مقالات و تازه ها صفحه اول

سه شنبه, 8 بهمن 98 | Tuesday, January 28, 2020

 
دسته بندی

احساسات عمومی و تاثیر آن برعملکرد شرکتها

مترجم:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : چهار شنبه, 29 خرداد 98

این تحقیق،علی الخصوص، نشان دهنده آن است که شرکت هایی که عملکرد کلی خوبی در برنامه های محیطی،اجتماعی و راهبری (ESG) دارند، می توانند ارزش بازارشان را با نظارت محتاطانه احساسات عمومی در خصوص آن تلاش ها و رسیدگیِ فعالانه هنگام بروز داستان های منفی افزایش دهند.

احساسات عمومی و تاثیر آن برعملکرد شرکتها
احساسات عمومی و تاثیر آن برعملکرد شرکتها

مطابق آرای «جورج سرافِیم» ،بین احساسات عمومی در مورد یک شرکت و این که چطوربازار عملکرد شرکتی اجتماعی اش را مورد تشویق قرار می دهد ارتباطی وجود دارد.آیا شرکت شما ارزشی کمتر از لیاقت خود پیدا کرده است؟
برای اولین بار، پیوندی بین احساسات عمومی در مورد شیوه های پایداریِ یک شرکت  و چگونگیِ ارزش نهادن به آن شرکت در بازارترسیم شده است.
نتایج هم برای سرمایه گذارانی که در جستجوی شرکت های کم ارزش تر با مسئولیت اجتماعی و برای خود شرکت هایی که معتقدند، تلاش هایشان در جهت پایداری، کاملا توسط بازار مورد تشویق واقع نمی شود مهم هستند.
این تحقیق،علی الخصوص، نشان دهنده آن است که شرکت هایی که عملکرد کلی خوبی در برنامه های محیطی،اجتماعی و راهبری (ESG) دارند، می توانند ارزش بازارشان را با نظارت محتاطانه احساسات عمومی در خصوص آن تلاش ها و رسیدگیِ فعالانه هنگام بروز داستان های منفی افزایش دهند.
نویسنده گزارش، و استاد مدیریت مدرسه کسب و کارها را وارد می نویسد«هماهنگیِ مثبت بین عملکردِ ESG و ارزش گذاریِ بازار برای موسساتی که پتانسیلِ احساسات عمومیِ مثبتِ بالاتری دارند قدرتمندتر است.»
«شواهد نشان می دهد که احساسات عمومی بر دیدگاهِ سرمایه گذاردر زمینه ارزش فعالیت های پایداری شرکت تاثیر می گذارد...».
علی رغم این موضوع که محققان در خصوص بازده سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی و عملکرد ESG شرکتی بالا بوده است، توجه اندکی در خصوص چگونگی به جلو راندن یا محدودیتِ آگاهی بازار نسبت به دستور کارهای ESG شرکتی توسط پتانسیل احساسات عمومی مبذول داشته شده است.
نتیجه گیری نهایی این تحقیق عبارتست از«شواهد حاکی از آن است که احساسات عمومی بر دیدگاه های سرمایه گذاران در مورد ارزش فعالیت های پایداری و بنابراین هم بهای پرداخت شده برای پایداریِ شرکت و هم بازگشت پورتفویی که اطلاعاتِ ESG را بررسی می کند تاثیر می گذارد».
منبعِ تحقیقِ سرافِیم، با عنوانِ«قیمت پایداری شرکت ها»،اطلاعات احساسات عمومی پیرامون فعالیت های پایداری،«TrueValue Labs»، گلچینِ داستان های جدید، تحلیلگرانِ صنایع،سازمان های غیر دولتی،اتاق های فکر که آن را با متریکسِ سنتیِ ESG، از MSCI که عموما توسط تحلیلگران استفاده می شود است.
این تحقیق موسسات را از ژانویه ۲۰۰۹ تا ژوﺋن ۲۰۱۸ مورد آزمایش قرارداد-دوره ای که در آن، شمارِ شرکت هایی که در مدل لحاظ شده بودند و توسط هر دو اراﺋه دهنده پوشش داده شده بود از ۳۴۰ تا حدودِ۱۹۰۰ افزایش یافت.
طبق این تحقیق،تنها در سال ۲۰۱۸ ، ۸۰ تریلیون دلار از دارایی های تحت مدیریت عموما به نوعی از اصول ESG روی آوردند.چنین دریایی ازسرمایه گذاری های بالقوه، می تواند تمایز بین شرکت هایی که تنها در لفظ ESG  را تایید می کنند که «greenwashing یا goodwashing» خوانده می شوند و آنهایی که واقعا در عملکرد مالی شان نتایج بهتری بدست می آورند را دشوار سازد.
سرافِیم می گوید«پورتفویی که شرکت ها را با عملکرد پایداری قدرتمند و احساسات منفی و شرکت های فروخته شده با عملکرد پایداری بد  اما احسسات مثبت در ۱۰ سال اخیر بسیار خوب کار کرده بودند».این بدان معنااست که«آن موسسات با عملکرد  پایداری قوی و احساسات منفی،ارزش کمتر از حق شان داشته اند».
«دومینوز» در مقایسه با «کارخانه چیزکیک»
در یکی از مثال های تحقیق،« دومینوز پیتزا»   و «چیز کیک فکتوری» 
در یکی ازمثال های تحقیق، دومینوز پیتزا و چیز کیک فکتوری هر دو یک امتیاز ازمیانگین ESG عملکرد ۵.۲(از ۱۰) در مقیاسِ MSCI بر مبنای عوامل مشتمل بر تغییرات آب و هوا، امنیت و کیفیت کالا و تغذیه  یا دسته بندی های سلامتی به دست آوردند.با این وجود مقدار انرژی سرمایه گذار به شکلی بحرانی متفاوت بود:امتیازِدومینوز در مقایسه با چیزکیک فکتوری در متریکسِ احساساتِ TrueValue،۱۵ به ۸۷ بود(از ۱۰۰) که منتج از ارزیابی های پایین تر رفاه مشتری و همچنین حس 
نمودنِ کیفیت و سلامت بود.
اما حالت عکس در مورد عملکردِ سهام صادق بود: طی ۵ سال گذشته دومینوز بیش از حد عملکرد داشت در حالی که چیزکیک فکتوری کمتر از حد عملکرد داشت.بنابراین بازار عملکرد ESG  را به قیمت سهام برای چیز کیک فکتوری واگذار کرد اما نه برای دومینوز.(سرافیم این شرکت ها را برای آن انتخاب کرد تا نشان دهد که فعالیت های پایداری تنها برای صنایع و شرکت های خاص هستند).
سرافبم می گوید« این تنها در مورد سرمایه گذاری ها نیست بلکه در مورد احساسات کلی ای است که جامعه دارد و در مورد حسی است که عموم از آن برخوردارند در مورد تاثیری است که شما بر جامعه دارید».
سرافیم می گوید اغلب یک رویکرد یا اطلاع رسانی ضعیف در مورد اینکه چگونه ESG درعملیات هرروزه یک شرکت ادغام می شود می تواند عملکرد خوب را از دیدها خارج کند.
«ممکن است سرمایه گذاری های کلان و تلاش های عمده ای در زمینه تغییر آب و هوا و کربن زدایی در صنعت و کسب و کارتان انجام دهید اما اگر حریم خصوصیِ مناسبی برای اطلاعاتتان نداشته باشید ممکن است بازار تمام آن تلاش ها را نادیده بگیرد».
سارافیم به شرکت ها پیشنهاد می کند که هنگام اطلاع رسانیِ جزﺋیات در خصوص این که چگونه رویه های ESG بخشی ازعملیات هرروزه شان هستند، از وضوح برخوردار باشند.او می گوید داشتن گزارشی جدا که نگاهی به ESG دارد دیگرفایده ای ندارد.
«مساله بر سر حفاظت از سرمایه گذاری ها و ایجاد پایداری واقعی به عنوان یک استراتژی کل گرا درون سازمان است و نه به عنوان فعالیت های مجزا».
مفهوم عملیِ این موضوع
نتایج تحقیق مفاهیم عملی ای برای سرمایه گذاران و شرکتها دارند.
بر اساس این گزارش،برای سرمایه گذاران« شواهدی که در اینجا ارائه شده اند به معنای آن است که ترکیب نمودن امتیازات عملکرد ESG با اطلاعات ESG زیاد می تواند در شناسایی سهام هایی که مشخصات ESG  برجسته یا پایین دارند، مفید واقع شوند».
در مسیر  انجامِ این تحقیق ، معلوم شد که هنگامی که سرمایه گذاران بتوانند شرکت هایی را که نسبت به ESG هوشیار هستند را ردیابی نمایند بازگشت بر شاخص ها یا نظایری معیار سنجش می تواند بین ۴ تا ۵ درصد بهتر باشد که این را به عنوان «آلفای مثبت» در وال استریت می شناسیم.
برای شرکت ها،نتایج نشان دهنده آن هستند که تغییر درنظارت بر احساسات در حضور تحلیل های جدید توسط شرکت های غیر دولتی، رسانه ها، تحلیلگران صنعت و سایر منابع برای درکِ این که آیا بازارهای سرمایه به سرمایه گذاری های یک شرکت  در فعالیت های پایداری امتیاز می دهند یا نه از اهمیت برخوردار است.
سارافیم می خواهد در مرحله بعد به مطالعه این مبحث بپردازد که چطورافشاهای ESG شرکتی برای شرکت ها و سرمایه گذاران وارد بازی می شوند.
 سارافیم می گوید«شرکت های زیادی از طریق یک گزارش پایداری،گزارش های ادغام شده یا با استفاده از استاندارد هایی از قبیل موارد هیئت استاندارد های حسابداری پایداری»، افشایشان را افزایش داده اند. بقیه در حال تلاش برای اشتقاق یک صورت سود و زیان یا ترازنامه اجتماعی هستند.
«سال تنها این نیست که چطورآن فعالیت های افشای شرکتی عملا احساسات عمومی را شکل می دهند و همینطور بالعکس».
ریچل لِین نویسنده ای مستقر در بخش بوستون است.
---------------------------------------------پایان--------------------------------------------

بیشتر بخوانید
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان