مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 8 اسفند 98 | Thursday, February 27, 2020

 
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان