مقالات و تازه ها صفحه اول

شنبه, 10 خرداد 99 | Saturday, May 30, 2020

 

تحلیل اقتصادی

تحلیل و بررسی دنیای اقتصاد

بودجۀ 2020-2021:سه موردی که باید در بخش خدمات مالی نسبت به آنها محتاط باشیم

ترجمۀ:ستارشکری | سه شنبه, 13 اسفند 98

بانک ها و سایر موسسات قرض دهنده، ستون فقرات هر اقتصادی را تشکیل می دهند رشدبالاتر اعتباردر حال حاضرجنبه اساسی تری هم یافته است زیرانماد تقاضا و سرمایه گذاری بالاتر در اقتصاد است.

بیش از نیمی از مسئولان اجرایی ارشد جهان در انتظارکند شدن رشد اقتصادی هستند

ترجمۀ:ستارشکری | شنبه, 10 اسفند 98

علی رغم اقتصاد قدرتمند ایالات متحده و بازار های عظیم سهام، بیش از نیمی از مسئولان اجرایی ارشد بر این باورند که سرعت رشد اقتصادی جهانی در سال جاری افول کند.

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان