مقالات و تازه ها صفحه اول

جمعه, 3 بهمن 99 | Friday, January 22, 2021

 
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان