مقالات و تازه ها صفحه اول

یک شنبه, 4 آبان 99 | Sunday, October 25, 2020

 
دسته بندی

ارزیابی ریسک در عمل

تهیه کننده: دکتر حسین کثیری - ریحانه سینافر

زمان انتشار مطلب : چهار شنبه, 4 ارديبهشت 98

ارزیابی ریسک راهی است که شرکتها بتوانند مدیریت کنند که چگونه ریسک ها می توانند روی هدف های کلی آن ها تاثیر بگذارند.

ارزیابی ریسک در عمل
مقدمه
ارزش، کارکرد ریسک و بازده است. هر تصمیمی درباره این دو، ارزش را افزایش، کاهش و یا حفظ می کند. با توجه به این که ریسک یکپارچه برای پیگیری ارزش است، شرکت های استراتژی محوردر تلاش برای از بین بردن خطر و یا حتی به حداقل رساندن آن نیستند، یک چشم انداز که یک تغییر وخیم را نمایش میدهد تا از نمای معمول ریسک دوری می کنند. اگرچه که این شرکت ها در تمام بخش های سازمان خود خواستار مدیریت ریسکی هستند که در معرض آن قرار گرفته اند، اما در بسیاری اوقات آنها متحمل شکل درستی از ریسک میشوند(نه بیشتر ونه کمتر) از آن هدف استراتژیکی که تعقیب میکردند. آن ،نقطه شیرین یا منطقه ریسک پذیری مطلوب که در شکل 1 نشان داده شده می باشد.
این مهم است که چرا ارزیابی ریسک اهمیت دارد. ارزیابی ریسک راهی است که شرکت ها بتوانند مدیریت کنند که چگونه ریسک ها میتوانند روی هدف های کلی آنها تاثیر بگذارند.
برای انجام دادن آن، شرکت ها یک فرایند ارزیابی ریسک کاربردی، پایدار و ساده را استخدام میکنید تا قابل فهم باشد. این فرآیند باید ادامه پیدا کند در یک مدل و چارچوب باید به اندازه، پیچیدگی و شرایط جغرافیایی سازمان باشد.
در حالیکه مدیریت ریسک سرمایه گذاری گسترده رشته نسبتا جدیدی است، تکنیک های کاربردی در دهه اخیرتکامل یافته است. هدف این مقاله این است با بررسی اجمالی رویکردهای ارزیابی ریسک و تکنیک هایی که ظهور یافته اند برای تصمیم گیری های مبنی بر ریسک مورد استفاده و پایدار رهنمودی ارائه دهد.
آن نشان دهنده ی سری دیگری از مقالاتی است که منتشر شده اند به وسیله ی کمیته حمایت مالی کمیسیون کوزو که هدف آن یاری رساندن به سازمان ها برای حرکت منحنی بلوغ آنها برای توسعه های در دست اقدام فرایند قدرتمند ای آرام است.

دریافت متن کامل مقاله در قالب PDF

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان