مقالات و تازه ها صفحه اول

شنبه, 26 خرداد 1403 | Saturday, June 15, 2024

 

آقای جواد راثی نوجه دهی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

زمان انتشار مطلب : چهار شنبه, 24 آبان 1402

پیوستن جناب آقای جواد راثی نوجه دهی

آقای جواد راثی نوجه دهی
نام و نام خانوادگی : جواد راثی نوجه دهی
متولد : 1332
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری از دانشکده حسابداری شرکت ملی نفت ایران فارغ التحصیل سال 1362
سوابق حرفه ای:

سال 1353 لغایت 1357 موسسه حسابرسی وینی مری اند کمپانی (آخرین سمت سرپرست حسابرسی)
سال 1357 لغایت 1359 موسسه حسابرسی ساریخانی (آخرین سمت مدیر حسابرسی)
سال 1359 لغایت 1386 موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی ایران و سازمان حسابرسی (آخرین سمت مدیر ارشد حسابرسی)
از سال 1386 الی 1402 شریک مسئول موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان