مقالات و تازه ها صفحه اول

یک شنبه, 29 ارديبهشت 98 | Sunday, May 19, 2019

 
دسته بندی

حسابرسی مستمر ، از ایجاد تا اجرا

تهیه کننده :محمدعلی جابری

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 23 ارديبهشت 98

هدف از گزارشهای مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای مدیریت و سهامداران به منظور اخذ تصمیمات مناسب جهت تخصیص منابع است.

حسابرسی مستمر ، از ایجاد تا اجرا
الگوی حسابرسی سنتی در واقع در اقتصاد کنونی منسوخ شده است . نوآوری در فرآیندورویه های حسابرسی سنتی جهت فراهم آوردن اطمینان بخشی ضروری است.دست اندرکاران ودانشگاهیان با خلق حسابرسی مستمر آن را به عنوان یک جانشین بالقوه برای حسابرسی سنتی معرفی کردند.استفاده از تکنولوژی و اتوماسیون، باعث افزایش اثربخشی و کارایی فرايند حسابرسی و اطمینان بخشی به حسابرسی مستمر می شود.در این مقاله به ایجاد حسابرسی مستمر و بکارگیری آن در هفت حوزه و چهار روش مرحله ای برای تحقیقات آتی پرداخته ایم. به علاوه یک مجموعه از طرحهای روش شناختی مرتبط به اطمینان بخشی آتی برای مجامع حرفه ایی و پژوهشگران دانشگاهی تنظیم کرده ایم.
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان