مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 14 فروردين 99 | Thursday, April 2, 2020

 

حسابرسی دولت گوام و شکست در وصول میلیون ها دلار مالیات

مترجم: ستارشکری

زمان انتشار مطلب : یک شنبه, 25 اسفند 98

طبق اعلان حسابرسی"دفتر پاسخگویی عمومی"(OPA)،ِ دولت گوام حدود 136000 دلار از یک مبلغ 65 میلیون دلاریِ ممکن درمالیات استفاده از بارهای هوایی در سال 2018 وصول کرد. OPA،اشتباهات و کمبودهای فاحشی در فرایندهای دستی ِ دولت گوام یافت من جمله کنترل،ارزیابی و ثبت بارهای درحال رسیدن؛ثبت ارزیابی ها،معافیت ها و وصول مالیات مصرف، ومیانجی(Interface) داده ها.

حسابرسی دولت گوام و شکست در وصول میلیون ها دلار مالیات
حسابرسی دولت گوام و شکست در وصول میلیون ها دلار مالیات
نوشتۀ:جریک سابلان-پسیفیک دیلی نیوز
23 ژانویۀ 2020
موسسۀ حسابرسی هوشیار ممیز
ترجمۀ:ستارشکری
طبق اعلان حسابرسی"دفتر پاسخگویی عمومی"(OPA)،ِ دولت گوام حدود 136000 دلار از یک مبلغ 65 میلیون دلاریِ ممکن درمالیات استفاده از بارهای هوایی در سال 2018 وصول کرد.
OPA،اشتباهات و کمبودهای فاحشی در فرایندهای دستی ِ دولت گوام یافت من جمله کنترل،ارزیابی و ثبت بارهای درحال رسیدن؛ثبت ارزیابی ها،معافیت ها و وصول مالیات مصرف، ومیانجی(Interface) داده ها.
در سال تقویمی 2018، عملیات گمرک و بار هوایی قرنطینۀ گوام 1.6میلیارد دلار در بارهای دریافتی دریافت نمود.گزارش حسابرسی حاکی از آن است که بدون در نظر گرفتن همۀ بارهای معاف از مالیات،نرخ مالیات مصرفی ِ 4 درصدی در صورت وصول پیشاپیش،می تواند 65.5 میلیون دلاراز عایدی های مالیات بر استفاده فراهم آورد.
با این وجود، بر مبنای قوانین موجود و قضاوت حرفه ای ِ گمرک،دولت گوام تنها 136000 دلار یا 0.2% از بار هوایی در سال 2018 وصول کرده است.
OPA، متوجه شد که ثبت و ارزیابی دستی بار هوایی در حال رسیدن،در معرض اشتباه است، مشتمل بربارهای در حال رسیدنی که در یادداشت های ثبت الکترونیکی یافت نمی شود،اعداد سیاهۀ شرکت هواپیمایی اصلی اشتباه و ارزیابی بارها، ده روز پس از رسیدن.
بدون یک سیستم کارامد مستقر برای وصول،ردیابی و ثبت مقادیر و ارزش های بارهای هوایی در حال رسیدن، ادارۀ گمرک و قرنطینه در معرض ریسک بارهای دریافتنی ِ بدون پاسخگویی، ثبت نشده و ارزیابی نشده خواهد بود.
دپارتمان عایدات و مالیات،فرم های جاافتاده ای از مالیات های مصرفی دارد که به دلیل عدم اولویت بندی پردازش نشده اند.
حسابرسی به این نتیجه رسید که دپارتمان عایدات و مالیات 16777 فرم مالیات مصرف از گمرک برای مالیات استفاده ارزیابی شده دارد اما برای دوره مالی 22017-2018 پرداخت نشده اند که 13588 یا %81 پردازش نشده بودند.
ادارۀ عایدات و مالیات،پردازش و وصول سایرمالیات را در اولویت قرار می دهد، مثل مالیات امتیاز کسب و کار و مالیات بر تنباکو و عقب افتادگی ها به دلیل کمبود کارکنان بوده است.
ادارۀ عایدات و مالیات نتوانسته بود مبلغ طلب از پرداخت کنندگان مالیات برای مالیات بر استفاده را تعیین نماید و نمی تواند به شکلی کارامد به دنبال وصول این مبلغ باشد.در صورت ادامۀ این شرایط،ادارۀ عایدات و مالیات صلاحیت و توانایی اش را برای وصول مالیات های پرداخت نشده به مخاطره می اندازد که این به دلیل محدود نمودن شروط محدودیت های قانونی است.
ارزش واقعی ِ مالیات بر استفاده ارزیابی شده، وصول شده و دریافتنی ها نا معلوم است که این به دلیل عقب افتادگی(تعویق) است و همچنین به دلیل این که سیستم عایدات و مالیات با سیستم گمرک فاقد ارتباط از طریق میانجی(فاصل) است.
طبق بررسی های حسابرسی،کمبودهای موجود به دلیل نظارت و هماهنگ سازی ِ بازیگران اصلی بود یعنی سازمان گمرک و قرنطینه،دپارتمان عایدات و مالیات و دپارتمان نمایندۀ دولت.
هر سه ارگان در پاسخ های رسمی خود موافقت نمودند و ایده هایشان را در راه هایی برای پیشروی در جهت رسیدگی به مسائل مورد اشاره بیان نمودند.
اداره گمرک و قرنطینه در حال حاضر،در حال طی کردن یک فرایند تدوین "سیستم اطلاعات مدیریت گمرک" است که قابلیت های متعددی دارد من جمله دریافت همۀ سیاهه های خطوط هوایی و فهرست مسافران به صورت الکترونیکی. این تاحد زیادی به اتوماسیون ارزیابی های مالیات مصرف،ردیابیِ معافیت ها و غیره کمک می کند. 
OPA، 12 پیشنهاد جمعی در این خصوص ارائه داده است من جمله به دست آوردن سیستمی برای به حداقل رساندن (اگر نه ریشه کردنِ) فرایندهای دستی که منابع را به دلیل فرایند های ناکارامد به هدر می دهند به شیوه ای تهاجمی و همچنین حل و فصلِ کلیه موارد مرتبط دیگر که دولت گوام را از عایدات مالیات مصرف واقعی اش محروم می کند.
--------------------------------------------------------پایان---------------------------------------

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان