مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 20 مرداد 1401 | Thursday, August 11, 2022

 
دسته بندی

بیستمین سالگرد موسسه هوشیار ممیز

تحریریه هوشیار ممیز

زمان انتشار مطلب : یک شنبه, 8 ارديبهشت 1398

موسسه حسابرسی_تصاویر_بیستمین سالگرد موسسه

بیستمین سالگرد موسسه هوشیار ممیز

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان