دسته بندی
اخبارداخلی

موفقیت همکار موسسه هوشیار ممیز در آزمون حسابداران رسمی

تحریریه هوشیار ممیز

زمان انتشار مطلب : شنبه, 20 بهمن 97

جناب آقای مجتبی صادقی گوغری همکار برجسته موسسه قبولی شما را به عنوان حسابدار رسمی تبریک می گوییم و به امید موفقیت های هرچه بیشتر برای شما

موفقیت همکار موسسه هوشیار ممیز در آزمون حسابداران رسمی
منبعموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
تگ ها
تازه های هوشیار ممیزتبریک