مقالات و تازه ها صفحه اول

چهار شنبه, 3 مرداد 1403 | Wednesday, July 24, 2024

 

خلاصه 8 گرایش اصلی حسابداری در سال 2024

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز - ستار شکری

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 11 تير 1403

خلاصه 8 گرایش اصلی حسابداری در سال 2024

خلاصه 8 گرایش اصلی حسابداری در سال 2024
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان