دسته بندی
حسابداریعلمی

مشاهیر حسابداری -ویلیام هنری بیور(1940- )

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : یک شنبه, 16 شهريور 99

ویلیام بیور را می توان پژوهشگری ثابت قدم در پژوهش های بازار سرمایه دانست که از دهه 1960 در این حوزه ی مهم پژوهشی مطرح شده است . وی زمانی برای تحصیل وارد دانشگاه شیکاگو شد که دانشجویان و استادان در حال انجام کارهای دوران سازی در علوم مالی و اقتصاد بودند.

مشاهیر حسابداری -ویلیام هنری بیور(1940- )
ویلیام هنری بیور
ویلیام بیور را می توان پژوهشگری ثابت قدم در پژوهش های بازار سرمایه دانست که از دهه 1960 در این حوزه ی مهم پژوهشی مطرح شده است . وی زمانی برای تحصیل وارد دانشگاه شیکاگو شد که دانشجویان و استادان در حال انجام کارهای دوران سازی در علوم مالی و اقتصاد بودند.
 بیور همیشه کاربرد پژوهش خود در حرفه ی حسابداری را ارزیابی می کند. برای مثال او به مدت طولانی بر سر این موضوع بحث کرده است که در بازارهای کارای سرمایه ،در تعیین قیمت اوراق بهادار ،وجود افشا مهمتر است تا محل افشا (بالا یا پایین بودن رقم سود پس از کسر مالیات) بیور زمانی که عضو کمیته ی مشورتی کمیسیون بورس اوراق بهادار در افشای شرکت ها شد و زمانی که تعاملات کاری زیادی با هیئت تدوین استانداردهای حسابداری امریکا داشت بر نظرات خود پا برجا بود. بیور یکی از ارکان اساسی تغییرات رادیکالی بود که در آموزش مقطع دکترای حسابداری در اواسط دهه ی 60 تا پایان آن دهه رخ داد ،از جمله آموزش جدتی تر و بنیادی تر مکتب های وابسته به حسابداری همچون :اقتصاد، اقتصاد سنجی و مالی و کاربرد پیشرفته ترین روش های پژوهش تجربی یا تحلیلی برای دستیابی به فرضیه های ساخت یافته .
تمرکز اصلی او در کارهای تمام دانشجویان خود مدل سازی ارتباط میان اطلاعات مالی و متغیر های بازار سرمایه است که منجر به تالیف های مشترک بسیاری از سوی او و دانشجویانش در این حوزه شده است.
بیور علاوه بر تالیف کتاب گزارشگری مالی ،یکی از نویسندگان رسانه FASB  در 1983 با نام محتوای اطلاعاتی تفاضلی افشائات بیانیه ی 33 و نویسنده ی بیش از 50 مقاله به تنهایی یا به طور مشترک است .

منبعموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
تگ ها
حسابداریمشاهیر حسابداری