مقالات و تازه ها صفحه اول

جمعه, 15 فروردين 99 | Friday, April 3, 2020

 

برنامه ی گروه مشاوره مبارزه با تقلب COSO برای انتشار رهنمود درباره ی زنجیره ی بلوکی Blockchain در سال 2020

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : یک شنبه, 20 بهمن 98

مجله وال استریت گزارش می دهد که ، کمیته ی سازمان های حامی کمیسیون تردوی) COSO) برنامه هایی را برای انتشار رهنمودی به منظور استفاده از فناوری blockchain در اوایل سال آینده را تأیید کرده است. این گزارش ، رهبران صنعت خدمات مالی و سایر بخشها و شرکتهایی که از فناوری blockchain استفاده می کنند را هدف قرار می دهد.

برنامه ی گروه مشاوره مبارزه با  تقلب COSO برای انتشار رهنمود درباره ی زنجیره ی بلوکی  Blockchain در سال 2020

برنامه ی گروه مشاوره مبارزه با  تقلب COSO برای انتشار رهنمود درباره ی زنجیره ی بلوکی  Blockchain در سال 2020

گردآوری : زهراکثیری 

منبع :DCEBRIEF 


مجله وال استریت گزارش می دهد که ، کمیته ی سازمان های حامی کمیسیون  تردوی) COSO) برنامه هایی را برای انتشار رهنمودی  به منظور استفاده از فناوری blockchain در اوایل سال آینده را  تأیید کرده است. این گزارش ، رهبران صنعت خدمات مالی و سایر بخشها و شرکتهایی که از فناوری blockchain استفاده می کنند را هدف قرار می دهد.

براساس این گزارش ، رهنمود مبارزه با تقلب blockchain  به شرکت هایی که از این  فناوری استفاده می کنند،کمک می کند تا نظارت بر پروژه های زنجیره ای خود را بهبود بخشند. پل سوبل ، رئیس کمیته  COSO به WSJ گفت:"من می خواهم اطمینان حاصل كنم كه ما به درستی آن را کنترل كرده ایم. زیرا وقتی دفتر کل blockchain  را توزیع می كنید ، این دیدگاه و روش بسیار متفاوت از وضعیت موجود در جهان است و این چیزی نیست که درحال حاضر در  سیستم شما موجود باشد. "

کمیته coso   یک ابتکار عمل مشترک است که مرکب از انجمن حسابداری آمریکا ، انجمن  حسابداران رسمی آمریکا ، انجمن مدیران مالی بین المللی ، انجمن حسابداران و متخصصان مالی حرفه ای حوزه ی کسب و کار انجمن حسابرسان داخلی است. این کمیته به  ابتکار عمل و شعار خود یعنی  ارائه "رهبری فکری از طریق ایجاد چارچوبها و در رهنمود های  مربوط به مدیریت ریسک جامع ، کنترل داخلی و جلوگیری از کلاهبرداری" متعهد است.

کمیته  COSO عموماً توصیه ها و چارچوب به عنوان رهنمودهای  داوطلبانه ارائه می کند  ، شرکت ها و صنایع غالباً می توانند این رهنمود ها را با دیدگاه عمیق تری  نسبت به استانداردهای مدیریت ریسک در سطح شرکت بکار  برد .مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان