مقالات و تازه ها صفحه اول

سه شنبه, 4 مهر 1402 | Tuesday, September 26, 2023

 

داده های بزرگ و حسابرسی

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : سه شنبه, 17 دي 1398

حسابرسی آینده با حسابرسی سنتی که امروزه مدیران با آن خو گرفته اند شباهت چندانی نخواهد داشت

داده های بزرگ و حسابرسی
داده های بزرگ و حسابرسی
گردآوری: زهراکثیری
حسابرسی  آینده با حسابرسی سنتی که امروزه مدیران با آن خو گرفته اند شباهت چندانی نخواهد داشت .حسابرسی آینده شامل بررسی داده های بیشتر و به کارگیری ابزارهای تحلیل داده ها مرتبط با حسابرسی خواهد بود که به افزایش کیفیت حسابرسی منجر می گردد . مفاهیمی مانند داده ها و تجزیه و تحلیل آنها در دوره کنونی به سرعت در جهان گسترش یافته و اثر بخشی آن نیز در فرآیند های حسابرسی به کار گرفته می شود. ابزار تحلیل داده ها ،فناوری های جدید و دسترسی به اطلاعات دقیق و جزء به جزء درباره صنعت همگی در کنار هم به حسابرسان کمک خواهند کرد تا واحد مورد رسیدگی را بهتر درک کرده ،ریسکها و مسائل مربوط را شناسایی و رویکردهای بیشتری ارائه کنند .افزون بر این توانایی بازبینی و تحلیل مجموعه کامل داده ها به جای استفاده از فنون نمونه گیری به افزایش اعتماد به حرفه حسابرسی منجر خواهد شد .هنگامی که حسابرسان ابزار تحلیل را به این روش مورد استفاده قرار دهند ،خواهند توانست مجموعه داده های مالی بسیار بزرگتری را بررسی کنند و این خود باعث خواهد شد که مشکلات را بهتر شناسایی ورویه ها را درست تر تحلیل کرده و درنتیجه دیدگاه های ژرف تری درباره رویه ها بیابند .این دیدگاه ارتقا یافته آنها را یاری خواهد کرد که تصمیم های درست تری بگیرند.

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان