مقالات و تازه ها صفحه اول

یک شنبه, 4 آبان 99 | Sunday, October 25, 2020

 
دسته بندی

تردید حرفه ای درحسابرسی صورتهای مالی بیانیه هیئت استانداردهای حسابرسی و اطمینان بخشی استرالیا

تهیه کننده : محمدعلی جابری

زمان انتشار مطلب : سه شنبه, 7 خرداد 98

تردید حرفه ای شامل یک ارزیابی انتقادی از شواهد حسابرسی است ، همچنین به معنای هشداری کوچک برای شواهد متضاد با شواهد دیگر حسابرسی است یا سوالی درباره قابلیت اطمینان اطلاعات به دست آمده از مدیریت و افراد دارای وظیفه راهبری هستند به ارمغان می آورد .

تردید حرفه ای درحسابرسی صورتهای مالی بیانیه هیئت استانداردهای حسابرسی و اطمینان بخشی استرالیا
تردید حرفه ای چیست ؟
تردید حرفه ای در استانداردهای حسابرسی به عنوان  " نگرشی که متضمن یک ذهن پرسشگر (هشیاری نسبت به شرایطی که می‌تواند نشانه تحریف ناشی از تقلب یا اشتباه باشد) و ارزیابی نقادانه شواهد حسابرسی است. 1 استانداردهای حسابرسی به صراحت عنوان نموده است که حسابرس باید حسابرسی را با تردید حرفه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند و مراقب وجود شرایطی باشد که ممکن است موجب تحریف بااهمیت در صورتهای مالی شود.
تردید حرفه ای اساسا یک نگرش است . نگرش تردید حرفه ای، رفتار حسابرس را در اتخاذ روش پرس و جو در هنگام رسیدگی به اطلاعات ارائه شده و در هنگام  نتیجه  تحریک می کند  . در این راستا، تردید حرفه ای  از اصول اساسی اخلاق حرفه ای  در ارتباط با عینیت و استقلال حسابرس است .  تردید حرفه ای، عنصری بااهمیت  در اعمال قضاوت حرفه ای است.

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان