مقالات و تازه ها صفحه اول

سه شنبه, 8 بهمن 98 | Tuesday, January 28, 2020

 
دسته بندی

بررسی اثر تعدیلی حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود و بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تهیه کننده : محمدعلی جابری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 15 تير 98

هدف این مقاله بررسی این موضوع است که برخی متغیرهای مربوط به فرایند حسابرسی مستقل چه اثرتعدیلی بر رابطه بین مدیریت سود ناشی از دستکاری اقلام حسابداری تعهدی و بازده سهام می تواند داشته باشد.

بررسی اثر تعدیلی حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود و بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
با توجه به اهميت سود و محتوای اطلاعاتي بالايي كه سود دارد، مديران همواره در تلاشندكه در راستاي اهداف خاصي كه دنبال مي كنند، مبلغ سود گزارش شده را دستكاري نمايند؛ و سود را به سطح مورد انتظار خود برسانند، تا از این طریق وضعیت مالی شرکت را مطلوب جلوه داده و علاوه بر بالابردن سطح پاداش خود منجر به کسب بازده غیرعادی برای سهامداران شوند. 
 هدف این مقاله بررسی این موضوع است که برخی متغیرهای مربوط به فرایند حسابرسی مستقل چه اثرتعدیلی بر رابطه بین مدیریت سود ناشی از دستکاری اقلام حسابداری تعهدی و بازده سهام می تواند داشته باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مالی 1383 تا 1392 استفاده شده است. برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق ابتدا تاثیر مدیریت سود بر بازده سهام به بوته آزمون قرار می گیرد، در ادامه سه متغیر مربوط به حسابرسی شامل: نوع موسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس و هزینه حسابرسی وارد مدل رگرسیون می شوند تا اثر تعدیلی آن ها بر رابطه بین مدیریت سود و بازده سهام مورد  بررسی قرار گیرد. 
نتايج تحقيق نشان مي دهد که متغیرهای حسابرسی اثر تعدیل کنندگی بالایی بر رابطه ی بین مدیریت سود و بازده سهام دارند.

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان