دسته بندی
حسابداریحسابرسیعلمی

نقش حسابرسی داخلی در برنامه ی اتوماسیون هوشمند سازمان ها

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : سه شنبه, 17 دي 98

اتوماسیون هوشمند فقط فرصتهای جدید برای سازمان به همراه نمی آورد، بلکه ضمن پایین آوردن هزینه ها وافزایش کارایی سازمان ، خطرات جدیدی را نیز به همراه دارد. همانگونه که در ادبیات حرفه حسابرسی داخلی اشاره شده است ،رابطه ای بین اتوماسیون هوشمند و حسابرسی داخلی وجود دارد و این ارتباط آثار و ملاحظاتی بر ارزیابی ها و اعمال روشهای حسابرسی داخلی می گذارد. اتوماسیون هوشمند، می تواند کاری بیش از یک خودکارسازی ساده و یا رویه های تکراری برای سازمان انجام دهد.استفاده از داده های بزرگ(Big data)، تجزیه و تحلیل های پیش بینی کنند. فرایندهای روباتیک، سیستم های شناختی،پردازش زبان طبیعی،یادگیری ماشینی،هوش مصنوعی و اتوماسیون پیشرفته ، قادر است دانش کاری جدیدی را ایجاد کند.

نقش حسابرسی داخلی در برنامه ی اتوماسیون هوشمند سازمان ها
نقش حسابرسی داخلی در برنامه ی اتوماسیون هوشمند سازمان ها 
(ارزش افزایی حسابرسی داخلی از طریق ارتقای نظام رهبری،مدیریت ریسک و کنترل برنامه ي اتوماسیون هوشمند )
KPMG 2018
گردآوری :زهرا کثیری

 1)راهبری برنامه ی اتوماسیون هوشمند در سراسر سازمان 
اتوماسیون هوشمند فقط فرصتهای جدید برای سازمان  به همراه نمی آورد، بلکه ضمن پایین آوردن هزینه ها وافزایش کارایی سازمان ، خطرات جدیدی را نیز  به همراه دارد. همانگونه که در ادبیات حرفه حسابرسی داخلی اشاره شده است ،رابطه ای بین اتوماسیون هوشمند و حسابرسی داخلی وجود دارد و این ارتباط آثار و ملاحظاتی بر ارزیابی ها و اعمال روشهای حسابرسی داخلی می گذارد.
اتوماسیون هوشمند،  می تواند کاری بیش از یک خودکارسازی ساده و یا رویه های تکراری برای سازمان انجام دهد.استفاده از داده های بزرگ(Big data)، تجزیه و تحلیل های پیش بینی کنند. فرایندهای روباتیک، سیستم های شناختی،پردازش زبان طبیعی،یادگیری ماشینی،هوش مصنوعی و اتوماسیون پیشرفته ، قادر است دانش کاری جدیدی را ایجاد کند.
اتوماسیون هوشمند ،دقیقآ همانگونه که می تواند قدرت حیرت انگیزی در محیط تغییر کسب و کار ایجاد کند،قادر است  چالش های بزرگی را برای محیط کنترلی سازمان  ایجاد نماید. از جمله این چالشها ، نحوه نظارت بر برنامه های کامپیوتری است که می تواند از طریق یادگیری ،تجربه کسب کرده و خود را اصلاح نماید.حسابرسی داخلی می تواند در شناخت ،ارزیابی سازمان و مشخص کردن ملاحظات مربوط به نظام راهبری،مدیریت ریسک و کنترل همراه با در نظر داشتن محیط اتوماسیون هوشمند خدمات موثری ارایه دهد .
موضوع  اصلی اینست که آیا واحد حسابرسی داخلی ریسکهای جدید مرتبط با اتوماسیون را درک و شناسایی می کند و قادر به ایجاد بینش و کمک به سازمان در پیمودن مسیر طولانی اتوماسیون هوشمند می باشد؟
فرصتهای کلیدی که حسابرسان داخلی می توانند درمحیط  اتوماسیون هوشمند سازمان ایجاد کند ،شامل موارد زیر است: 
1) حسابرسی داخلی می تواند به یکپارچگی و ملا حظات مربوط به نظام راهبری ،مدیریت  ریسک و کنترلها ، طی چرخه عمر برنامه اتوماسیون ، همگام با استقرار و بکارگیری برنامه های آن ، کمک نماید. 
2)حسابرسی داخلی می تواند سازمان را  در شناسایی فرصتهایی برای جا گذاری فعالیتهای کنترلی خودکار،درون فرآیند ها، وظایف و فعالیتهای کسب و کار ،کسب کمک نماید .
3) حسابرسی داخلی می تواند در نوآوری های اتوماسیون هوشمند و در بالا بردن اثر بخشی و کارایی فعالیتهای حسابرسی خود، سرمایه گذاری کند.
2)ریسکهای جدید ناشی از بکارگیری فناوری اتوماسیون هوشمند در سازمان:
سازمانهایی که اتوماسیون هوشمند را بکار می گیرند، مانند بسیاری از سازمانهای مشابه،دیر یا زود مجبورند به پرسشهایی درباره ریسک و راهبری که با موضوع مالکیت آن شروع می شود، پاسخ گویند.کل واحد تجاری،بخشهای فناوری اطلاعات،مراکز تعالی سازمانی و فروشندگان آن ، همگی در اتوماسیون هوشمند سهیم هستند .در نتیجه ،ضرورت دارد برنامه هایی در استقرار نظارت بهینه ، با توجه  به شاخصهای کلیدی عملکرد(Kpis) شاخصهای کلیدی ریسک  (Kris) و فرایندهای کاهش یا پذیرش ریسکهای جدید ،داشته باشند. فرایند نظارت و پایش فوق، چارچوبی را شکل می دهد که بتوان در آن از رباتها (Bots) ،که در تمامی برنامه های کامپیوتری، که قلب اتوماسیون هوشمند بشمار می آید، استفاده نمود  ،به گونه ای که استراتژیها و  برنامه ها ، ضمن حفاظت از ثبات و امنیت اتوماسیون هوشمند ، از آن پشتیبانی کنند.


دریافت متن کامل مقاله در قالب PDF
منبعمقاله همکار موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
تگ ها
حسابداریحسابرسی فناوریفناوری های نوین