مقالات و تازه ها صفحه اول

شنبه, 10 خرداد 99 | Saturday, May 30, 2020

 

کاربرد تجزیه و تحلیل داده ها (DA) و داده های بزرگ (BD)در حسابرسی

گردآوری:زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 12 اسفند 98

داده های بزرگ (DA) بعنوان "داراییهای اطلاعاتی با حجم بزرگ، سرعت بالا و تنوع بسیار تعریف میشود .

کاربرد تجزیه و تحلیل داده ها (DA) و داده های بزرگ (BD)در حسابرسی
   
 کاربرد تجزیه و تحلیل داده ها (DA) و داده های بزرگ (BD)در حسابرسی
Journal of emerging technologies in accounting
گردآوری:زهرا کثیری

داده های بزرگ (DA)  بعنوان "داراییهای اطلاعاتی با حجم بزرگ، سرعت بالا و تنوع بسیار تعریف میشود . این داده ها به اشکال نوآورانه و روشی مقرون به صرفه برای پردازش و گردآوری اطلاعات برای تصمیم گیری بسط یافته اند " ویژگیهای حجمی، شتابی و تنوع ،تشریح کننده داده های بزرگ می باشند که باعث منحصربه فردشدن آن می شوند و غالبا به صورت (3V)  از آنها یاد می شود.  گارتنرمتخصصین داده های بزرگ توضیح می دهد که این داده ها باید در یک مسیر جدید تحلیل یا پردازش شوند تا برای تصمیم گیری مرتبط و سودمند باشند. داده های بزرگ بعنوان یک مفهوم ،غالباً همراه  با تجزیه و تحلیل داده ها(DA) مورد بحث قرار میگیرند. آلز و گری نیزبه این موضوع اشاره میکنند، که داده های بزرگ درادبیات حسابداری غالباً از طریق انواع تجزیه و تحلیل تعریف میشوند . با استفاده از داده ها ی بزرگ  وتجزیه و تحلیل آن می توان پیش بینی های جدید را انجام داد تا اینکه از داده های بزرگ صرفاً بعنوان نوعی از منابع داده ها استفاده شوند. آنها بیان می کنندکه برای حسابرسان، داده ها و اطلاعات بزرگ (یا محتوای آن) به مجموعه هایی از انواع چندگاه داده ها اشاره دارد که میتواند شامل ترکیب داده های مالی با ساختار سنتی و داده های غیرمالی، داده های پشتیبانی ، داده های سنسوری، ایمیلها، تماسهای تلفنی، داده های رسانه ای اجتماعی، بلاگها در کنار دیگر داده های درونی و خارجی باشد.
وجود مقادیر بزرگ داده های کامپیوتری یا محاسبه شده،بطور یکنواخت طی سالهای اخیر افزایش یافته است . پیشرفتهای اخیر سرعت پردازش داده ها ، رایانش ابری، و افزایش شبکه های اجتماعی موجب سهولت  در دسترسی به داده ها شده و طبیعت محتوای آنها را تغییر داده است. این داده ها می تواند برای استفاده در آینده بکار رود ویا  ذخیره شود . هم زمان، نرم افزار های استفاده شده برای تحلیل حجم بزرگ داده ها (ابزار کاوش داده ها) در کنار ابزار پیچیده تر برای  به تصویر کشیدن آنها ،بالقوه می تواند توانایی افراد رادر تحلیل داده ها افزایش دهد .آنها می توانند روایتی را تجسم کنند که داده ها به آنها می گویند.کاپیروتی و ایتهووس می گویند  که رویکرد تحلیل داده ها  بسیار شبیه به روشهایی است که محققان آکادمیک درانجام  تحقیقات  تجربی از آنها استفاده می کنند.همچنین کراولی و ویلن نیز اشتراک بین تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها و نحوه انجام تحقیقات  آکادمیک را تصدیق می کنند. آنها معتقدند که محققان آکادمیک میتوانند استفاده از تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها را توسعه دهند  و به کمک آن ها ، انواع مسائل تحقیقاتی را ارتقا دهند .آنها می گویند که تجزیه و تحلیل داده ها در  تحقیق های آکادمیک، مقادیر بزرگ داده ها را جمع آوری و آزمایش می کند و از این طریق اطمینان حاصل می شود که داده های مناسب در اختیار مخاطب قرارمی گیرد و مزیتهایی را در بر دارد. با استفاده از بسته های آماری یا دیگر برنامه های نرم افزاری این داده ها تجزیه و تحلیل می شوند تااز طریق آنها، وجود الگوها یا روابط بین آیتم های داده را بتوان شناسایی کرد . مراحلی که تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آن دنبال می شود از جمله ،آنالیز کردن و تفسیر نتایج خروجی از این ابزار، نیازمند سطح بالایی از تخصص کارشناسی و مهارت در بخش تحقیقات موسسات حسابرسی و مشاوره ای است. تحلیل داده های خروجی ،قادر است که مورد استفاده در رقابت افرادی قرار گیرد که دارای توانایی مشارکت دررفتارهای کارشناسانه مانند شناخت و تصدیق الگویی و تفکرات مهم را دارند؛ بنابراین، غیرممکن است که با تواناییها و امکانات فناوری کنونی بتوان بطور کامل فرآیند تحلیل داده ها را پیاده سازی و مکانیزه نمود.
در حال حاضر،افزایش داده های بزرگ(BD) ، همچنین حوزه ها و زمینه های تجزیه و تحلیل داده ها (DA) درحرفه حسابرسی و کاربرد آن در پروژه های حسابرسی ،خدمات مالیاتی و مشاوره در موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی به شدت در حال گسترش است.از طرفی، شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری و هلدینگ ها نیزتوجه خاصی به استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها دارند که این موضوع ،نوید بخش ومژده بزرگی برای اجرای اثر بخش پروژه های حسابرسی است .اگرچه فناوری تجزیه و تحلیل داده ها در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار گرفته و شایع می باشد، اما حرفه حسابرسی از دیگر حوزه ها در کاربرد تحلیل داده ها عقب افتاده است . دلیل آن اینست که درحرفه ی حسابرسی، چالشهای منحصر بفردی در پردازش  و تجزیه و تحلیل داده ها (DA)وجود دارد که مشابه دیگر حوزه های عملیاتی نمی باشد . اگر چه ،تجزیه و تحلیل داده ها (DA) در حرفه حسابرسی و  فناوری های مرتبط با آن در حال گسترش است.  درمورد  کاربرد تجزیه و تحلیل داده ها در حسابرسی توضیح دو نکته زیراساسی ضروری است
1)اینکه  چرا و چگونه از  تجزیه و تحلیل داده ها در حسابرسی صورتهای مالی استفاده می شود واینکه استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها در حسابرسی، چگونه می تواند زمان و نحوه ی اجرای حسابرسی را تغییر دهد و انجام آن را اثر بخش سازد .
2)اینکه چگونه تجزیه و تحلیل داده ها می تواند شرایطی برای محققان در حرفه حسابرسی فراهم آورد تا مشکلات و چالشهای مرتبط در  استفاده از فناوری تجزیه و تحلیل داده ها بشناسند و راه کارهایی برای حل و فصل آن ارایه دهند.

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان