مقالات و تازه ها صفحه اول

دو شنبه, 15 آذر 1400 | Monday, December 6, 2021

 
دسته بندی

همایش سال 94 موسسه

تحریریه هوشیار ممیز

زمان انتشار مطلب : چهار شنبه, 28 بهمن 1394

موسسه حسابرسی-تصاویر همایش

همایش سال 94 موسسه

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان