مقالات و تازه ها صفحه اول

دو شنبه, 5 مهر 1400 | Monday, September 27, 2021

 
دسته بندی

بیستمین سالگرد موسسه هوشیار ممیز

تحریریه هوشیار ممیز

زمان انتشار مطلب : یک شنبه, 8 ارديبهشت 1398

موسسه حسابرسی_تصاویر_بیستمین سالگرد موسسه

بیستمین سالگرد موسسه هوشیار ممیز

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان