دسته بندی
ویدئوآموزشی

آموزش ویدئویی شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان

تهیه کننده : سحر نجفی

زمان انتشار مطلب : سه شنبه, 21 اسفند 1397

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی - قسمت 1

آموزش ویدئویی شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمانمنبعواحد آموزش و تحقیقات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
تگ ها
حسابرسیآموزشویدئوفناوری های نوین