مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 14 فروردين 99 | Thursday, April 2, 2020

 
دسته بندی

سوالات متداول درباره ایجاد و عملیات حسابرسی داخلی موثر - بخش آخر

تهیه کننده : دکتر حسین کثیری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 5 بهمن 98

این پرسش و پاسخها تنها برای اطلاعات عمومی ارایه شده‌ است و قصد ندارد که یک تحلیل و یا مشاوره حقوقی باشد. شرکت‌ها باید به دنبال مشاوره حقوقی و مشاوران مناسب برای مشاوره در خصوص سوالات خاص مرتبط به شرایط منحصر به فرد خود باشند.

سوالات متداول درباره ایجاد و عملیات حسابرسی داخلی موثر - بخش آخر
1 . اگر در حال حاضر یک شرکت دارای حسابرسی داخلی باشد چه چیز مورد نیاز است؟
هیچ چیز جدید بخصوصی مورد نیاز نیست به جز احتمالا تعیین کفایت عملکرد حسابرسی موجود.
با داشتن یک عملکرد حسابرسی داخلی ,شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک مطابق قانون جدید می باشند.که بیان می کند, ما پیشنهاد می کنیم شرکتهای دارای عملکرد حسابرسی داخلی موجود,مناسب بودن و کفایت خود را از طریق پرسش سوالات زیر از خودشان بررسی نمایند:
آیا ما دارای منابع به مقدار کافی برای انجام حسابرسی داخلی می باشیم؟
عملکرد ما در مقایسه با عملکرد سایر شرکتهای صنعت ما چگونه است؟
آیا عملکرد حسابرسی داخلی ما مطابق با استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی می باشد؟
آیا عملکرد حسابرسی داخلی ما اخیرا تحت کنترل کیفی و بررسی موارد مشابه قرار گرفته است؟(به سوالات 44 تا 46 ,جهت توصیف تحقیقات تفسیری حسابداری عملکرد حسابرسی داخلی ,که بر اساس استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی مورد نیاز است ,مراجعه کنید)
آیا هیئت مدیره ,مدیریت ,کمیته حسابرسی و صاحبان اصلی فرآیندها معتقدنند حسابرسی داخلی یک فعالیت ایجادکننده ی ارزش افزوده است؟ اگر خیر ,چگونه عملکرد می بایست جهت اثربخشی بیشتر تغییر یابد.

2 . آیا حسابرسی داخلی نیمه وقت (پارت تایم)می تواند مطابق با قانون بورس نیویورک باشد؟
بر طبق مذاکرات ما با بورس نیویورک حسابرسان داخلی نیمه وقت ممکنه بتوانند شرایط لازم را برآورده کنند. در شرکتهای کوچک میزان ریسک های کلیدی کسب و کارو در نتیجه مقدار زمان مناسب و تلاش مورد نیاز برای رفع این خطرات ,توجیه کننده ی استفاده ی تمام وقت از منابع نمی باشد. استقلال و بی طرفی منابع باید به شدت در نظر گرفته شود.
با این حال باید اطمینان حاصل شود که حسابرسان داخلی نیمه وقت ,نواحی را که خود نظارت کرده اند و یا آن معاملاتی را که خود شروع ,تکمیل ,تایید ,ضبط یا ارزیابی نموده اند را حسابرسی نکنند.
اگرچه اگر حسابرسان داخلی نیمه وقت که دارای سایر وظایف سازمانی می باشند برای حسابرسی نواحی  که خود مسولیت نظارت بر آن را عهده دارند مورد نیاز قرار گیرند, این موضوع می تواند بی طرفی آنها را چه در واقعیت چه در ظاهر خدشه دار کند و نتایج حسابرسی آنها را به لحاظ ارزش و درستی و صحت مورد سوال قرار دهد.
با توجه به حجم ,گستردگی و وسعت بیشتر شرکت های بورس نیویورک ,ما معتقدیم که در بیشتر موارد منابع نیمه وقت ,احتیاجات روحیه ی حسابرسی داخلی را برآورده نمی سازد و از بهترین علاقه مندی های مدیریت ,کمیته حسابرسی و سهامداران نمی باشد.

3 .شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک انتظار می رود چگونه انطباق خود را با قانون حسابرسی داخلی نشان دهند؟
یکی از الزامات حسابرسی داخلی این است که انطباق هر یک از شرکتهای بورس نیویورک , با استانداردهای فهرست شده ی بورس نیویورک, بصورت کتبی و بصورت سالیانه مورد تایید قرار گیرد. مذاکرات ما با مقامات بورس نیویورک نشان داد که این تاییدیه ی کتبی ,اولین فرم ارتباطی انطباق با قانون جدید است.
براساس قوانین فهرست شده ی بورس نیویورک شرکتهایی که مصمم به تایید بوده اند اما در واقع با هیچ یک از استانداردهای فهرست شده مطابقت نداشته اند , اقدام به انجام اقدامات انضباطی نمودنند از جمله تعطیلی در انجام تبادلات. 

4 . آیا این قانون نیازمند به یک منشور حسابرسی داخلی مکتوب می باشد ؟
قانون بورس نیویورک اشاره ای به نیازمندی به یک منشور حسابرسی داخلی مکتوب ننموده است.با این حال بخش 1000 استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی روشن نموده است که یک منشور برای عملیات حسابرسی داخلی می بایست وجود داشته باشد:
هدف ,اختیار و مسولیت های حسابرسی داخلی می بایست بصورت رسمی در منشور حسابرسی داخلی تعریف شود ,سازگار با تعریف حسابرسی داخلی ,اصول اخلاقی و استانداردها.
 مدیر ارشد اجرایی حسابرسی می بایست بصورت دوره ای منشور حسابرسی داخلی را مورد بررسی قرار دهد و آن را به مدیریت ارشد و هیئت مدیره برای تصویب ارائه کند.
 ما بر این باوریم که تحت قانون حسابرسی داخلی بورس نیویورک ,زمانیکه محدوده ی اختیارات ,استقلال و مسولیت های گزارشگری در منشور حسابرسی داخلی مکتوب تعریف نشده و به تایید کمیته حسابرسی نرسیده باشد,ارتباط برقرار نخواهد شد.

5 .آیا قانون بورس نیویورک الزام به پیروی از استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی دارد؟
قانون بورس نیویورک نه شرکتها را ملزم به رعایت استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی می کند و نه به آن اشاره دارد.
با این حال با توجه به جایگاه انجمن حسابرسان داخلی بعنوان پیشرو در سازمان جهانی حرفه ای برای حسابرسی داخلی , استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی به نظر می رسد دستورالعملی است که اکثریت اگر بگیم نه همه ,جهت انجام حسابرسی داخلی آن را دنبال می کنند, به ویژه آن فعالیت هایی که توسط  حسابرسان داخلی خبره رهبری یا انجام می شونند.
بنابراین در حالیکه هیچ الزام خاصی در قانون بورس نیویورک وجود ندارد,ما بر این باوریم که در صنعت یک انتظار عمومی وجود دارد که عملکرد حسابرسی داخلی یک شرکت , به استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی, بعنوان بهترین شیوه ی پذیرفته شده ,پایبند باشد.
علاوه براین ,در بیشتر موارد, این موضوع به حسابرس خارجی , این اجازه را می دهد که حداکثر اعتماد خود را به نتایج حاصل از روشهای حسابرسی داخلی داشته باشد.

6 .آیا انجام حسابرسی داخلی قبلا مورد نیاز بوده است؟
به هر حال صنایع خاصی دارای ساختاری نیازمند حسابرسی داخلی و تطابق عملکرد می باشند , از جمله خدمات مالی (قانون بهبود وضعیت شرکت سپرده بیمه فدرال ) مراقبت های بهداشتی ,دولتی و انرژی , چند تایی است که می شود نام برد.
قانون بورس نیویورک اولین مورد برای حسابرسی داخلی برای یک بازار است.

7 .آیا بورس نیویورک الزام به تعیین حداقل برای مقدار کار یا هزینه های مورد نیاز نموده است؟
خیر ,حداقل بخصوصی وجود ندارد.مذاکرات ما با بورس نیویورک نشان داد که الزامی برای تعیین حداقل هزینه ,وجود ندارد. ما اعتقاد داریم ,به هر حال برای هیئت مدیره ,مدیریت و کمیته های حسابرسی آنها ,عاقلانه و معقولانه است که عوامل زیر را در زمان اختصاص منابع برای یک واحد حسابرسی داخلی در نظر بگیرند:
.Aنتایج ارزیابی ریسک در سطح _واحد:
چه ریسکهای کلیدی ای شناسایی شده است و حسابرسی داخلی چگونه می بایست درآن حوزه ها ورود نماید؟
ارزیابی ریسک به نظر می رسد چه سطحی از کار را نشان می دهد؟
B.حسابرسی داخلی از طریق سرمایه گذاری در شرکتهای قابل مقایسه انجام شود:
سطح هزینه و کار در شرکتهای به اندازه مشابه در صنعت شما چه میزان است؟
آیا تفاوت های آشکاری وجود دارد که هزینه های کمتر یا بیشتر را پشتیبانی کند؟(برای مثال ,تفاوت های آشکار و با اهمیت در مدل کسب و کار ,سازمان ,درجه استقرار در مرکز یا عدم استقرار در مرکز ,قاعده و دیگر حوزه های خدمات)
C.اولویت های هیئت مدیره و مدیریت: 
چه نقش و دامنه ای برای عملکرد حسابرسی داخلی توسط مدیریت و کمیته حسابرسی تعیین شده است؟
D.گذشته ،حال و آینده:
آیا رویدادها ,مسائل ,ریسک ها یا تغییرات عمده وجود داشته است,دارد یا خواهد داشت که سرمایه گذاری بیشتر یا کمتر در حسابرسی داخلی را تضمین کند؟
E.اقدامات تکمیلی:
آیا اقدامات دیگری در شرکت وجود دارد که به ارزیابی حوزه های کلیدی و ریسک های عینی کمک کند, از جمله :
_کنترل کیفیت و پیشگیری از زیان
_انطباق قوانین و مقرراتی
_مدیریت ریسک و بیمه
_واحدهای کنترل عملیاتی و مالی
اگر چنین است, آیا کاهش ریسک و کنترل کارها در سطحی صورت می گیرد که حسابرسی داخلی حرفه ای ممکن است بطرق دیگر انجام دهد.آیا تضاد ذاتی در خصوص علاقه مندی به اجرای بازخورد برای عملکرد موجود وجود دارد؟
آیا استقلال و بی طرفی در نظر گرفته شده است؟(مراجعه شود به سوالات 1 تا 15)
جهت رهنمود اضافی در خصوص اینکه شرکت ها چه مواردی را برای حسابرسی داخلی صرف می کنند به سوال 12 مراجعه کنید.

8 .یک شرکت می بایست در مقطع تاریخ موثر بورس نیویورک دارای چه چیز باشد؟
درحالیکه هیچ اقدام خاصی در قاعده ی خود مجاز نیست,ما معتقدیم که یک رویکرد معقول مطابق با تاریخ موثر ,شامل مراحل زیر خواهد بود:
1)ایجاد یک منشور حسابرسی داخلی و تایید آن ترجیحا توسط هر دو ,کمیته حسابرسی و هیئت مدیره.
2) استخدام یک رئیس اجرایی حسابرسی یا امضا یک قرارداد برون سپاری با یک سازمان خارجی به غیر از حسابرس خارجی شرکت.
3)انجام یک ارزیابی ریسک اولیه
علاوه براین ما معتقدیم که مطلوب است که در مقطع تاریخ موثر یا مدت کوتاهی بعد از آن:
_یک برنامه رسمی حسابرسی داخلی ,که پاسخگوی ارزیابی ریسک است ,تکمیل شده و به تایید مدیریت شرکت و کمیته حسابرسی برسد.
_در صورت نیاز به یک سطح مناسب از کارکنان حسابرسی داخلی ,شرکت علاوه بر یا به جای هرگونه قراردادهای برون سپاری ,از منابع کارکنان استفاده کند.

9 . آیا یک ارزیابی ریسک رسمی مورد نیاز است؟ آیا یک چارچوب ارجح که برای انجام حسابرسی داخلی مورد استفاده قرار می گیرد وجود دارد,از جمله چارچوب کنترل داخلی کوزو وچارچوب  مدیریت ریسک یکپارچه کوزو ؟
مجددا, مقامات بورس نیویورک اظهار داشتنند که به شرکتهای پذیرفته شده مجوز مبادلاتی را می دهند که آنها را قادر به توسعه ,ساخت و تغییر عملکرد حسابرسی داخلی شان برای رفع احتیاجات بخصوص شان می سازد.
به هر حال ,کوزو   استاندارد قطعی جاری است که برای شرکتهای عمومی در بخش 404 دنبال می شود.(مراجعه شود به سوال 30)
بورس نیویورک معتقد است هر شرکت پذیرفته شده باید موثرترین و عملی ترین روش برای انجام فعالیت های حسابرسی داخلی , شامل روند ارزیابی ریسک را تعیین کند.
چارچوب مدیریت ریسک یکپارچه کوزو (مراجعه شود به سوال 33) یک چارچوب در دسترس برای شرکتها است,اما دیگر چارچوب های مناسب و پذیرفته شده و رویکردهای ارزیابی ریسک وجود دارد که می تواند به همان اندازه یا حتی بیشتر در شرایط معین موثر باشد , براساس اندازه ,صنعت و ماهیت یک سازمان.

شاید مرتبط ترین و به جاترین سازمانی که به شدت از فعالیت های حسابرسی داخلی حمایت می کند ,هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام  باشد. در استاندارد حسابرسی 5  هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای عام چندین بار از وجود وابستگی بالقوه به کار حسابرسی داخلی یاد می کند.
علاوه بر این در 11فوریه 2004 ,در بیست و دومین جلسه سخنرانی سالانه موسسه فدرال اوراق بهادار ,عضو هیئت مدیره ی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام به نام دنیل.ال.گولزر با اشاره به انتشار پیشنهاد(بعنوان طرح پیشنهادی) بیان نمود:
"استاندارد به حسابرس اجازه می دهد در بعضی از شرایط به آزمون مرکزی انجام شده توسط کارکنان شرکت تکیه کند,به ویژه حسابرسان داخلی  ای که به اندازه کافی تامین مالی شده و مستقل از مدیریت هستنند... این پیشنهاد تلاش می کند که به طریقی توازن برقرار کند که منجر به تشویق عملیات حسابرسی مستقل و نیرومند گردد.

تعدادی از سازمان های بسیار شناخته شده نظراتشان را درباره ی تمایل به تشکیل و حفظ یک عملکرد موثر حسابرسی داخلی منتشر کرده اند:
•چارچوب کنترل داخلی کوزو ,انجام حسابرسی داخلی را بعنوان یک جز حیاتی نظارت و ارزیابی ساختار کنترل داخلی ,توصیف می کند.
•به عقیده ی کمیسیون ملی گزارشگری مالی متقلبانه (کمیسیون تردوی) "همه شرکتهای دولتی می بایست دارای عملکرد حسابرسی داخلی موثر و هدفمند باشند."

•هیئت مدیره کنفرانس "کمیسیون اعتماد عمومی و شرکت خصوصی" با انتشار یک تحلیل طراحی شده برای رسیدگی به رسوایی های اخیر شرکتها و کاهش اعتماد به بازارهای سرمایه ایالات متحده ,توصیه می کند: 
کلیه ی شرکتها می بایست دارای عملکرد حسابرسی داخلی باشند, بدون درنظر گرفتن اینکه عملیات در داخل شرکت انجام شود یا توسط یک شرکت حسابداری از خارج انجام گردد (یا دیگر ارائه  دهندگان خارجی ) که شرکتی که بعنوان حسابرس خارجی عادی شرکت فعالیت می کند نباشد.
حسابرسان داخلی می بایست در یک برنامه ی چند ساله حسابرسی که کمتر از 3 سال نباشد مورد آماده سازی ,بازبینی و تایید کمیته حسابرسی با محوریت ریسک های شرکت و آسیب پذیری ,قرار گیرند.
کمیته حسابرسی و هر کمیته دیگری در هیئت مدیره که در ارتباط با مدیریت ریسک می باشد,می بایست این برنامه مبتنی بر ریسک را بصورت سالیانه بازبینی و به روز رسانی کند.


مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان