مقالات و تازه ها صفحه اول

شنبه, 10 خرداد 99 | Saturday, May 30, 2020

 

"پاور لِجِر" در آستانۀ ادغام با حسابرسی ِانرژی مبتنی بر زنجیره بلوکی در "دارایی های خورشیدی

مترجم:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : یک شنبه, 13 بهمن 98

شرکت پیشگام نظیر به نظیر تجارت انرژی ِ"پاور لِجر"، یک سیستم نیروی نوری(فوتووولتائیک) 250 کیلوواتی خریداری نموده است که از سیستم مدیریت و تسویۀ داده های انرژی جدید شرکت، برای ارائه دید بهتر در زمینۀانرژی قابل تجدید به مصرف کننده،تحت یک توافقنامۀ بیست سالۀ خرید استفاده می کند.

"پاور لِجِر"  در آستانۀ ادغام با حسابرسی ِانرژی مبتنی بر زنجیره بلوکی در "دارایی های خورشیدی
"پاور لِجِر"  در آستانۀ ادغام با حسابرسی ِانرژی مبتنی بر زنجیره بلوکی در "دارایی های خورشیدی"
15 ژانویۀ 2020
نوشتۀ:ماریا مایسچ 
ترجمه:ستارشکری
شرکت پیشگام نظیر به نظیر تجارت انرژی ِ"پاور لِجر"، یک سیستم نیروی نوری(فوتووولتائیک) 250 کیلوواتی خریداری نموده است که از سیستم مدیریت و تسویۀ داده های انرژی جدید شرکت، برای ارائه دید بهتر در زمینۀانرژی قابل تجدید به مصرف کننده،تحت یک توافقنامۀ بیست سالۀ خرید استفاده می کند.
پاور لجراز فناوری زنجیرۀ بلوکی برای اعتباردهی و ذخیرۀ تجارت انرژی نظیر به نظیراستفاده می کند.
پاور لجر در پی ِ مشکلات عدیده ای که در سطح بین المللی با آنها درگیر بوده است، به نیاز برای محصولی جدید که بتواند دید در زمینۀ زنجیرۀ بلوکی را به منظور ارائۀ شفافیت بالاتر در مدیریت داده ها، صدور صورتحساب و تسویه حساب برای دارایی های خورشیدی تحت یک توافقنامۀ خرید انرژی به همراه بیاورد،پی برده است.محصول جدید این شرکت به نامِ PPA Vision قرار است بر یک سیستمِ فوتووولتائیک 250 کیلوواتی در “مدینگتون” ،در استرالیای غربی مستقر شود با این امید که پذیرش انرژی خورشیدی در میان مردم این کشور متداول تر شود.
PPA Vision، برای دارایی های انرژی تجدیدپذیر مثل پنل های خورشیدی ِ رو-سقفی و همچنین تاسیسات شبکه ای ِچندگانه عرضۀ PPA طراحی شده است.در مورد خاصِّ سیستم فوتووولتائیکِ مدینگتون،که شرکت پاورلجر از"Perdaman Advanced Energy" (یعنی شرکت فرعی کمپانی ِ چند ملیتیِ پردامان که در استرالیانی غربی مستقر است)خریداری نموده، PPA Vision، قابلیت مدیریت و تسویۀ خودکارتولید انرژی و مصرف را تحت یک توافقنامۀ خرید انرژی بیست ساله ، برقرار خواهد نمود.
انرژیِ تجدید پذیری که دارایی ِمدینگتون ایجاد می کند با استفاده از فناوری ِ زنجیرۀ بلوکی ردیابی می شود تاردیابی اسناد را به نحو کاملا بررسی شده برای انرژی تولید شده انرژی خریداری شده از شبکه،انرژی مصرف شده و انرژی گسیل یافته به سمت شبکه ارائه دهد تا بدینوسیله ردیابی اسناد حسابرسی به شکلی تغییر ناپذیر ارائه شود.این فرایند کمک می کند هر نوع اشتباهات بالقوه در هر بعدی از حسابداری درآمد از میان برداشته شود.
 جما گرین(Jemma Green”)،یکی از بنیانگذاران پاور لجر و رئیس اجرایی آن می گوید"دردسرهایی که با خرده فروشان صنعت انرژی و دولت ها در سطح جهان داشته ایم، نیازمبرم برای محصولی که مدیریت خودکار و استقرار تولید و مصرف انرژی را ارائه می داد برای ما شفاف سازی کرد.سیستم های اندازه گیری و ارائۀ صورتحساب سنتی می توانند غیر دقیق باشند و این فناوری ِپاور لجر از از دست رفتن درآمد و دریافت اضافی پول به صورت همزمان جلوگیری می کند...".
آنطور که به نظر می رسد PPA Vision بسیارانعطاف پذیر است چرا که فرصتی برای مولد ها فراهم می آورد که نرم افزارردیابی و تجاری انرژی را مطابق ِالزاماتِ قانونی ِ دولت ها، شوراها و کسب و کارهای محلی شخصی سازی نمایند تا آنها را در رسیدن به اهداف انرژی تجدید پذیریاری نماید.
کسب و کاریا شورای محلی ای که وارد توافقنامۀ خرید انرژی با یک مولد انرژی تجدیدپذیر می شود، قادر خواهد بود مستقیما با سکوی پاور لجرادغام شود،با این حال، آن توافقنامه های خرید انرژی که در سطح شبکه کار می کنند، نیاز خواهند داشت با  یک "خرده فروش انرژی" شریک شوند.این فناوری همچنین می تواند با تولید کنندگان انرژی مستقل،اپراتور های شبکۀ استقرار یافته،ایجاد کنندگان دارایی و مالکان سیستم فوتووولتائیک، ادغام شود.
علاوه بر دیدگاه توافقنامۀخرید انرژی،سیستم فوتووولتائیک مدینگتون، از محصول ِابعاد محیطیِ پاور لجربهره خواهد برد تا صدور مدارک تولید با مقیاس بالا را حالت اتوماتیک و به آنها ظاهر بخشد.
ماریا مایسچ
ماریا سالها پشتوانۀ تجربه دریک محیط خبرنگاری و نگارش انتشارتی و درج در تارنما دارد.او از مارس سال 2017 با مجلۀ PV همکاری داشته، برای تارنماهای بین المللی و استرالیایی و مجلات غیر اینترنتی می نویسد.
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان