مقالات و تازه ها صفحه اول

یک شنبه, 12 آذر 1402 | Sunday, December 3, 2023

 

چگونگی تاثیر هوش مصنوعی بر حسابداری

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز - ستار شکری

زمان انتشار مطلب : سه شنبه, 11 مرداد 1401

چگونگی تاثیر هوش مصنوعی بر حسابداری

چگونگی تاثیر هوش مصنوعی بر حسابداری

هوش مصنوعی دیگر محدود به سوژۀ ژانرهای علمی تخیلینیست."اولیور گریفین،این سئوال را مطرح می کند که آیا این فناوری جدید دغدغهای قابل تآمل است یا نقبی به راحت شدن حرفۀ حسابداری.


دریافت فایل پیوست

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان