مقالات و تازه ها صفحه اول

یک شنبه, 12 آذر 1402 | Sunday, December 3, 2023

 
دسته بندی

مشاهیر حسابداری -ریموند جان چمبرز (1917-1999)

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : چهار شنبه, 18 تير 1399

در اوایل دهه 1950 چمبرز جهت تدریس مجموعه ای از ملاقات و جزوات پژوهشی توسط حرفه فراخوانده شد و در این دوران سه مبحث به وسیله او ارائه شد:در ژوئن 1950 او در مورد (ارتباط میان حسابداری و مدیریت مالی )در دانشگاه ملبورن تدریس داشت. در ژوئیه 1951 مقاله او با عنوان (حسابداری و شیوه های تامین مالی )در دانشگاه کوئینزلند ارائه شد و در سپتامبر 1953 موضوع ارائه شده توسط او در دانشگاه تاسمانیا (مبانی تصمیمات تجاری ) نام داشت .

مشاهیر حسابداری -ریموند جان چمبرز (1917-1999)
ریموند جان چمبرز (1917-1999)

اندیشمند بزرگ قرن بیستم و پیشرو در حسابداری ارزشهای جاری
در اوایل دهه 1950 چمبرز جهت تدریس مجموعه ای از ملاقات و جزوات پژوهشی توسط حرفه فراخوانده شد و در این دوران سه مبحث به وسیله او ارائه شد:در ژوئن 1950 او در مورد (ارتباط میان حسابداری و مدیریت مالی )در دانشگاه ملبورن تدریس داشت. در ژوئیه 1951 مقاله او با عنوان (حسابداری و شیوه های تامین مالی )در دانشگاه کوئینزلند ارائه شد و در سپتامبر 1953 موضوع ارائه شده توسط او در دانشگاه تاسمانیا (مبانی تصمیمات تجاری ) نام داشت . در این سه مبحث شنوندگان با مباحثی مواجه شدند که از نظر منطق ، جدیت و اعتماد به نفس قبلا در حسابداری بی سابقه بود. عنوانهای مقالات گویای محتوای آنهاست و نشاندهنده اعتقاد چمبرز در مورد حسابداری به عنوان ارایه دهنده اطلاعات ضروری ولی ناکافی برای تصمیم گیری اقتصادی است.محتوای مقالات نشان می دهد که چمبرز حسابداری است . او بیان کرد که محافظه کاری هیچ جایی در حسابداری ندارد و از جنبه ی نظری در مقابل بسیاری از اصول اساسی حسابداری بوده و توجیه پذیر نیست . او بر خلاف بسیاری از نویسندگان دیگر مطرح کرد که افشا یک موضوع سیاستی است نه یک بحث نظری و همچنین بیان داشت که حسابداری به دنبال یافتن حقیقت است اعتقادی که بر تمامی کارهای بعدی چمبرز نیز سایه افکنده است.جامعه ی بین المللی پس از انتشار مقاله (طرح تئوری حسابداری) با جدیت و سختگیری چمبرز آشنا شد. در این مقاله چمبرز بسیاری از پیشکسوتان دانشگاهی حسابداری را متهم کرد به اینکه کارهای آنها از مبانی نظری محکم برخوردار نبوده است و کارهایی که به عنوان (تئوری حسابداری )مطرح شده بودند ، اصولا تئوری نبوده،بلکه به نوعی عملیات جاری حسابداری را ترسیم کرده بودند.چمبرز به رسم کنینگ هاتفیلد ،مک نیل ،پیتون و سوئینی انتقاد داشت و از اقتصاد ،روانشناسی و علوم دیگر،برای اثبات نظر خود کمک می گرفت. نوشته های چمبرز نمایانگر یک گردش جدی در ادبیات حسابداری ،از توصیف محض فرایند ها و رویه های فنی به سمت مباحثات جدی مرتبط با روشهای علمی است. به علاوه صرفا در جستجوی فهم آنچه حسابداران انجام می دادند نبودبلکه در پی ایجاد تغییر جهت ارتقاء در هر دو جنبه مطالعه و عمل در حسابداری بود. او بیش از 40 سال در دانشگاههای سر تا سر جهان تورهای آموزشی داشت و به آموزش دانشگاهیان می پرداخت. او برنده ی اولین مدال طلای انجمن حسابداران رسمی امریکا و اولین استاد برجسته بین المللی انجمن حسابداری امریکا بوده است.بیش از 12 استاد حسابداری در محضر او تعلیم دیده اند یا در سالهای شکلگیری شخصیت علمیشان با چمبرز همکار بوده اند.او به عنوان رئیس ملی جامعه حسابداران استرالیا انجام وظیفه کرد که نشاندهنده اعتقاد او در ایجاد تعامل میان دانشگاه و حرفه بود .او همچنین عضو آکادمی علوم اجتماعی استرالیا بود و نیز عضو انتخابی تالار مشاهیر حسابداری که در واقع اولین فرد انتخابی از یک کشور متعلق به سواحل اقیانوس آرام بود.

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان