مقالات و تازه ها صفحه اول

سه شنبه, 4 مهر 1402 | Tuesday, September 26, 2023

 

کاربرد بلاک چین در حسابرسی و گزارش های مالی

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 5 بهمن 1398

اگر قرار باشد بلاک چین فقط در یک حوزه کاربرد داشته باشد ،آن حوزه جایی مگر حسابداری نیست.ثبت سوابق معاملات در یک دفتر کل،اساس فرآیند حسابداری است . حال با غیر متمرکز سازی این دفتر کل به شکلی ایمن می تواند همکاری میان نهادهای مختلف را افزایش داد و بر کارایی و اثربخشی حسابداری افزود .

کاربرد بلاک چین در حسابرسی و گزارش های مالی
کاربرد بلاک چین در حسابرسی و گزارش های مالی
گردآوری :زهراکثیری 
اگر قرار باشد بلاک چین فقط در یک حوزه کاربرد داشته باشد ،آن حوزه جایی مگر حسابداری نیست.ثبت سوابق معاملات در یک دفتر کل،اساس فرآیند حسابداری است . حال با غیر متمرکز سازی این دفتر کل به شکلی ایمن می تواند همکاری میان نهادهای مختلف را افزایش داد و بر کارایی و اثربخشی حسابداری افزود . سیستم های غیرمتمرکز این امکان را فراهم می سازد تا گزارش های مالی را به سندی زنده تبدیل کنند،به طوری که همه ذینفعان بدان دسترسی داشته باشند . اگرچه هنوز تا این مرحله فاصله داریم اما گزارش دهی آنی مقصدی است که بلاک چین می تواند مارا به آن برساند.در واقع یکی از مهمترین دست آورد های بلاک چین درآینده نزدیک دسترسی به تهیه گزارش های آنی حسابداری (صورتهای مالی روزآمد )و نیز تسهیل فرآیند حسابرسی مستمر می باشد که امکان تهیه گزارشات مالی آنی سبب ایجاد تحول در حرفه حسابرسی نیز می شود.اگر اطلاعات مالی به صورت آنی در دسترس قرار گیرد ،مشکل اساسی گزارشات حسابرسی که همانا اخطار بعد واقعه است ،از بین خواهد رفت و حسابرسان می توانند بموقع متوجه هر نوع اشکال موجود در صورتهای مالی شده و ارزش آفرینی حسابرسی صورت عملی خواهد گرفت.

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان