مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 31 مرداد 98 | Thursday, August 22, 2019

 
دسته بندی

۱۰ اصل اولیه و تعریف شده حسابداری با بالاترین درجه اهمیت

مترجم:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 12 مرداد 98

تا به حال با خود فکر کرده اید که چرا حسابدارتان اصرار دارد معاملات کسب و کارتان را جدا از معاملات شخصی تان نگاه دارید؟ این به خاطر آن نیست که حسابدارتان می خواهد کار خودش را ساده ترکند(گرچه بله معاملات جدا قطعا کار را ساده تر می کنند!)

۱۰ اصل اولیه و تعریف شده حسابداری با بالاترین درجه اهمیت

۱۰ اصل اولیه و تعریف شده حسابداری با بالاترین درجه اهمیت

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ترجمه:ستارشکری

۱.فرض ماهیت اقتصادی مستقل

تا به حال با خود فکر کرده اید که چرا حسابدارتان اصرار دارد معاملات کسب و کارتان را جدا از معاملات شخصی تان نگاه دارید؟ این به خاطر آن نیست که حسابدارتان می خواهد کار خودش را ساده ترکند(گرچه بله معاملات جدا قطعا کار را ساده تر می کنند!)

و اما دلیلی که این حرف خود را رها نمی کنند؟اصل فرض ماهیت اقتصادی مستقل. به بیان ساده این اصل بدان معنا است که یک کسب و کارماهیتی مستقل دارد و باید همانگونه هم با آن رفتار کرد.(و به همین دلیل است که گاهی«فرض ماهیت مجزا» هم به آن اطلاق می شود.اگرتعریفِ این اصل ساده حسابداری را بدانید، دلیل اصرار حسابدارتان را برای باز کردن حساب مجزا بهتر درک خواهید نمود.این کسب و کار ۱۰۱ است.

حتی در یک مالکیت تنها، جایی که فعالیت کسب و کار شما دراظهارنامه مالیاتی تان منعکس می شود، فرض ماهیت مستقل اقتصادی مصداق دارد.این بدان دلیل است که از لحاظ حقوقی کسب و کار شما می تواند مستقل از شما وجود داشته باشد. و ضمنا اگر در مسیر کسب و کارتان تصمیم به ادغام گرفتید زندگی را برایتان سهل تر خواهد کرد.

۲-فرض ثبات واحد پولی

اصل فرض ثبات واحد پولی اجبار به ثبت کلیه فعالیت ها درواحد پولیِ واحد می نماید.به همین خاطر است که باید زحمتی دو چندان برای تکمیل دفترداریِ معاملات خارجی تان متحمل شوید.

فرض دیگری تحت این اصل بنیادین حسابداری آن است که قدرت خریدِ ارز رایج طی زمان ثابت می ماند. به بیان دیگر تورم در گزارش های مالی یک کسب و کار مد نظر قرار داده نمی شود حتی اگر کسب و کار برای دهه های متمادی وجود داشته باشد.

۳-فرض دوره زمانی خاص

یک ترازنامه همواره اطلاعات تاریخ خاصی را گزارش می نماید.صورت سود و زیان که صورت درآمد نیز نامیده می شود یک طیف تاریخی را در بر می گیرد.تمام صورت های مالی باید این دوره زمانی را برای فعالیت مورد گزارش به منظورِ مفهوم دار نمودنشان برای بازبینی شان منعکس نمایند.

خلاصه کلام:تاریخ ها واقعا و واقعا با اهمیت هستند.همیشه صورت های مالی تان را برای تاریخ ها چک کنید.یک ترازنامه گزارش را با الفاظی از قبیل«آنطور که در تاریخِ» یا«در تاریخ» یک تاریخ خاص نمودار می سازد. صورت های سود و زیان همواره نشان می دهند برای دوره تاریخی خاصی هستند.

۴- اصل هزینه

اصل هزینه در حسابداری نشان دهنده آن است که هزینه یک آیتم در گزارشگری مالی تغییر نمی کند. بنابراین حتی اگر چیزی را در سالی که ارزش آن سیر صعودیِ بالایی داشته است خریده باشد-مثلا ساختمان- اگر چه ارزش نسبی بازار آن تغییر کرده است، حسابداران باز هم همیشه دارایی را با میزانی که معامله شده بود گزارش خواهد کرد.

دانستن تعریفِ این اصل چیزی بسیار مهم به دارندگان کسب و کارهای کوچک می آموزد:این که بسیار مهم است که هزینه با ارزش اشتباه نشود.ارزش اجناس در طول زمان تغییر می کند و این در سود یا زیان فروش دارایی ها منعکس می شود همینطور در بخش ثبت استهلاک.اگر نیاز به ارزشیابی واقعی کسب و کارتان بدون فروش داراییهایتان دارید بهتر است یک متخصص در ارزشیابی کسب و کارتان بیاورید و نه این که متکی به صورت راههای مالی تان باشید.

۵-اصل افشای کامل

اصل افشای کامل اصل حسابداریِ عموما پذیرفته شده ای است که بیشترین سر خط اخبار را به خود اختصاص می دهد.تحت این اصل بنیادین حسابداری، یک کسب و کار ملزم به  افشای تمامی اطلاعاتی است که مربوط به عملکردِ صورت های مالی اش در یادداشت های همراهِ صورت ها می شود است.این اصل کمک می کند اطمینان حاصل کنیم که سهامداران و سرمایه گذاران از هیچ بعدِ گزارش های مالی دچارانحراف نمی شوند.

۶-اصلِ تداوم فعالیت یک واحد تجاری.

این اصل که نام دوم آن« اصل بی مرگی» است، فرض می کند کسب و کار به بقای خود ادامه خواهد داد و با تاریخ اتمام کار نامعلوم عملکرد خواهد داشت. دانستن این اصل بنیادین حسابداری، کمک می کند متوجه شویم چرا شناسایی هزینه ها را به دوره حسابداری آتی به تعویق می اندازیم.اگر یک حسابدارمطمئن باشد که احتمالا کسب و کارمجبور به تسویه خواهد شد باید این را تحت اصولِ GAAP افشا نماید.

۷- اصل تطابق

به دلایل مربوط به مالیات، بسیاری از کسب و کارهای کوچک عملکرد بر مبنای نقدی را انتخاب می نمایند، بدان معنا که درآمد زمانی که نقدینگی دریافت می شوند گزارش می شود و هزینه ها هنگامی که نقدینگی خرج می شود( یا زمانی که کارت اعتباری تان شارژ می شود) گزارش می شود. اما بسیاری از کسب و کار ها ملزم به گزارشگریِ کلیه اطلاعات مالی بر مبنای تعهدی هستند که بیشتر به دلیل اصل تطابق است.

تحت اصل حسابداری تطابق، فروش ها و هزینه های مورد استفاده برای تولید این فروش ها در دوره حسابداری واحد گزارش داده می شود.این هزینه ها می توانند شامل حقوق، کمیسیون های فروش، هزینه های سربارخاص و غیره شود.

حتی اگر اظهارنامه مالیاتی شما مبنای نقدی داشته باشد، ممکن است حسابدارتان گزارش های مالی را بر مبنای تعهدی تنظیم نماید.مبنای تعهدی منعکس کننده اصل تطابق است و تحلیل بهتری از عملکرد و سودزایی کسب و کارتان  نسبت به صورت های بر مبنای نقدی اراﺋه دهد.

۸-اصل شناساییِ درآمد

تحت مبنای تعهدیِ حسابداری،درآمد هنگام اکتساب گزارش می شود صرف نظر از زمان پرداخت واقعیِ محصول یا خدمات.مشابهِ اصل تطابق،اصل بنیادین حسابداریِ شناسایی درآمد به شکلی دقیق درآمد یا عایدی را هنگامی که فروش انجام می شود گزارش می نماید حتی اگربرای مشتری تان صورتحساب می فرستید یا پرداخت را در زمانی دیرتردریافت می کنید.

۹-اهمیت

اصل اهمیت یکی از دو اصل بنیادینی است که اجازه می دهد حسابدار از بهترین قضاوتش در ثبت یک معامله یا رسیدگی به یک اشتباه استفاده کند.

ما اغلب اصل اهمیت را هنگام مغایرت گیری مجموعه ای از دفاتر یا تکمیلِ یک اظهارنامه مالیاتی در حال عمل می بینیم.اگر حساب با میزان نسبتا اندکی ازاندازه کلِ کسب و کار صاف می شود ممکن است مغایرت بی اهمیت تلقی شود.مغایرت های بی اهمیت می تواند در زمان خرید شناسایی شود اما هزینه های با اهمیت باید طی زمان مستهلک شوند.

در این جا مهم برای حسابدار مهم است که قدرت استفاده از نظر حرفه ای اش را داشته باشد. از آنجا که کسب و کارها در همه اندازه ها وجود دارند-میزانی که می تواند متنابه –یا با اهمیت برای یک کسب و کار باشد می تواند برای دیگری غیر متنابه-یا بی اهمیت- باشد.

۱۰-محافظه کاری

اصل محافظه کاری اصل دیگری است که به حسابدار اجازه می دهد از بهترین قضاوت خود در یک وضعیت استفاده کند.وقتی بیش از یک راه قابل قبول برای ثبت یک معامله وجود داشته باشد، اصل محافظه کاری حسابدار را برای انتخاب بهترین گزینه برای کسب و کار که با آن کار می کنند ،تعلیم می دهد.

این از اهمیت بسزایی برخوردار است که درک کنیم تنها زمانی به این اصل بنیادین حسابداری استناد می شود که به هر حال حسابدار بتواند معامله را به عنوان قابل قبول ثبت نماید.این به حسابدار اجازه نمی دهد که سایر اصول حسابداری را کاملا نادیده انگارد.

چگونگیِ بهبود یافتن روابط شما با حسابدارتان در اثر استفاده از این اصول حسابداری

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که همه کسب و کار ها از سوی قانون ملزم به پیروی از GAAP نیستند. با این حال بیشتر حسابداران اصرار به پیروی از آنها دارند صرف نظر از این که آیا کسب و کار شما از سوی قانون ملزم به پیروی از GAAP است یا خیر. و همانطور که «روز مالیات» نزدیک می شود می توانیم ایده این که داشتن حسابرسی به چه شکل غیر قابل باوری ترسناک است را دریابیم،لذا نزدیک بودن به این اصول اولیه حسابداری تضمین می کند که هیچ شبهه ای در خصوص صحت صورت های مالیِ شما وجود ندارد.

همچنین باید به این اصول مثل یک زبان نگریست.ممکن است شما با یک حسابدار یا دفترداردر کل مسیرحیات کسب و کاری تان کار نکنید اما درک این اصول کمک می کند با هر کسی که در این جایگاه قرار دارد ارتباط برقرار کنید و همیشه زبانی را که با آن تکلم می کنند ،تصمیماتی اتخاذ می کنند و چراییِ آنها را درک کنید.

با در نظر گرفتن همه این موارد،درکِ موازین این اصول حسابداری به شما کمک خواهد کرد بعضی از درخواست های حسابدارتان را درک کنید یا متوجه شوید چرا یک فرایند آنگونه که هست تنظیم می شود.ضمنا برای شناسایی چیزهایی که در سوابق مالی تان وجود ندارند مسلح خواهید بود پس می توانید این موارد را هنگامی که به منصه ظهور می رسند مورد رسیدگی قرار دهید نه زمانی که دیگرلاینحل شده اند.

ماخذ:اینترنت

------------------------------------------------------پایان----------------------------------------


 


مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان