مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 20 مرداد 1401 | Thursday, August 11, 2022

 

کتاب برنامه های حسابرسی (با رویکرد عملیاتی)

پدیدآورنده :بهناز طاهری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 25 مرداد 1399

مهم ترین و با ارزش ترین خدمت حرفه حسابرسی ،اظهار نظر مستقل درباره مطلوبیت صورت های مالی و گزارش نتایج به افراد ذینفع می باشد.

کتاب برنامه های حسابرسی (با رویکرد عملیاتی)
کتاب برنامه های حسابرسی (با رویکرد عملیاتی)   
مؤلف: بهناز طاهری 
همکار سابق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به چاپ رسید.

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان