مقالات و تازه ها صفحه اول

یک شنبه, 25 مهر 1400 | Sunday, October 17, 2021

 
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان