مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 14 فروردين 99 | Thursday, April 2, 2020

 

چگونه قوانین بین المللی حسابرسی در حال شکل بخشیدن به استانداردها در ایالات متحده هستند.

مترجم:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : یک شنبه, 27 بهمن 98

هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان دهی(IAASB) که استاندارد های حسابرسی مورد استفاده دربیش از 130 کشور و حوزه را بنیان می گذارد سعی نموده همسویی نزدیک تر و بیشتری با استاندارد گذاران متمرکزدر آمریکا داشته باشد.

چگونه قوانین بین المللی حسابرسی در حال شکل بخشیدن به استانداردها در ایالات متحده هستند.
چگونه قوانین بین المللی حسابرسی در حال شکل بخشیدن به استانداردها در ایالات متحده هستند.
رئیس استاندارد گذاران برای حسابرسی های شرکتی در 130 کشور و حوزه  اذعان نمود که سازمانش به دنبال مدرن نمودن قوانین برای شناسایی کلاهبرداری است.
نوشتۀ:مارک مورِر 
20 ژانویۀ 2020
موسسۀ حسابرسی هوشیار ممیز
ترجمۀ: ستارشکری
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان دهی(IAASB) که استاندارد های حسابرسی مورد استفاده دربیش از 130 کشور و حوزه را بنیان می گذارد سعی نموده همسویی نزدیک تر و بیشتری با استاندارد گذاران متمرکزدر آمریکا داشته باشد.
این پیکرۀ استانداردهای مستقل که مقرِّ آن در نیویورک است، در حال بازبینی ِ بازخوردهای عمومی در خصوص قوانین جدیدی است که ریسک را محل تمرکز ِ رویکرد موسسات حسابرسی بر کنترل کیفیت می نمایند!این پیشنهاد اکنون به عنوان مبنایی برای بازنگری هایی عمل می کند که هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های عمومی(PCAOB) در نظردارد برای قوانین طویل المدت خود برای کنترل کیفیت اعمال نماید.IAASB در نظر دارد استاندارد ها را تا ماه ژوئن صادر نماید.
IAASB، با سازمان هایی از قبیل ِ PCAOB کار می کند که قانونگذاری ِ حسابرسی های  شرکت های عمومی ِ ایالات متحده را بر عهده دارد، و همچنین با موسسۀ حسابرسان خبرۀ آمریکا (AICPA)،که استانداردهای حسابرسی ِشرکت های خصوصی در ایالات متحده را وضع می کند؛ در تلاشی برای  عموما استاندارد هایش را همسو تر با سایر استاندارد ها نماید.
استراتژی های جامع صنعت بهسازی عملکرد:همه پرسی جهانی
طبق نتایج  همه پرسی جدید دیلویت،سازمان هایی که استراتژی های کسب و کارجامع همسو با سرمایه گذاری های فناورانه با  تاثیر بالا دارند، شاهد برونداد های بهتر درکسب و کار در حوزه های رشد، تاثیر اجتماعی و مدیریت استعدادها هستند.به موازات گرد همایی راهبران جهانی در این هفته در جلسۀ سالیانۀ مجمع جهانی اقتصاد در داوس سوئیس،مسئولان ارشد مالی می توانند گام های متعددی را برای دستیابی به اهداف عملکرد های عملیاتی را مد نظر قرار دهند و در عین حال به نیاز های مجموعۀ گسترده ای از ذینفعان رسیدگی نمایند.
رئیسِ IAASB،"تام سایدناشتاین" ، که در جولایِ گذشته دورۀ سه ساله اش را شروع کرده بود با مجلۀ CFO در زمینۀ مسائل حسابرسیِ در حال ظهور و هماهنگی با با سایر استانداردها مصاحبه نموده است. بخشهایی از  این مصاحبه را از نظر می گذرانید:
وال استریت ژورنال: IAASB هیچ اجبار قانونی ای برای موسسات حسابرسی تحمیل نمی کند.چگونه آنها را مشتاق به پیروی می کند؟
آقای سایدنشتاین:این مثل تست نهایی بازار از  ارتباط استانداردهایتان هست در صورتی که افراد بخواهند بپذیرند.بنابراین این امتیازی است که ما از آن برخوردارهستیم. باید افراد را متعاقد کنیم که انجام آن  به صورت مداوم امری ارزشمند است.من همواره به این اصل وفادارم که استانداردهای بین المللی که توسط یک پیکرۀ مستقل وضع شده اند منطقی تر هستند اما این ممکن است نتیجۀ همه پرسی در سطح بین المللی نباشد بنابراین باید از این بابت شکرگذارو در این زمینه فعال باشیم.امروزه شماری از مسائل در بعضی حوزه ها وجود دارد که در خصوص ارزش حسابرسی وجود دارد. استراتژی ما باید همیشه در این زمینه متمرکزباشد.
وال استریت ژورنال: تفاوت ِ استاندارد های کنترل کیفیت مربوط به IAASB و PCAOB از چه جنبه هایی تفاوت خواهند داشت؟
آقای سایدن اشتاین: امیدوارم چندان تفاوتی در کار نباشد.قصد واضح ما آن است که از شاخ و برگ های غیر ضروری امتناع کنیم.PCAOB در نیروی کاری ما که مسئول  مدیریت کیفیت استاندارد هایمان است مشارکت می کند.افراد زیادی که  در بازخوردها مشارکت می کنند مایل نیستند دواستاندارد مدیریت کیفیت از لحاظ بنیادی متفاوت در دنیا وجود داشته باشد.به این دلیل که ما در جهانی زندگی می کنیم که حسابرسی ها به شکلی فزاینده توسط شبکه های جهانی ِدادگاهی انجام می شوند. هر چه شاخ و برگ ها بیشتر باشند، پتانسیل ِ پیچیدگی و اشتباه هم بیشتر می شود.
وال استریت ژورنال:قوانین کنترل کیفیت به چه شکلی بر ریسک تاکید خواهند داشت؟
آقای سایدن اشتاین: در امر مدیریت ریسک در موسسات مالی، شما به صورت متداوم در حال ارزیابی محل بروز ریسک ها و آنچه برای جبران آن نیازمندید هستید. به شکلی مشابه، مدیریت ریسک باید کاملا با اجرای استراتژیِ موسسۀ حسابرسی ادغام باشد و نه آن که تنها به عنوان مسئله ای مربوط به عملکرد پیروی پایان فرایند مورد نظر قرار گیرد.
وال استریت ژورنال:سایر مسائل در حال ظهوری که بررسی می کنید چیستند؟
آقای سایدن اشتاین:شروع کرده ایم به ارزیابی این که آیا استاندارد به حد کافی برای برآورده ساختن انتظارات عمومی با رویۀ جاری و کلاهبرداری به حد کافی مدرن هستند یا نه و این که چطور باید با افزایش در تقاضاهای اطمینان دهی در زمینۀ اطلاعات غیر مالی برخورد کرد. همچنین طی سال های متمادی شنیده ام که افراد از سرعت بی رحمانۀ وضع استاندارد ها شکایت کرده اند.باید یک سیستم استاندارد گذاری برای رسیدگی ِ سریع به این امر ایجاد کنیم تا مطمئن شویم که افراد به اطلاعات مالی گزارش شده به صورت بیرونی اطمینان پیدا کنند.
وال استریت ژورنال: در دسامبر، IAASB، استانداردی  را برای شناسایی و ارزیابی  ریسک های تحریفات با اهمیت مورد بازنگری قرارداد تافرایند ارزیابی  ریسک حسابرس را شفاف سازی سازد.آیا PCAOB در خصوص همسویی با شما در زمینۀ این تغییرات بحث کرده است؟
آقای سایدناشتاین:این استاندارد کیفیت حسابرسی که ما مورد بازبینی قرار داده ایم تقریبا بنیادی ترین استانداردی است که ما از آن برخورداریم.قدر مسلّم PCAOB در حال نظارت بر پروژۀ ما است.می دانم که در حال بررسی شدن است اما تا این تاریخ هیچ مذاکرۀ رسمی ای بین ما در این خصوص صورت نگرفته است.
وال استریت ژورنال: تا چه حدی عامل چشم انداز شرکت را  هنگام پیش نویسی ِ این استانداردها در نظر می گیرید؟
آقای سایدن اشتاین: ما عموما فکر هایی را از کاربران و عاملان حسابرسی دریافت می کنیم. هر چندگاه یکبار نقطه نظراتی را ازطریق استاندارد گذاران ملی در خصوصِ تاثیر بر ارائه دهندگان دریافت می کنیم.مسلّما هنگام سخن گفتن  کمیته های حسابرسی گوش فرا می دهیم.اما آنچه که واقعا بر آن تمرکز داریم عبارتست از این که آیا:استانداردهایمان حسابرسی های ارزشمندی تولید می کنند؟ آیا موجب شفافیت بیشتری می شوند؟آیا آنها برای سرمایه گذاران و سایر ذینفعان حاوی اطلاعات مفیدی هستند؟

------------------------------------------پایان--------------------------------------------------

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان