.

8. مجموعه مشترک دانش چیست؟
مطالعه مجموعه مشترک دانش در سال ۲۰۰۶، بزرگ‌ترین پروژه انجام‌شده توسط بنیاد تحقیقات انجمن حسابرسان داخلی است. مدیران اجرایی حسابرسی ، متخصصان حسابرسی داخلی تمامی سطوح از تجربه، و قسمتی از مقاله انجمن حسابرسان داخلی و رهبران انجمن توسط مجموعه مشترک دانش مورد بررسی قرار گرفت که موضوعات زیر را مورد هدف قرار می دهند:
•  تطبیق با الزامات و کفایت استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی
•  وضعیت فعلی فعالیت حسابرسی داخلی در سازمان‌ها
•  فعالیت‌ها و انواع حسابرسی‌های قابل اجرای موجود
•  ابزار و تکنیک‌های مورد استفاده حسابرسان داخلی
•  مهارت ها و دانش حسابرسان داخلی
انجمن حسابرسان داخلی قصد دارد تا مطالعات مجوعه مشترک دانش را هر سه سال یک بار  با مطالعه بعدی که برای سال ۲۰۰۹ برنامه‌ریزی شده‌است، تکرار کند. نتیجه، کتابخانه‌ای پیوسته در حال گسترش درباره اطلاعات حرفه حسابرسی داخلی در سراسر جهان خواهد بود. با بررسی این که چگونه حسابرسان داخلی کار خود را انجام می‌دهند مجموعه مشترک دانش به انجمن حسابرسان داخلی کمک خواهد کرد تا آینده حرفه را شکل دهند. برای اطلاعات بیشتر در مورد مجموعه مشترک دانش، لطفاً از www.theiia.org دیدن کنید.


شروع یک فعالیت حسابرسی داخلی

9. چگونه ما یک فعالیت حسابرسی داخلی را شروع ‌کنیم؟
مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های پیشنهادی برای شروع یک فعالیت حسابرسی داخلی شامل موارد زیر است:
•  وضوح انتظارات با مدیریت ارشد، هیات‌مدیره و کمیته حسابرسی، از جمله فهرست استانداردهای مورد نیاز برای شرکت‌های بازار بورس اوراق بهادار آمریکا . سازمان‌های غیر بورسی باید مطاوعت داوطلبانه را در نظر بگیرند.
•   ایجاد یک منشور حسابرسی، با ورودی و تاییدیه کمیته حسابرسی.
•  بودجه مناسب و مدل تامین پرسنل را در نظر بگیرید (به عنوان مثال، داخلی ، منبع مشترک یا برون سپاری). به عنوان بخشی از این فرآیند، اقدامات انجام‌شده توسط شرکت‌های مشابه در صنعت شما انجام شده‌است.
•  تدوین مسئولیت‌های گزارشگری مربوط به عملکرد حسابرسی داخلی
•   "شناسایی "جهان" نهاد های حسابرسی درون سازمانی.
•  ارزیابی خطرات اولیه با مدیریت شرکت و مشارکت کمیته حسابرسی را تکمیل کنید. استفاده از رویکردهای شناخته‌شده و چارچوب‌هایی برای این تلاش، مانند کنترل داخلی کوزو و چارچوب‌های مدیریت ریسک پروژه کوزو در نظر بگیرید.(مدیریت ریسک یکپارچه) دیگر چارچوب‌های شناخته‌شده و قابل پذیرش شامل گزارش اصلی در مورد  راهبری  شرکت برای آفریقای جنوبی سال ۲۰۰۲ (گزارش اصلی دوم) و گزارش Turnbull در بریتانیا است.
•  نتایج کار مورد نیاز برای انطباق با قانون ساربنز - اکسلی را هنگام ارزیابی خطر را در نظر بگیرید.
•  ایجاد یک برنامه حسابرسی داخلی در برابر ارزیابی خطر.
•  نیازهای پرسنل را تعیین کنید و اینکه آیا دپارتمان دارای پرسنل داخلی، منابع مشترک و یا برونسپاری می‌باشد.
•  طرح و اجرای کار حسابرسی که در برنامه حسابرسی درخواست شده‌است، از جمله یک سیستم برای نظارت و پیگیری پیشنهادهای حسابرسی.
•  به‌ روز رسانی ارزیابی خطر برای تغییر شرایط در طول سال.
•  به طور مرتب عملکرد حسابرسی داخلی را برای پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر مدیریت و کمیته حسابرسی ارتقا و اصلاح می‌نماید.
برای فهرستی از ۱۶ مرحله توسعه داده‌شده توسط انجمن حسابرسان داخلی برای ایجاد یک عملکرد حسابرسی داخلی به ضمیمه ج مراجعه کنید.
10چگونه یک تابع حسابرسی داخلی تشکیل خواهد شد؟
وظایف حسابرسی داخلی باید به اندازه کافی برای تضمین یک ارزیابی موثر و آزمایش کنترل‌های داخلی، خطرات مرتبط و اجرای برنامه حسابرسی داخلی و سایر فعالیت‌ها به صورت خلاصه در منشور حسابرسی داخلی نوشته شده شرکت تامین شود. طرح حسابرسی سالانه مبتنی بر یک ارزیابی ریسک در هر دو سطح نهاد و فرآیند است و باید توسط کمیته حسابرسی و هیات‌مدیره تایید شود.
شرکت‌ها باید به پروفایل‌های ریسک فردی خود برای هدایت تصمیمات پرسنلی نگاه کنند. یک کسب‌وکار با تعداد قابل‌توجهی از ریسک‌ها و به ویژه خطرات پیچیده نیاز به طیف وسیعی از متخصصان و تخصص خواهد داشت . اکثر بخش‌های حسابرسی داخلی توسط یک رئیس اجرایی حسابرسی هدایت می‌شوند و شامل لایه‌های پرسنلی از قبیل مدیران، حسابرسان ارشد و حسابرسان هستند.
بسیاری از شرکت‌ها به افراد حرفه‌ای دیگر نیز متکی هستند و یا به مجموعه مهارت‌های تخصصی ارایه دهندگان خارجی روی می آورند.
برخی از مهارت‌های تخصصی مورد نیاز یا مورد نظر که توسط عملکرد حسابرسی داخلی امروزی مورد نیاز است عبارتند از:
•  دانش صنعت مربوطه
•  امنیت و حریم خصوصی فناوری اطلاعات
•  جریان فعلی، استفاده از تخصص در برنامه‌ریزی منابع سازمانی
•  مدیریت تداوم کسب‌وکار کار
•  صنایع تخصصی و پیچیده یا سایر مقررات مربوطه
•  پیش‌گیری تقلب ، ردیابی و قابلیت تحقیقی
•  اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی آمریکا و  دانش استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی
•  دانش فرآیند تجاری خاص در حوزه‌های بزرگ، مواد و نواحی پرخطر
•  منابع مورد نیاز در مکان‌های دور افتاده
 

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان