مقالات و تازه ها صفحه اول

یک شنبه, 4 آبان 99 | Sunday, October 25, 2020

 

دارایی های رمزی(مجازی)-حسابداری و مالیات و تاثیر آن بر صورت های مالی

مترجم:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : یک شنبه, 8 دي 98

دارایی های دیجیتال یا به اصطلاح دارایی های رمزی، به شکلی فزاینده در حال گسترش می باشند اما واقعا ماهیت شان چیست و چگونه باید آنها را در صورت های مالی مان درج نماییم؟

دارایی های رمزی(مجازی)-حسابداری و مالیات و تاثیر آن بر صورت های مالی
دارایی های دیجیتال یا به اصطلاح دارایی های رمزی، به شکلی فزاینده در حال گسترش می باشند اما واقعا ماهیت شان چیست و چگونه باید آنها را در صورت های مالی مان درج نماییم؟
با وجود طیف محدود ِ دستورالعمل هایی که تحت ِ استانداردهای IFRS،شروع به پدیدار شدن نموده اند، این موضوع که بتوانیم به شکل و ماهیت شان و حقوق و تعهداتی که ایجاد می کنند پی ببریم، از اهمیت اساسی برخوردار است.
تعیین ِ تاثیرات
دارا بودن ِ ارزهای مجازی-مثل بیتکوین، اِثِر، غیره.
مشخصات از چه قرار است؟
-ارزهای مجازی-مثل بیت کوین و اِثِر، به صورت نوعی شباهت هایی  با انواع ِ سنتی ِ ارز ها نشان می دهند بدین منوال که می توانند در ازای کالاها یا خدمات مورد تجارت قرار گیرند.آنها همچنین می توانند به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت تر یا برای تجارت یا سفته بازی مورد استفاده قرار گیرند.اما IFRIC و سایر صاحب نظران ارزهای مجازی کنونی را نقدینگی یا ارز قلمداد نمی کنند زیرا:
-آنها منبع ضعیفی از ارزش هستند چون ارزششان بر مبنای عرضه و تقاضا می باشد و بسیار نوسان دارند.
-آنها به شکلی کافی در پذیرش به عنوان وسیله تبادل موفق نبوده اند، و
-توسط بانک مرکزی صادر نمی شوند.
-در حالی که دارایی های مجازی در برآورده ساختن  تعریف یک دارایی مالی شکست خورده اند، این سئوال مطرح می شود:آنها چه نوع دارایی ای هستند؟
چگونه ممکن است بر صورت های مالی شما تاثیر بگذارند؟
-به دلیل نوسان بالایشان در ارزش، بسیاری معتقدند که ارزهای مجازی شبیه به مشتقات هستند و باید با ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان(FVPL) اندازه گیری شوند.با این حال نتیجه گیری های آزمایشی ِ IFRIC  در زمینۀ حسابداری برای ارزهای مجازی از این رویکرد حمایت نمی کند.
-IFRIC پیشنهاد می کند که ارزهای رمزی عموما دارایی های نامشهود تحت IAS 38، دارایی های نامشهود، هستند-یعنی آیتم های غیر پولی و فاقد هرگونه ماهیت فیزیکی که منفعت اقتصادی به دارندۀ آن انتقال می دهد.
-اندازه گیری با هزینه خواهد بود-یا به صورت بالقوه با ارزش منصفانه با حرکت از طریق سایر دارایی های جامع(OCI) اگر و تنها اگر بازاری فعالی وجود داشته باشد.
-اگر ارز رمزی برای مسیر معمولی ِ کسب و کار –مثلا اگرکارگزار و دلال بورس باشید-آنگاه IAS 38 کاربرد ندارد و در عوض IFRIC پیشنهاد می کند که ارز رمزی به عنوان موجودی تحت IAS 2 ،موجودی، مورد پاسخگویی قرار گیرد.

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان