مقالات و تازه ها صفحه اول

شنبه, 26 خرداد 1403 | Saturday, June 15, 2024

 

برگزاری دوازدهمین همایش موسسه با موضوع"حسابرسی دگرگون می شود" مورخ 25 بهمن ماه 1402

تحریریه هوشیار ممیز

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 14 اسفند 1402

تصاویر

برگزاری دوازدهمین همایش موسسه با موضوع"حسابرسی دگرگون می شود" مورخ 25 بهمن ماه 1402

خلاصه سخنان کلیدی سخنرانان همایش

قانونگذاران و استانداردگذاران: پیشرفت های فناوری اخیر و آتی مستلزم بازنگری در فضای قانونگذاری می باشد. در کوتاه-مدت، از آنجایی که حسابرسان به شکل فزاینده ای به استفاده از الگوریتم ها برای شناسایی داده های پرت (خارج از محدوده)با هدف اعمال کنترل های حسابرسی روی آورده اند، یک نیاز فوری برای بازبینی میزان اثربخشی نحوه قانون گذاری از جانب قانونگذاران و همسوسازی تمرکزشان باحسابرسان وجود دارد. این بدان معناست قانونگذاران می بایست، برای درک بهترآزمون و خطاهای در جریان و برای ایجاد تغییرات کلی در الزامات قانونی که به نوبه خود موجب شکل دهی روش شناسی و رویکرد موسسات حسابرسی می شود، همکاری نزدیکی باموسسات حسابرسی داشته باشند.

هوش مصنوعی وتغییرات در حسابرسی: هوش مصنوعی در عرصه تمام فناوری های دیگر نمودار شده است و به عنوان تغییر دهنده بازی به آنها شتاب بیشتری بخشید. امروزه هوش مصنوعی نیروی محرکه سیستم سلامت، آموزشی، حمل و نقل، انرژی وغیره می باشد چطور ممکن است که حسابرسی از این نیروی محرکه و تمامی این تغییرات اساسی بی نصیب بماند!

کاربرد هوش مصنوعی در کشف تقلب: همگام با افزایش کم و کیف داده‌های کسب‌وکار (پدیده کلان داده‌ها) از یک سو، و تنوع و تعدد الگوهای تقلب و ناهنجاری ازسویی دیگر، روشهای سنتی کشف تقلب و ناهنجاری تدریجاً از حیز انتفاع خارج شده‌است.در چنین شرایطی، فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و تحلیل‌شناسی داده‌ها، ازظرفیت در خور ملاحظه‌ای برای پرداختن به مسئله تقلب برخوردار است، به طوری که امکان رسیدگی به کلیه تراکنش‌های بنگاه و کشف الگوهای پیچیده تقلب و ناهنجاری رابا اثربخشی و کارایی بالا فراهم می‌نماید.

کاربرد یادگیری ماشین و هوش مصنوعی (AI)در حسابرسی: میتواند به حسابرسان کمک کند تا مجموعه داده های بزرگ و پیچیده را تحلیل کند،ناهنجاری ها و موارد پرت را شناسایی کنند و شواهد حسابرسی و اطمینان ارائه نمایند.

کاربرد بلاک چین در حسابرسی: می تواند به حسابرسان کمک کند تا ادعاهای وجود، مالکیت و ارزشیابی دارایی ها و بدهی ها را تأیید کنند و جریان تراکنش ها و رویدادها را ردیابی کنند.

حسابرسی فناوری اطلاعات(فا): به بررسی اين مورد مي پردازد که آیا فرآیندهای فناوری اطلاعات و منابع فناوری اطلاعات بارعایت قوانین موجود، از تحقق اهداف مورد نظر سازمان به نحو اثربخش، کارا و مقرون به صرفه در عملیات پشتیبانی می کنند. هدف این نوع حسابرسی ارائه اظهار نظر در موردمیزان اتکای به سیستم های فناوری اطلاعات در سازمان مورد حسابرسی است. حسابرسي سیستم های فناوری اطلاعات تحت توسعه و CAAT  نیز تحت این گروه بندی گسترده قرار می گیرند.تمرکز حسابرسی فا بر جنبه‌های رایانه محور سامانه اطلاعاتی سازمان است. سامانه‌های مدرن، سطح قابل‌توجهی از فناوری را به کار می‌گیرند

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان