مقالات و تازه ها صفحه اول

یک شنبه, 29 ارديبهشت 98 | Sunday, May 19, 2019

 
دسته بندی

بیستمین سالگرد موسسه هوشیار ممیز

تحریریه هوشیار ممیز

زمان انتشار مطلب : یک شنبه, 8 ارديبهشت 98

موسسه حسابرسی_تصاویر_بیستمین سالگرد موسسه

بیستمین سالگرد موسسه هوشیار ممیز
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان