مقالات و تازه ها صفحه اول

شنبه, 10 خرداد 99 | Saturday, May 30, 2020

 

بیش از نیمی از مسئولان اجرایی ارشد جهان در انتظارکند شدن رشد اقتصادی هستند

ترجمۀ:ستارشکری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 10 اسفند 98

علی رغم اقتصاد قدرتمند ایالات متحده و بازار های عظیم سهام، بیش از نیمی از مسئولان اجرایی ارشد بر این باورند که سرعت رشد اقتصادی جهانی در سال جاری افول کند.

بیش از نیمی از مسئولان اجرایی ارشد جهان در انتظارکند شدن رشد اقتصادی هستند
پی دبلیو سی:بیش از نیمی از مسئولان اجرایی ارشد جهان در انتظارکند شدن رشد اقتصادی هستند
20 ژانویه 2020
جولیا لا روش 
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ترجمۀ:ستارشکری
علی رغم اقتصاد قدرتمند ایالات متحده و بازار های عظیم سهام، بیش از نیمی از مسئولان اجرایی ارشد بر این باورند که سرعت رشد اقتصادی جهانی در سال جاری افول کند.
بر اساس ِ یک همه پرسی منتشر شده توسط پی دبلیو سی،به شکلی فزاینده بدبین می شوند در حالی که 53 در صد شان در انتظارافول در رشد اقتصادی در سال 2020 هستند.این موسسه بیست و سومین تحقیقِ سالانه اش را در محل گردهمایی اقتصادی جهان در داوس  در سوئیس انجام داد و با 1600 مسئول اجرایی ارشد در 83 کشور مصاحبه نمود.
برای این که مفهوم این عدد را در جایگاه و دورنمای اصلی خودش تحلیل کنیم، باید گفت که همین سال گذشته بود که CEO ها ،رکورد مطالب خوش بینینانه را در خصوص اقتصاد شکسته بودند. در آن زمان 57% پاسخ داده بودند که رشد در تولید ناخالص داخلی بهبود خواهد یافت و تنها 29 درصد در خصوص رشد اقتصادی در آینده بد بین بودند.در سال 2020 تنها 22 درصد براین باورند که رشدی در نرخ رشد اقتصادی در 2020 وجود خواهد داشت.
مسبّب اصلی این بدبینی عدم اطمینان در طیفی از مسائل است وهمزمان با فروپاشی انتظارات سازمان جهانی پول در این مورد به وقوع پیوسته است. جدا از این موارد،عدم اطمینان و بدبینی همچنین پیرامون روابط تجاری  بین  ایالات متحده و چین به موازات ِ معاملۀ "فاز اول" که هر دوطرف در هفته گذشته در خصوصش به توافق رسیدند از عوامل این امر به شمار می آیند.
باب موریتز(Bob Moritz)، رئیس شبکه های پی دبلیوسی در این خصوص می گوید" با توجه به  عدم اطمینانی که در زمینۀ تنش های تجاری وجود دارد و همچنین فقدان توافق در خصوص چگونگی رسیدگی به مسئلۀ تغییر آب و هوا-حتی اگر مقیاس بزرگی از تغییر در خلق و خو وجود داشته باشد".
موسسه به این نکته اشاره کرد که احساساتی که CEO ها در خصوص شرکت های خود شان ابراز می کنند گرایش به ارتباطی دوجانبه با رشد اقتصاد جهانی دارد.
در حالی که CEO ها در خصوص اقتصاد در مقیاس وسیع بدبین هستند، در خصوص چشم انداز شرکت های خود شان نیز خوش بین نیستند.تنها 27 درصدشان اظهار داشته اند که "بسیار مطمئن" از رشد موسسۀ شان در سال آینده هستند-این پایین ترین رکورد از سال 2009 و کاهشی 35 درصدی از سال گذشته است.
-----------------------------------------------پایان------------------------------------------------

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان