مقالات و تازه ها صفحه اول

جمعه, 14 آذر 99 | Friday, December 4, 2020

 

حسابرسی داخلی و اینترنت اشیاء

ترجمه:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : سه شنبه, 22 مرداد 98

اینترنت اشیاء که به آن "انقلاب صنعتی چهارم" اطلاق می شود در بطن خود یک آشوب دیجیتالی است ودر عین حال انقلابی است که می تواند در ذهنیت مکتب قدیم که حسابرسی داخلی در آن حبس بوده، ایجاد جوانگرایی کند.

حسابرسی داخلی و اینترنت اشیاء
حسابرسی داخلی و اینترنت اشیاء
تاریخ انتشار:26 جولای 2019

ترجمه:ستارشکری

ممکن است جهان به پل ها،جاده ها و راه های ملموس متصل باشد اما از زمانی که "هوشمند" تبدیل به صفتی برای همه چیز شد، از اتوموبیل ها و گوشی هایمان گرفته تا روشی که کارهای خانه مان را مدیریت می کنیم، اتصال خود را مجددا تعریف کرده است.اینترنت اشیاء به هر سیستم، برنامه کاربردی، دستگاه یا سکویی که متصل به وب باشد و جامعه کاملا متصل تری را از هر زمانِ قابلِ به یادآوردن ممکن باشد اطلاق می شود.
و البته که این فرصت ها و ریسک های مختص به خود را همراه دارد.
حسابرسان داخلی،چرخ دنده ای جدایی ناپذیر از چرخه دفاع علیه پتانسیلِ هک کردن، جنایات سایبری و مسائل مربوط به حریم خصوصی هستند که به همراهِ چنین جهانی که خود را بر پایه اینترنت استوار ساخته می آیند. این وظیفه افرادی که در حیطه حسابرسی داخلی کار می کنند است که چشم اندازِ اینترنت اشیاء را با دقت نظارت کنند تا آن حوزه های ریسک را شناسایی کرده، از تاثیر گذاری شان بر کسب و کار جلوگیری به عمل بیاورند.
آشوب دیجیتالیِ اینترنت اشیاء بسیار سریع تراز موارد پیشینِ نوآورانه اش  که صنعتی را به آهستگی و در طی سالهای زیاد متحول می کردند،در حال حرکت است. سرعت ِ کسب و کار، واقعیتی در زندگی مدرن محسوب می شود که حسابرسان داخلی باید قادر باشند سرعتشان را با آن تنظیم کنند تا کارامد باشند.کارِ حسابرسان ،بیش از هر زمان دیگری، ازفناوری بهره می برد هم به جهتِ اینترنت اشیا و هم به خاطر مسئله یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی و اتوماسیون.بنابراین داوطلبانی که به فضای حسابرسیِ داخلی وارد می شوند، باید قادر باشند دانش مرتبط را در خصوص چگونگیِ به کارگیریِ فناوری در کارشان، به نمایش بگذارند.
اکنون، از جنبه فنی گرفته تا استراتژیک،انتظار بیشتری از حسابرسان داخلی برای نقش شریک استراتژیک کسب و کار در سازمان هایشان وجود دارد.نقشِ" مشاورِ مورد اعتماد" بسیار بیشتر از یک اصطلاح پر طمطراق در اطراف حرفه حسابرسی است؛ در واقع این اصطلاح، نوعِ شرکت های خاص و ذینفعان مورد نیاز برای به جا آوردن نقشِ حسابرسی داخلی را تعریف می کند.تیم حسابرسی داخلی، یک جزءِ کلیدی در ارزیابیِ ریسک های استراتژیک تاثیر گذار بر کسب و کار است به خصوص مواردی که اینترنت اشیاء ارائه می دهد. کسب و کار ها، برای ایجاد حوزه های فرصت مرتبط با اینترنت اشیاء، که ریسک های بالقوه را نیز به دنبال دارند متکی به عملکرد حسابرسی داخلی شان هستند.
این، وظیفه حسابرسان داخلی است که تعیین کنند مدیریت شان از روش های کارامد برای شناسایی، ارزیابی و پاسخگویی به ریسک های مالی و عملیاتی استفاده می کند یا نه.بنابراین، طبقِ تحقیق “Protiviti”( که یک موسسه بین المللی مشاوره" است،داوطلبانی که بتوانند با افراد سطح C صحبت کنند و همچنین درک زیادی از کسب و کار داشته باشند  مورد بیشترین تقاضا قرار دارند.تمرکزِ حسابرسان داخلی باید برسطح "(راه) حلِ پیوستار" باشد.
اینترنت اشیاء که به آن "انقلاب صنعتی چهارم" اطلاق می شود در بطن خود یک آشوب دیجیتالی است ودر عین حال انقلابی است که می تواند در ذهنیت مکتب قدیم  که حسابرسی داخلی در آن حبس بوده، ایجاد جوانگرایی کند.چالشی که هم برای متخصصان حسابرسی و هم پیروی وجود دارد، سرعتی است که اینترنت اشیاء در آن در حال تکامل می باشد چرا که ریسک ها و کنترل های مرتبط با آن، به همراهش تکامل می یابد. حسابرسان داخلی نیاز دارند که جلوتر از منحنی باشند و همراه با پیشرفت های اینترنت اشیاء حرکت کنند تا شاخص های تغییر و تاثیرشان بر سازمان را ردیابی نمایند.
پیش بینیِ قطعیِ این مسئله که اینترنت اشیاء چگونه صورت کسب و کار را شکل خواهد داد غیر ممکن است؛ درست همانطورکه ما نمیتوانستیم پیش بینی کنیم خودِ اینترنت اشیاء چطورروش انجام کارها را متحول سازد. با این حال  کار کردن در حسابرسی داخلی به موازات آشوب دیجیتال، به سادگی آزمونی است از مهارت های بنیادین مورد نیاز. اینترنت اشیاء تفکر استراتژیک تر، ذکاوت کاریِ بیشتر مدیریت روابط کارامد و حسابرسی داخلیِ هوشیارتررا تشویق می کند. 

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان