مقالات و تازه ها صفحه اول

چهار شنبه, 15 تير 1401 | Wednesday, July 6, 2022

 

هفت راه کار برای بهبود بلوغ تجزیه و تحلیل داده

گردآوری :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 5 اسفند 1398

قابلیتهای تحلیل خود را اگر چه متوسط باشد به نمایش بگذارید تا بتوانید بر بدبینی ها پیروز شوید و در سازمان ایجاد حمایت کنید. هنگامی که مدیران ارشدتوان بالقوه ی آنچه را که تجزیه و تحلیل داده های پیشرفته می تواند انجام دهد ، می بینند ، به احتمال زیاد ، بودجه ی بیشتری را برای تأمین هزینه های آن فراهم می کنند . مدیران ممکن است از اطلاعات کمتری برخوردار باشند ، که این خود می تواند مانع بزرگی برای دریافت یک برنامه ی تجزیه و تحلیل داده ها در سطح بعدی باشد.

هفت راه کار برای بهبود بلوغ تجزیه و تحلیل داده

هفت راه کار برای بهبود بلوغ تجزیه و تحلیل داده 

INTERNAL AUDIT 360

گردآوری :زهرا کثیری 

1. نشان دادن توان بالقوه . قابلیتهای تحلیل خود را اگر چه متوسط باشد به نمایش بگذارید تا بتوانید بر بدبینی ها پیروز شوید و در سازمان ایجاد حمایت کنید. هنگامی که مدیران ارشدتوان بالقوه ی آنچه را که تجزیه و تحلیل داده های پیشرفته می تواند انجام دهد ، می بینند ، به احتمال زیاد ، بودجه ی بیشتری را برای تأمین هزینه های آن فراهم می کنند . مدیران ممکن است از اطلاعات کمتری برخوردار باشند ، که  این خود می تواند مانع بزرگی برای دریافت یک برنامه ی تجزیه و تحلیل داده ها در  سطح بعدی باشد.


2. یک قهرمان تجزیه و تحلیل داده ها را نام ببرید. گزارش های موسسه ی پروتیویتی نشانگر آنست که ، عملکردهای حسابرسی داخلی با یک یا چند قهرمان اختصاصی تحلیل داده ها و انعکاس کارکردهای اختصاصی آن در جایگاه خود ارزش بیشتری می یابد ، همچنین آنها تقاضای بیشتری را برای ارایه خدمات تحلیلی خود ایجاد می کنند و دسترسی به داده های با کیفیت بالاتر را به دست می آورند. داشتن قهرمانان می تواند به سازمانها كمك كند تا فاصله بین كاركرد تحلیلی و حسابرسان عملیاتی را باز وکم كنند. همچنین استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها ، استفاده اولیه از آنرا توسط کل تیم ترغیب می کند. این رهبر اختصاصی می تواند در یافتن راه هایی که تجزیه و تحلیل حسابرسی ها  را بهبود بخشد یامی تواند  راه های کارآمدتری برای انجام آنها بیابد ، بسیار ارزشمند می باشند.

3. برای به اشتراک گذاری داده ها، از مدیریت و پشتیبانی آنها استفاده کنید. یکی از بزرگترین موانع بهبود یک برنامه تجزیه و تحلیل داده ها ، دسترسی به داده های با کیفیت است. صاحبان مشاغل و وظایف می توانند به خصوص از داده های آنها محافظت کنند آنها ممکن است دسترسی به بخشی از بهترین مجموعه داده ها را در اختیار شما قرار ندهند. مدیر ارشد حسابرسی داخلی برای گسترش دسترسی حسابرسی داخلی به داده های با کیفیت ، باید راه هایی را کشف کنند. این کار ممکن است موجب ایجاد انگیزه و علاقه ی در مدیران ارشد و حتی هیئت مدیره برای اهمیت دسترسی به داده ها در سراسر سازمان گردد . یک حکم مدیرعامل برای انجام تحلیل داده ها  می تواند شگفتی هایی را برای از بین بردن چنگال محکم برخی صاحبان فرآیند بر روی داده های خود ایجاد کند.

4. از ابزارهای تحلیل داده ها به تنهایی استفاده نکنید. برخی از کارکردهای حسابرسی داخلی بستگی به انتخاب بسته ی تجزیه و تحلیل داده ها برای انتخاب مناسب آن می شوند. تصمیم گیری با عجله می تواند به یک ابتکار تجزیه و تحلیل داده ها آسیب برساند. تمرکز  بیش از حد بر یادگیری ابزار می تواند حسابرسان  داخلی را مرعوب کرده و آنها را از پیشرفت باز دارد. به گفته ی کارشناسان ، اکثر ابتکارات تجزیه و تحلیل داده ها با چیزی ساده مانند نرم افزار اکسل شروع شده و صرفاً به آنچه حسابرسان می خواهند انجام دهند محدود می شوند. قبل از اینکه تیم شما درک خوبی از داده ها و آنچه می تواند به شما بگوید پیدا کند  ، دلیلی برای افزایش پیچیدگی استفاده از  ابزارهای پیشرفته وجود ندارد.

5. درباره منابع داده ها خلاقانه فکر کنید. ممکن است جوابهایی که می خواهید، در داده هایی که درست جلوی شما قرار دارد نهفته باشد. متخصصان تجزیه و تحلیل داده ها باید منابع داده های جدید داخلی و خارجی را شناسایی کنند که می تواند دیدگاه حسابرسی داخلی را در مورد ریسکها در سازمان تقویت کنند. این موضوع می تواند اطمینان دهد که سازمان قادر است روشهای تجزیه و تحلیل داده ها را با تهیه داده های با کیفیت تکمیل کند. به عنوان مثال ، گردآوری و دریافت داده های با معیار از منابعی مشخص ، می تواند یک مقایسه خوبی برای تجزیه و تحلیل داده های داخلی ایجاد کند.


6. داده های ورودی ذینفعان را دریافت کنید. مدیران ارشد حسابرسی داخلی باید به دنبال راه هایی برای افزایش سطح ذینفعان ورودی هنگام ساخت و استفاده از مدل های تجزیه و تحلیل داده ها و ابزار مستمر آن باشند. صاحبان فرآیند بهترین شناخت از داده ها را دارند و می توانند در تعیین اطلاعاتی که باید تحت نظارت قرارگیرند  ، بسیار حیاتی باشند. در حالی که بسیاری از ذینفعان مختلف بینش مهمی برای کمک به تعیین مناطق قابل تمرکز دارند ، بسیار مهم است که تلاش بر روی ساختن ابزارهایی متمرکز شود که حسابرسی داخلی بتواند از آن ابزار  برای نظارت بر ریسک در کسب و کار  استفاده کند.

 7. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها را اندازه گیری و گزارش کنید. سرانجام ، مدیران ارشد حسابرسی داخلی می توانند مراكز سنجش موفقیت تلاشهای مربوط به تجزیه و تحلیل داده های خود را به كار گیرند و موفقیت و ارزش آن را به مدیریت و سایر ذینفعان برتر گزارش دهند. گروه های حسابرسی داخلی که با موفقیت ارزش ملموس تجزیه و تحلیل داده ها را  از خودنشان می دهند ، گروه هایی هستند که برای افزایش بودجه و منابع اختصاص داده شده به تجزیه و تحلیل داده ها ، یک کسب و کار  بزرگتر را ایجاد می کنند. این موضوع همچنین می تواند باعث افزایش اعتبار عملکرد حسابرسی داخلی شود.

پیگیری این حوزه ها  می تواند به خارج کردن یک برنامه تجزیه و تحلیل داده از برنامه ریزی قبلی یا به حرکت به سمت برنامه ای که در مرحله ی اولیه و در امتداد برنامه ریزی قبلی است کمک کند. به یاد داشته باشید ، شروع کوچک،  بهتر از شروع نکردن است ، زیرا خیلی زود طول خواهد کشید تا موفقیتهای کوچک باعث پیشرفت برنامه های بعدی شوند. آزمایش کنید ، خلاقانه فکر کنید و از اشتباه کردن نترسید. واحد های حسابرسی داخلی که بدون ترس به دنبال تجزیه و تحلیل داده ها هستند ، به زودی قابلیت های خود را گسترش داده وتوان بالقوه  و قدرتمند کاری را که می توانند انجام دهند ، ایجاد می کنند.
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان