پنل ادمین وب سایت موسسه حسابرسی هوشیار ممیز - نسخه 2.0

ثبت کاربر جدید

کاربر محترم موارد زیر را دقت نمایید:
  • رمز عبور حداقل باید شامل 6 کاراکتر عددی یا حروفی و یا ترکیبی از این دو باشد.
  • رمز عبور و تکرار آن باید دقیقاً یکی باشد.
  • توجه نمایید که بزرگی و کوچکی حروف در رمز عبور مهم است، بعد از ثبت نام و موقع ورود به سیستم در موارد بعدی بزرگی و کوچکی حروف در رمز عبور باید لحاظ گردد.
  • فیلدهایی که با علامت * مشخص گردیده شده ، باید مقداردهی شوند.
  • جهت بازیابی رمز عبور در صورت فراموشی حتما آدرس پست الکترونیکی را تکمیل نمایید.

* بررسی نام کاربری
*
*
جهت بازیابی رمز عبور در صورت فراموشی حتما آدرس پست الکترونیکی را تعیین نمایید.