مقالات و تازه ها صفحه اول

چهار شنبه, 15 تير 1401 | Wednesday, July 6, 2022

 

نتایج همه پرسی:بازنگری اصول اخلاقی

مترجم:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 13 مهر 1398

CareersinAudit.comاز سال 2008، یک تحقیق سالیانه به سفارش خود در زمینه ابعاد مختلف جهان حسابرسی، راهبری، حسابداری و فناوری به عمل آورده است.ما امسال، تحقیقات پیشینمان را با نظرات شما در زمینه مشکلات اخلاقی در محل کار و روابط نزدیک در کار مورد بازنگری قرار دادیم.

نتایج همه پرسی:بازنگری اصول اخلاقی

 

CareersinAudit.comاز سال 2008،، یک تحقیق سالیانه به سفارش خود در زمینه ابعاد مختلف جهان حسابرسی، راهبری، حسابداری و فناوری به عمل آورده است.ما امسال، تحقیقات پیشینمان را با نظرات شما در زمینه مشکلات اخلاقی در محل کار و روابط نزدیک در کار موردبازنگری قرار دادیم.

نتایج با اتفاق آراء بیش از یک سوم کلِ متخصصان حسابداری حاکی از آن بود که آنها آگاه بودند که یک عضو از پرسنل ارشد در محل کارکنونی شان،تصمیمی اتخاذ کرده است تا از روی قصد نتیجه ای تجاری برای شرکت یه بار بیاورداگر چه تصمیم غیر اخلاقی می نمود.نتایج همچنین حاکی از آن بود که نیمی از همه حسابداران و حسابرسانی که مورد همه پرسی قرار گرفتند مورد فشار قرار گرفته اند یاشخصی را می شناسند که توسط مدیر یا شریک مورد فشار قرار گرفته تا تعدیلی را که بایدبرای مجموعه ای از حسابداران انجام می شده مورد چشم پوشی قرار دهند.حدودا یک چهارم حسابداران(%22) بر این باورند که بیش از %25 حرفه به مشتریانشان کمک کرده حسابهای عمدا دستکاری شده ایجاد کنند. و %16 براین باور بودند که 10-20% حرفه در فعالیتی مشکوک سروکار داشتند و %24 هم بر این باور بودند که در صد دخیل در این امر 5-10%حرفه را تشکیل می دادند.

کشیدنِ خط اخلاقی، دغدغه های محل کار بسیاری رابه دنبال دارد، از ترس های اخراج یا صدمه به شهرت گرفته تا از دست دادن یک مشتری به خاطر صحبت کردن. در اینجا یافته های همه پرسی در زمینه مواجهه است که بر فرهنگ محل کار و آیین غیر اخلاقی حرفه ای که اکنون بر صنعت تاثیر می گذارد پرتو می افکند.دریافت متن کامل مقاله در قالب PDF

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان