مقالات و تازه ها صفحه اول

دو شنبه, 15 آذر 1400 | Monday, December 6, 2021

 
دسته بندی

همایش 92 موسسه

تحریریه هوشیار ممیز

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 28 بهمن 1392

موسسه حسابرسی - تصاویر همایش

همایش 92 موسسه

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان