مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 23 مرداد 99 | Thursday, August 13, 2020

 
دسته بندی

سوالات متداول درباره ایجاد و عملیات حسابرسی داخلی موثر - بخش هشتم

تهیه کننده : دکتر حسین کثیری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 4 آبان 98

این پرسش و پاسخها تنها برای اطلاعات عمومی ارایه شده‌ است و قصد ندارد که یک تحلیل و یا مشاوره حقوقی باشد. شرکت‌ها باید به دنبال مشاوره حقوقی و مشاوران مناسب برای مشاوره در خصوص سوالات خاص مرتبط به شرایط منحصر به فرد خود باشند.

سوالات متداول درباره ایجاد و عملیات حسابرسی داخلی موثر - بخش هشتم

1 .قوانین بازار بورس نیویورک چیست ؟

در خصوص حسابرسی داخلی ،قوانین بازار بورس نیویورک نیاز دارد که شرکتهای پذیرفته شده دارای عملکرد حسابرسی داخلی باشند . جهت تفسیر این قوانین ، در بازار بورس نیویورک آورده شده :

شرکتهای پذیرفته شده باید حفظ کنند عملکرد حسابرسی داخلی را با مهیا کردن مدیریت و کمیته حسابرسی با ارزیابی رو به جلو فرآیندهای مدیریت ریسک شرکتها و سیستم کنترلهای داخلی.یک شرکت ممکنه انتخاب نماید عملکرد برون سازمانی ثانویه شرکتهای ارائه دهنده  حسابرسی مستقل.

با این حال ، این راهنما حداقل الزامات را در عملکرد حسابرسی داخلی تعیین نمیکند ، هیچ پارامتر خاصی برای نگهداری و عملکرد حسابرسی داخلی یا بخش به طور مداوم ایجاد نمی کند.اندازه ، بودجه و ساختار عملکرد حسابرسی داخلی بستگی دارد به فاکتورهای متعددی ( سوالات 12 – 19 الی 24 ) .

بیشترین عملکرد اثربخش حسابرسی داخلی جهت آماده کردن ارزیابی ریسک ها که ترکیبی از پرسنل مناسب ، منابع و مهارتها  در جهت ارزیابی فرآیندهای مدیریت ریسک واحد تجاری و سیستم های کنترل داخلی. ما باور داریم احتیاجات بازار بورس نیویورک شروع میشود بوسیله مشخص نمودن هدف نهایی زیرا سازمان به طور گسترده و مدیریت ریسک موثر متغیر است ، کنترل های داخلی و حاکمیت میتواند به سرانجام برسد به راه های مختلف.


2 .آیا بازار بورس نیویورک ، شرکت های ذکر شده را با هر گونه دستورالعمل یا راهنمایی فراتر از قاعده ای که نیاز به عملکرد حسابرسی داخلی دارد، ارائه می دهد؟

در بازار بورس نیویورک ذکر شده سوالات و جوابهای  متداول اش را به تاریخ 13 فوریه سال 2014 ، پوشش بخش 303A ، که شامل قوانین حسابرسی داخلی میشود . بخش 303A همچنین حاوی شماری از قوانین جدید طبقه بندی شده ای است مرتبط با هئیت مدیره اولیه متشکل از مدیران مرتبط با موضوع کمیته حسابرسی.

در بخش 303A میتوانید پیدا کنید وبسایت بازار بورس نیویورک را به آدرس www.nyse.com ( لطفا توجه داشته باشید که قانون حسابرسی داخلی به جزئیات اشاره نکرده است ). این مستندات ممکن است در طی زمان اصلاح شده باشند.شرکتهای طبقه بندی شده در بازار بورس نیویورک باید بررسی گردند توسط وبسایت بورس و دوره ای بروز رسانی شوند.


3 . چه زمانی قوانین موثر واقع میشوند ؟

در بازار بورس نیویورک قانون حسابرسی داخلی فوری موثر هست برای همه شرکت هایی که بروز اضافه میشوند به بازار بورس نیویورک بوسیله IPO یا وقتی جابجا میشوند از یک بازار بورس به بازار بورسی دیگر.

با این حال ، برخی استثنا ها هم وجود دارد : شرکتهای پذیرفته شده ای که ثبت شده در کشور خارجی باشند ( مثل شرایط تعریف شده در بخش 3b-4 زیر فعالیت بورس) مجاز به پیروی از قوانین کشور می باشند  بخش 303A . بازار بورس نیویورک ارائه تفسیر این تعامل را به عنوان جزء نظارت کمیته حسابرسی مورد بحث قرار می دهد.


4 .چه زمانی و چگونه این قاعده در مورد حسابرسی داخلی برای شرکت های انتقال از بورس اوراق بهادار دیگری اعمال می شود ؟

مطابق با بازار بورس نیویورک وقتی شرکتی از بورس یا بازار منتقل میگردد به نیازهای حسابرسی داخلی مشابه ندارد ، وقتی شرکتی نیاز خواهد داشت به مطابقت با موارد بخش حسابرسی داخلی 303A که یک سال از انتقال به بازار بورس نیویورک گذشته باشد.


5 .باید صادرکنندگان خصوصی خارجی با این قواعد مطابقت داشته باشند؟

در بازار بورس نیویورک ذکر شده سوالات و جوابهای  متداول اش را به تاریخ 13 فوریه سال 2014 ، اشاره کرده به این سوال بطورکلی در ذیل پاسخ داده شده :

303A – 06 نیازهای کمیته حسابرسی.

303A – 11 نیازهای افشاء اطلاعات ارزشمند بین حاکمیت شرکتی شان و بازار بورس نیویورک نیازهای شرکتهای پذیرفته شده بومی.

303A – 12b صادرکنندگان خصوصی خارجی آماده میکنند بازار بورس نیویورک با اطلاع رسانی سریع اگر آن را با دو بخش فوق الذکر مطابقت نمی کنند.

ما باور داریم که صادرکنندگان خصوصی خارجی بدون عملکرد حسابرسی داخلی باید مشخص کنند این تفاوتهای ارزشمند را. اگر و سپس نیازهای بخش 303A . این تمایزات باید افشا شوند بوسیله شرکتها در کنار سایر تفاوتهای ارزشمند دیگر ، هم در گزارشات سالانه مورد نیاز بوسیله بازار بورس نیویورک که بین سهامداران یا در سایت شرکتها ارائه میگردند.

به عنوان زمان افشاء ، بازار بورس نیویورک مقرر نموده است :

به عنوان بخش 303A شرکت با تاریخ تطبیق ، اگر شرکتی انتخاب نماید که شامله نیازهای افشاء در وبسایت باشد ، آن را باید پس از آن که تصمیم گیری را انجام دهد ، ارائه دهد.6 .آیا این قانون برای شرکت هایی با بدهی عمومی اعمال می شود؟

نه. قانون حسابرسی داخلی عموماً بکار برده نمیشود ،شرکت ها فقط فهرست ترجیحی یا اوراق بهادار بدهی را در بازار بورس نیویورک ثبت کرده اند اعلام میکنند. مطابق با قانون بورس ، جهت توسعه نیازهای قانون 10A-3 زیر عملکرد حسابرسی ، همه شرکتها پذیرفته شده تنها شرکت ها فقط فهرست ترجیحی یا اوراق بهادار بدهی را در بازار بورس نیویورک ثبت کرده اند جهت مطابقت با نیازهای بخش 303A-06 و 12b.


7 .آیا این قوانین بر سایر بورس های سهام و شرکت های خصوصی تاثیر می گذارد؟

نه. قوانین بکار برده شده در بازار بورس نیویورک برای شرکتهای پذیرفته شده است . NAZDAQ و AMEX در حال حاضر نیازی به حسابرسی داخلی ندارند. شرکتهای خصوصی با این روش قوانین ارائه نمیکنند. با این حال ، این سازماندهی ، هیئت مدیره شان ، کمیته حسابرسی  و مدیریت،بررسی حسابرسی، مزایای ملموس را ارائه می دهد و به منظور نشان دادن سطح بالایی از حاکمیت شرکت ها ارائه می شود.

شرکتهای پذیرفته نشده در بازار بورس نیویورک و شرکت های بزرگ آمریکایی و سایر شرکتهای خصوصی آشنایی دارند با فواید و اثربخشی عملکرد حسابرسی داخلی که میتواند به همراه داشته باشد عملیات شان منطبق با اقدامات صورت گرفته و خلق عملکردهایی که مثبت و نتایج ملموس قابل اندازه گیری دارند.

8 .آیا پیشنهاد های مشابه در خصوص نیازمندی به انجام یک حسابرسی داخلی برای دیگر شرکتهای فهرست شده در سایر مبادلات در ایالات متحده وجود دارد؟

در حال حاضر خیر , به هر حال کمسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در هر کدام از گزاشهای حاکم خود در فهرست الزامات تجدید نظر شده در بورس نیویورک علاقه مند به دستیابی به یک تقارن بین مبادلات تا جای ممکن می باشد.

ما می دانیم بسیاری از شرکتها در حرکت رو به جلوی خود توافقنامه های حسابرسی داخلی را برای بهره مندی از مزایای بهترین شیوه ها و سرمایه گذاری سازمانی جهت مقاصد درجه بندی ,انتخاب می نمایند.

علاوه بر این اعضا کمیته حسابرسی و هیئت مدیره شرکتهای بورس نیویورک که در هیئت مدیره  شرکتهای بورس اوراق بهادار نیز مشغول به کارند ممکنه بخواهند به دلیل تناقضی که به دلیل داشتن نوعی حاکمیت شرکتی و نظارتی برای آنها ایجاد شده را از طریق عدم انجام حسابرسی داخلی در شرکتهای بورسی ای که در آنها به عنوان مدیر خدمت می کنند اعمال نمایند.

در ژانویه 2003 هیئت کنفرانس کمیسیون بلو رابین تحت اعتماد عمومی و شرکتهای خصوصی یافته ها و توصیه های خود را در خصوص حسابداری و حسابرسی منتشر کرد. بر طبق اصل سوم : جهت بهبود کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی یکی از بهترین شیوه های پیشنهادی بیان می کند: 

همه شرکتها می بایست حسابرسی داخلی را انجام دهند ,صرف نظر از اینکه این یک حسابرسی درون سازمانی باشد یا اینکه توسط یک شرکت حسابداری خارج از سازمان نه شرکتی که بعنوان حسابرس مستقل شرکت فعالیت می کند, انجام گیرد.

ما معتقدیم که همه شرکتهایی که حسابرسی داخلی ندارند می بایست نیاز به انجام حسابرسی داخلی را بررسی کنند. علاوه براین پس از دیدار با یکی از اعضای کمیسیون بلو رابین ما تصدیق کردیم که اصطلاح "شرکت حسابداری" به معنی توقف برون سپاری به ارائه دهندگان خدمات حسابرسی داخلی واجد شرایط نمی باشد.

 

9 .چه زمانی و چگونه قاعده بکارگیری حسابرسی داخلی بعنوان شرایط اصلی عمومی جهت نام نویسی در بورس نیویورک در نظر گرفته شد؟

برای شرکتهایی که بعد از 31 اکتبر 2004 عمومی می شوند,تطابق آنها با قاعده حسابرسی داخلی باید براساس تاریخ نام نویسی در بورس نیویورک باشد.


10 .آیا این قاعده نیازمند این است که شرکت کارکنان جدید استخدام نماید؟

خیر در محدوده ای که شرکت مشغول به کار است متخصصان واجد شرایطی که می توانند بطور موثر در راستای ظرفیت های حرفه ای و هدف حسابرسان داخلی خدمت کنند,آن افرادی هستنند که ممکن است جهت انجام امور حسابرسی داخلی جدید منتقل گردنند(که دارای یک منشور نوشته شده و مورد تایید در سازمان می باشد).عملکرد های موجود می بایست برای برنامه ریزی حسابرسی مبتنی بر ریسک,صلاحیت فنی و استقلال در زمینه هایی نظیر خطوط گزارشگری و دامنه رسیدگی بررسی گردد.

تفسیری که از این قانون می شود بطور مشخص بیان می کند :"یک شرکت ممکن است برون سپاری این کار را به یک ارائه دهنده خدمات از اشخاص ثالث غیر از حسابرس مستقل خود اعطا کند."

برون سپاری می تواند یک گزینه ی جذاب برای بسیاری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک باشد که خودشان را نیازمند ایچاد یک حسابرسی داخلی سریع جهت دستیابی به انطباق ,احساس می کنند.

شرکت هایی که می بینند سطح مناسبی از منابع واستعداد داخلی ندارند و نیز نمی خواهند زمان خود را در فرآیند جستجوی طولانی مدت صرف نمایند,ممکن است برون سپاری را بعنوان وسیله ای برای شروع سریعتر ,استقلال و بی طرفی بالقوه ی بیشتر ,دسترسی به مهارت های قابل ملاحضه ی بیشتر ,انعطاف پذیری بیشتر برای افزایش یا کاهش فعالیت های حسابرسی داخلی برای مقابله با تغییرات ریسک ها و شرایط بیابند.

علاوه بر این برون سپاری به یک شرکت اجازه ی محدود کردن و توقف موقت در فعالیتهای کار حسابرسی داخلی ,در زمان های خاصی از سال زمانیکه اولویت های متضادی  از جمله  بستن کارخانه ,تعطیلات اجباری ,گزارش سالیانه ,بودجه بندی و برنامه ریزی سالیانه  ممکن است وجود داشته باشد,می دهد.

بسیاری از شرکت ها متوجه شده اند که نوعی چرخش در داخل و خارج از عملکرد حسابرسی داخلی می تواند برای هر دو کارمند و سازمان سودمند باشد.

تحت این رویکرد شرکت کارکنان حرفه ای که دارای دانش با اهمیت و آگاهی از عملیات و فعالیت تجاری شرکت می باشند را بطور تمام وقت مورد استفاده قرار می دهد.

این افراد تجربه ی باارزشی در دیدن، درک، ارزیابی و کمک به بهبود بسیاری از نواحی در درون سازمان, بدست می آورند.  همچنین، هنگامی که چرخش آنها تکمیل می شود، این کارکنان دارای آمادگی بهتری  برای شناسایی، درک و مقابله با مسائل مربوط به کنترل داخلی و مدیریت مبتنی بر ریسک می باشند.این نوع  برنامه به اصطلاح "بارور شده" ,سازمانی است با افراد حرفه ای,کسانی که دارای دانش تجربی و سابقه در خصوص کنترل داخلی و ریسک های تجاری می باشند.
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان