مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 20 مرداد 1401 | Thursday, August 11, 2022

 

"بروزرسانی حسابداری و حسابرسی"

مترجم:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 22 مهر 1398

استاندارد اجاره جدید(IFRS 16) به شکلی چشمگیر چگونگیِ پاسخگوییِ مستاجر برای اجاره های املاک، که ممکن است شامل اجاره زمین،ساختمان یا هر دو شود را تغییر داده است.مستاجران هم اکنون باید بیشتر اجاره ها را در ترازنامه مورد شناسایی قرار دهند.به نظر می رسد این مستلزم تلاشی معتنابه برای شناسایی همه اجاره ها با پرداختی باشد که باید دربدهی اجاره لحاظ شوند.در این نسخه بروزرسانیِ حسابداری و حسابرسی، مقاله اصلیِ ما تاثیراتِ IFRS 16 بر بخش املاک را برجسته می سازد.

"بروزرسانی حسابداری و حسابرسی"

استاندارد جدید در زمینه استاندارد ها یعنی استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی(IFRS 16)، اجاره ها توسط هیئت استاندارد های بین المللی حسابداری(IASB) در ژانویه2016 منتشر شده و جایگزین خواهد شد.IFRS 16 از 1 ژانویه 2019 با به کارگیریِ زودهنگام مجاز شده(مادامی کهIFRS 15،درآمد ها از قراردادهای مشتریان نیز کاربرد دارد)، موثر خواهد بود.

Ind AS 116، بااستاندارد جهانی در اجاره ها ، همگرا خواهد شد یعنی IFRS 16 و انتظار می رود برای دوره های سالیانه ای که در 1 آوریل 2019، یا پس از آن شروع شوند موثرباشد. مطابق وضعیت همگراییِ ،  که توسط ICAI، در 19 دسامبر2018،منتشر شده است، Ind AS 118، توسط کمیته ملی مشاوره در زمینه استاندارد های حسابداری(NACAS)،پاک شده است و به وزارت امور شرکت ها(MCA) برای خبر رسانی ارائه شده است.

IFRS 16،اصولِ شناسایی، اندازه گیری، ارائه و افشای اجاره ها را ایجاد می کند. اصول تعیینِ این که آیا یک اجاره، اجاره مالی است یا یک اجاره عملیاتی است دیگر برای یک مستاجر، مسئله ای غیر مرتبط است، اگر چه موجر به ارزیابیِ طبقه بندیِ اجاره، به عنوان اجاره عملیاتی یا مالی ادامه خواهد داد و باید مطابق آن پاسخگو باشد.

هدف اصلیِ استاندارد، تضمینِ این نکته است که مستاجران و موجران اطلاعات مرتبط را به شیوه ای ارائه دهند که به شکلی منصفانه ارائه دهنده آن معاملات باشند.این اطلاعات، مبنایی برای استفاده کنندگانِ صورت های مالی برای ارزیابیِ تاثیری که اجاره ها بر وضعیت مالی و جریانات وجوه نقدِ موسسه  دارند، فراهم می کند.

ما در این مقاله،تاثیر استاندارد جدید بر صورت های مالی یک مستاجر در تدارکاتِ اجاره را مورد بحث قرار خواهیم داشت.دریافت متن کامل مقاله در قالب PDF

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان