مقالات و تازه ها صفحه اول

شنبه, 10 خرداد 99 | Saturday, May 30, 2020

 

پی دبلیو سی و قرار برای انجام حسابرسی دادگاهی برای Cox&Kings

ترجمۀ:ستارشکری

زمان انتشار مطلب : سه شنبه, 20 اسفند 98

این شرکت در نظر دارد نتایج سالیانه اش در سال 2019 و پس از آن را مجددا ارائه دهد. بمبئی: قرض دهندگان به Cox&Kings، شرکت توریستی سیاحتی ای که در پرداخت وام ها قصور ورزیده است،یک تحقیق دادگاهی در خصوص این مسئله و نقش احتمالی ِ مسئولان اجرایی ارشد و ارتقاء دهندگان هندیِ آن را آغاز نموده است.

پی دبلیو سی و قرار برای انجام حسابرسی دادگاهی برای Cox&Kings
پی دبلیو سی و قرار برای انجام حسابرسی دادگاهی برای Cox&Kings
نوشتۀ:سچین دِیو 
دفترِ ایکنامیک تایمز(Economic Times):هندوستان
28 ژانویۀ 2020
موسسۀ حسابرسی هوشیار ممیز
ترجمۀ:ستارشکری
این شرکت در نظر دارد نتایج سالیانه اش در سال 2019 و پس از آن را مجددا ارائه دهد.
بمبئی: قرض دهندگان به Cox&Kings، شرکت توریستی سیاحتی ای که در پرداخت وام ها قصور ورزیده است،یک تحقیق دادگاهی در خصوص این مسئله و نقش احتمالی ِ مسئولان اجرایی ارشد و ارتقاء دهندگان هندیِ آن را آغاز نموده است.
قرض دهندگان که شامل بانک دولتی هند، اکسیس بانک و یِس بانک می شدند تشویق به حضور درموسسۀ حسابرسی پی دبلیوسی هند شدند،چهار نفری که از دانش مستقیم نسبت به این مسئله برخوردار بودند.
فردی مطلع به خبرگزاری ایکنامیک تایمز گفت:""Cox&Kings"،مجموع بدهی حدود6000 کرور روپیه دارد و وام ها بر مبنای جریانات وجوه نقد شرکت و دریافتنی ها اعطا شده بود.هنگامی که قرض دهندگان به شرکت مراجعه کردند ناگهان متوجه شدند که اصولا هیچ چیز در این شرکت وجود ندارد".
شخصی ابراز نموده که مطابق آخرین گزارش سالیانۀ سال 2018، کل قرض به 3983 کرور روپیه می رسد.بانکدارها اکنون به صورت های مالی حسابرسی شدۀ شرکت اعتماد ندارند.شرکت به دنبال ارائۀ مجدد نتایج سالیانۀ سال 2019 و دورۀ پس از آن است.قرض دهندگان حسابرس قانونیِ دیگری را منتصب خواهند نمود تا صورت های مالی حسابرسی شده را مورد بازبینی قرار دهد.
پس ازمراجعه به Cox&Kings، در پی ِ یک رشته قصورورزی،وام دهندگان متوجه شدند که شرکت تنها 8 کرورروپیه در یک سپردۀ ثابت دارد.بانکدارها همچنین متوجه شدند که کلیۀ رایانه ها،لپتاپ ها و سیستم های فناوری اطلاعات در شرکت مورد پاکسازی قرار گرفته ، قفل شده اند.وام دهندگان اکنون می خواهند بدانند همۀ این پول به کجا رفته است.
شخص دیگری اظهار داشت"بازرس دادگاه موفق شده بود قفل رایانه ها و لپتاپ ها را باز کند اما کلِّ اطلاعات کلیدی پاک شده بودند.همچنین بعضی اعداد و ارقام نشان داده شده در نتایج حسابرسی و منتشر شده شرکت با واقعیت ملموس همخوانی ندارد".وام دهندگان به دنبال یک حسابرس قانونی جدید برای Cox&Kings  هستند.
شخص دیگری اذعان کرد:"کلّیۀ ساختمان ها و دفاترشرکت نیز ماهیت اجاره ای داشتند لذا ارزش اعتباری ای که بتوان از قرض دهندگان پس گرفت وجود ندارد".
SBI،اکسیس بانک،یِس بانک،Cox&Kings و پی دبلیوسی از پاسخ دهی به پرسشنامۀ تفصیلیِ ایکنامیک تایمزخودداری نمودند.
مشکلات برای شرکت از سال گذشته شروع شد یعنی زمانی که به سازمان بورس و اوراق بهادار ملّی اعلان نمود که از پسِ پرداخت اوراق تجاری اش –برای چهارمین بار در یک ماه-بر نمی آید.در همان ماه یِس بانک یک سهم 18.55 در صدی در Cox&Kings و یک سهم 30 درصدی در شرکت زیرمجموعه اش Ezeego1 در پی قصورورزی در پرداخت اقساط وام اکتساب کرد.
در ماه اکتبر،"Ratan India Finance"، یکی از طلبکاران ِ"Cox&Kings" شرکت را به شورای ملّیِ قانون شرکت ها در بمبئی کشاند.در پاسخ این شورا، مشخص شد که شرکت در پرداخت یک وام 30 کرور روپیه ای کوتاهی کرده است.نامۀ الکترونیکی ای که به متخصص امر ورشکستگی فرستاده شد بی پاسخ ماند.
-----------------------------------------------پایان------------------------------------------------


مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان